The Left Eye of God

HÌNH ẢNH SINH HOẠT

Ghi chú: tất cả các ngày đều ghi theo kiểu Việt Nam (Ngày/Tháng/Năm)

cqbdh-1.jpg * Thời nhiệm sơ khai: những năm đầu gian khó.

kxdgtk-1.jpg * Khai xuất "Ðại Giác Thánh Kinh và Kinh Thánh Giáo Pháp" (31/5/1981).

tlbt-3.jpg * Lễ An Vị Thánh Thất Thiên Lý Phước Huệ Cảnh (25/12/1981). 

txmdq-1.jpg * Liên giao hành đạo.

baodai-1.jpg * Một vinh hạnh bất ngờ: Cựu Hoàng Bảo Ðại viếng thăm Thiên Lý Bửu Tòa (12/2/1982).

CauAn-1982-p2.jpg * Ðại Lễ Cầu An Xin Bình Ðịa Chấn (21/3/1982).

bqdt-1.jpg * Chánh điện Bát Quái Cung (1984)

kxbpck-1.jpg * Khai xuất "Bảo Pháp Chơn Kinh" và Hội Yến Diêu Trì Trung Thu năm Giáp Tý 1984.

Ram10-1984-p1.jpg * Ðại Lễ Cầu An Rằm tháng 10 năm Giáp Tý 1984.

qa-5.jpg * San Martin: An Vị Thánh Tượng, Khánh Thành Chánh Ðiện. 

CADC1993-p2.jpg * Ðại Lễ Cầu An Ðại Họa Thiên Tai (21/3/1993).

11-6-1995-p8.jpg * Hình ảnh Rằm tháng 5 năm Ất Hợi (11/6/1995).

1999-10-31-p10.jpg * Phái đoàn Phật giáo Tây Tạng Tu viện Sera Mey và Ðại Lễ Cầu An (31/10/1999)

PGTT-6-9-2002-P3.jpg * Cuộc lễ Dược/Sư Quán Ðảnh của phái đoàn Phật Giáo Tây Tạng tu viện Gyuto (9/6/2002).

VuLan2002-p1.jpg * Hình ảnh các cuộc Đại Lễ Vu Lan & Cầu Siêu rằm tháng 7

* Hình ảnh các cuộc Đại Lễ Hội Yến Diêu Trì Trung Thu.

p5310008.jpg * Khóa tu học "Tĩnh Tâm Về Nguồn 5" từ 24/5/2003 tới 31/5/2003

* Khóa tu học HẠNH ÐƯỜNG từ 29/6 đến 5/7/2003

PB090067.jpg * Các cuộc Đại Lễ Kỷ Niệm Khai Minh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và Cầu An

* Khóa tu học "Tìm về Minh triết và Hội ngộ Tình thương" 2004

NTH-TDTDCMTT.jpg * Các hình ảnh linh tinh.

TTPARIS-1YR.jpg * Sinh hoạt các nơi