The Left Eye of God

GÓP Ý XÂY DỰNG

Thư góp ý cho Đại hội CĐGHN 2004 (Thánh thất Wuppertal, Đức)

Cảm nghĩ và góp ý nhân dịp đọc từ "Caodaism" trong Từ điển Công giáo Anh-Việt của Nguyễn Đình Diễn (Lê Anh Dũng)

Về việc thành lập một Hội Thánh Cao Đài ở hải ngoại (QLS Trịnh Văn Dụ, 01-2004)

Thánh Thất Wuppertal (Đức) góp ý về việc trùng tu các Thánh Thất trong nước (QLS Trịnh Văn Dụ, 12-2003)