The Left Eye of God

HƯỚNG DẪN TỚI THIÊN LÝ BỬU TÒA:

Từ San Jose:

- Lấy Freeway South 101 đi về hướng Gilroy.

- Lái khoảng 20 phút, lấy exit San Martin, quẹo trái ở bảng STOP.

- Qua khỏi freeway overpass, vừa xuống dốc cầu, quẹo phải liền ở Sycamore Ave.

- Chạy vào khoảng vài trăm mét, Thiên Lý Bửu Tòa ở bên tay phải. Địa chỉ số:

THIEN LY BUU TOA

12695 SYCAMORE AVE

SAN MARTIN, CA 95046

Nếu bị lạc, xin gọi: (408) 683-0674.

 

From San Jose:

Take freeway S.101 going toward Gilroy. Drive about 20 minutes, take exit San Martin, turn LEFT at STOP sign. Go over the freeway overpass, turn RIGHT at first block on Sycamore Ave. After about 400 meters, Thien-Ly Buu-Toa is on your right. The address is:

THIEN LY BUU TOA

12695 SYCAMORE AVE

SAN MARTIN, CA 95046

In case you are lost, please call:

(408) 683-0674