The Left Eye of God

Chào mừng quý vị viếng thăm trang nhà THIÊN LÝ BỬU TÒA

THIÊN tải nhựt phùng chuyển thế gian,

Ðạo hoằng khai giữ kiện toàn,

BỬU thị danh đề khư vạn bá,

TÒA vàng rực chói ánh hào quang.

(Bảo danh "Thiên Lý Bửu Tòa" được Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế ban cho trong Ðàn Cơ ngày Rằm tháng 10 năm Kỷ Mùi, nhằm ngày 4/12/1979. Mời coi phần Ý nghĩa 4 chữ "Thiên Lý Bửu Tòa".)

Trang nhà (Web Page) này được dùng để phổ thông Giáo Lý của Ðại Ðạo cùng Tam Giáo Ðạo và thông tin, liên lạc với các tín hữu bốn phương.

Chúng tôi rất mong nhận được các bài viết với những nội dung sau đây của quý vị Ðạo Trưởng, Ðạo Huynh, Ðạo Tỷ đóng góp cho trang nhà:

* Các bài Thánh Ngôn, Thánh Giáo của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.

* Các bài viết hầu truyền bá tư tưởng đạo đức của Tam Giáo Ðạo.

* Các mẩu truyện đạo ngắn.

* Các bài sưu khảo có tánh cách đạo đức.

* Ngoài ra, để thêm phần phong phú cho trang nhà, các đoản văn, thơ, truyện ngắn ca ngợi đất nước, dân tộc, văn hóa Việt Nam sẽ được đăng trong phần "Thi văn độc giả".

* Vì Đạo là lẽ thật, nên các bài tuy không thuộc các phần trên nhưng nói lên được lẽ thật cũng sẽ được chọn đăng.

Các bài đã được đánh máy và được gởi bằng e mail hay CD tới Thiên Lý Bửu Tòa sẽ được đăng sớm hơn. Các bài viết gởi bằng thư thường sẽ cần thời gian để đánh máy và trình bày lại. Tác giả sẽ chịu trách nhiệm về phần chánh tả của bài mình viết. Quan điểm của các bài viết được đăng không nhất thiết phản ảnh quan niệm của Thiên Lý Bửu Tòa.

Với tấm lòng thành kính muốn phục vụ đạo pháp, chúng tôi đã và sẽ cố gắng hết sức để trang nhà này ngày một hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, với nhân lực và kiến thức hạn hẹp, chúng tôi nghĩ rằng trang nhà này sẽ có nhiều khuyết điểm và rất mong được đón nhận những góp ý xây dựng của chư vị độc giả.