The Left Eye of God

CÁC NGÀY LỄ VÍA HẰNG NĂM

1-1 âm lịch

9-1 âm lịch

15-1 âm lịch

15-2 âm lịch

19-2 âm lịch

13-3 âm lịch

8-4 âm lịch

19-6 âm lịch

24-6 âm lịch

7-7 âm lịch

15-7 âm lịch

15-8 âm lịch

18-8 âm lịch

28-8 âm lịch

19-9 âm lịch

15-10 âm lịch

18-10 âm lịch

25-12 dương lịch

24-12 âm lịch

30-12 âm lịch

Vía Đức Phật Di Lặc - Lễ rước chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.

Vía Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Lễ Thượng Nguơn.

Vía Đức Thái Thượng Lão Quân.

Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.

Vía Đức Ngôi Hai Giáo chủ Ngô Minh Chiêu quy vị.

Lễ Phật Đản.

Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.

Vía Đức Quan Thánh Đế Quân.

Vía Đức Hồng Quân Lão Tổ.

Lễ Trung Nguơn.

Lễ Trung Thu, Hội yến Diêu Trì.

Vía Đức Lý Giáo Tông.

Vía Đức Khổng Thánh.

Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.

Lễ Hạ Nguơn - Kỷ niệm Khai minh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Vía Địa Mẫu.

Lễ Chúa Giáng sinh.

Lễ đưa chư Thần Thánh, Tiên Phật, Táo Quân triều thiên.

Lễ Giao thừa, Trừ tịch.