The Left Eye of God

VẤN ĐÁP LIÊN QUAN TỚI WEBSITE TLBT

Trong thời gian qua, chúng tôi nhận được một số câu hỏi có liên quan tới website TLBT. Vì nhiều câu hỏi trùng hợp nhau nên chúng tôi xin tổng kết lại và đăng các câu trả lời chung lên website cho mọi người cùng đọc.

(Chú thích: H = Hỏi. Đ = Đáp)

H:Xin cho biết mục đích của website TLBT.

Đ: Xin bấm vào link sau đây để coi mục đích của website: >>> Mục đích của website TLBT

 

H:Ai có thể gởi bài cho website TLBT? Và nội dung như thế nào mới được chọn đăng?

Đ: Ai cũng có thể gởi bài cho website TLBT. Bài sẽ được chọn đăng nếu có nội dung phù hợp với mục đích của website.

 

H: Xin cho biết cách chọn bài để đăng lên website TLBT.

Đ: Sau khi nhận được bài từ người gởi, bài sẽ được đọc bởi ban duyệt bài (gồm ba người). Bài được đăng hay không tùy thuộc hoàn toàn vào nội dung của bài (chứ không bị ảnh hưởng bởi tác giả hay người gởi, vì phần lớn chúng tôi không biết tác giả hay người gởi là ai). Nếu có sự bất đồng ý kiến trong ban duyệt bài, quyết định của đa số sẽ thắng thiểu số.

 

H:Tại sao cách trình bày của các bài trên website TLBT không đồng nhứt?

Đ: Cách trình bày sẽ khác nhau theo thời gian. Vì số bài trên website quá nhiều nên chúng tôi không thể trình bày lại các bài cũ cho thống nhứt với cách trình bày của các bài mới. Ngoài ra, có những bài chính tác giả đã trình bày sẵn và được chúng tôi giữ nguyên.

 

H:Tôi có gởi bài cho TLBT và nghĩ rằng bài của tôi hội đủ điều kiện để đăng, nhưng tôi chờ lâu quá vẫn không thấy bài của tôi được đăng. Xin vui lòng cho biết lý do.

Đ: Bài được đăng cần hội đủ những điều kiện sau đây:

a) Nội dung thích hợp với mục đích của website.

b) Bài phải được đánh máy sẵn và gởi tới TLBT bằng cách đính kèm trong email (attachment) (là cách tốt và nhanh nhứt), hay CD.

Nếu bài của quý vị có nội dung thích hợp nhưng lâu quá vẫn chưa được đăng, có lẽ bài của quý vị chưa được đánh máy sẵn, nên chúng tôi cần đánh máy và trình bày lại. Thời gian lâu mau sẽ tùy thuộc vào tình hình nhân sự nơi TLBT.

 

H:Ban phụ trách website có nghĩ tới việc mở rộng chủ đề của website cho mọi người tham gia không? Tôi nghĩ việc đó sẽ thu hút thêm nhiều độc giả.

Đ: Xin chân thành cám ơn sự góp ý của quý vị. Chúng tôi đã bàn tới việc đó và sẽ mở rộng chủ đề của website cho mọi người cùng tham gia. Rất mong quý vị giới thiệu website tới các thân hữu.

 

H:Tôi thấy có một số bài tiếng Anh nhưng không nhiều. Quí vị có nghĩ tới việc mở rộng phần Anh ngữ hay ngoại ngữ không?

Đ: Chúng tôi rất mong mở rộng thêm phần ngoại ngữ trên website để các bạn ngoại quốc vào đọc. Nếu không đủ nhân lực để đảm trách phần ngoại ngữ, chúng tôi cũng sẽ tìm cách liên kết với các websites khác có phần ngoại ngữ.

 

H:Tánh tôi thích viết chuyện phiếm, tôi có thể gởi tới TLBT không?

Đ: Quý vị cứ việc gởi. Có những mẩu chuyện hoàn toàn không phải chuyện đạo, nhưng nội dung chứa đựng những bài học đạo lý hoặc nói lên được lẽ thật nên vẫn được chọn đăng.

 

H:Tôi có thắc mắc là tại sao website của TLBT thuộc đạo Cao Đài lại có đăng những bài của các tôn giáo khác?

Đ: Chủ trương của đạo Cao Đài là “Tam giáo qui nguyên, Ngũ chi phục nhứt”.

Tam giáo gồm có: Thích giáo, Lão giáo, Nho giáo.

Ngũ chi gồm có: Phật đạo, Tiên đạo, Thánh đạo, Thần đạo, Nhơn đạo.

Vì vậy trong đạo Cao Đài không có sự phân biệt tôn giáo. Những sự phân biệt tôn giáo – nếu có – là do tâm phân biệt của cá nhân mà ra, chớ không phải do tôn giáo dạy.