The Left Eye of God

VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ THIÊN LÝ BỬU TÒA VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO

1) SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CỦA CHƯỞNG QUẢN BẠCH DIỆU HOA (1923-2009):

Chưởng quản Bạch Diệu Hoa, người lãnh đạo tinh thần của Thiên Lý Bửu Tòa, nguyên là dưỡng nữ của Ngài Thiên Huyền Tâm (ÐẠI GIÁC KIM TIÊN).

Nhũ danh là Nguyễn Thị Minh Châu, tên trong giấy tờ khi định cư tại Hoa Kỳ là Nguyễn Thị Phố, sanh ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch năm 1923 tại quận Lai Vung, tỉnh Sa Ðéc, xuất thân từ một gia đình làm nghề nông.

Cha: Nguyễn Văn Lễ (đắc vị Huệ Thanh Kim Tiên).

Mẹ: Trần Thị Giỏi (đắc vị Bạch Diệu Năng Tiên Nữ).

Chưởng quản Bạch Diệu Hoa lúc 17 tuổi học nghề y tá tư, đến năm 26 tuổi lập gia đình với ông Bùi Văn Phương. Ðược 5 năm thì người bạn đời mất, bỏ lại 3 con còn rất nhỏ: người con gái lớn là Bùi Phụng Mai lúc đó mới 4 tuổi, người con kế tên Bùi Mỹ Hoa 2 tuổi, và người con út là Bùi Văn Hiếu lúc đó còn là một bào thai.

Khi góa chồng, Chưởng quản Bạch Diệu Hoa mới 31 tuổi. Trước cảnh sanh ly, tử biệt, chồng mất để lại 3 người con thơ côi cút, Chưởng quản đã giác ngộ, hiểu rõ đời là vô thường, nên đi tìm Minh sư cầu Ðạo tu thân, thọ truyền tâm pháp của Ðức THIÊN HUYỀN TÂM (sau khi quy liễu, Ngài chứng đắc ÐẠI GIÁC KIM TIÊN, có giảng dạy rất nhiều bài trong phần 2 của quyển "Ðại Giác Thánh Kinh và Kinh Thánh Giáo Pháp").

Thời gian này, Việt Nam bị xáo trộn nhiều vì chiến tranh, đời sống vô cùng cơ cực. Sau khi được thọ truyền tâm pháp tu thân, Chưởng quản Bạch Diệu Hoa một mặt bôn ba đây đó hành nghề y tá nuôi ba con còn nhỏ, một mặt không nản lòng thối chí, trường chay, tuyệt dục, mỗi ngày phải dành thời gian để hành tâm pháp 4 thời: Tý, Mẹo, Ngọ, Dậu. Dù do công phu hành trì không gián đoạn, trí tuệ sáng ra, nhưng Chưởng quản Bạch Diệu Hoa vẫn nghĩ rằng mình tu chưa đủ, nên quyết lòng tìm chơn lý cho rốt ráo hơn. Chưởng quản bèn tìm đến Chiếu Minh Tổ Ðình ở Cần Thơ (do Ðức Ngôi Hai Giáo Chủ của Cao Ðài Ðại Ðạo Ngô Minh Chiêu sáng lập) để xin thọ truyền bí pháp Ðại thừa của Ðức Ngôi Hai.

Giáo pháp thiền định Ðại Thừa nầy không phải ai muốn tu cũng được mà phải tùy theo nhân duyên. Trước tiên, vị Minh Sư bảo người muốn thọ truyền bí pháp ra đối trước Thiên bàn cầu theo ý nguyện của mình, rồi xin 3 keo. Nếu tất cả 3 keo đều được thì người đó mới được thọ truyền bí pháp, còn nếu có 1 keo không được thì thôi. Chưởng quản Bạch Diệu Hoa xin được hết 3 keo. Kể từ đó Chưởng quản thọ truyền tâm pháp, ẩn dật tu thân theo phái Chiếu Minh: ngủ ngồi, trường chay, tuyệt dục, mỗi ngày phải tọa thiền 4 tiếng cho bốn thời Tý, Mẹo, Ngọ, Dậu.

Sau biến cố 30-4-1975, Việt Nam thay đổi chủ quyền, Chưởng quản Bạch Diệu Hoa theo gia đình của 2 người con gái lớn qua Mỹ, định cư tại tiểu bang California, thành phố San Jose.

Xót xa trước cảnh khổ đau của dân tộc Việt Nam: chết vì chiến tranh, chết vì tù tội, chết vì vượt biên; và xét thấy tất cả loài người trên quả địa cầu nầy đều cùng chung một hoàn cảnh đau khổ, Chưởng quản Bạch Diệu Hoa càng tinh tấn tu hành hơn trước và phát tâm tụng Kinh Cứu Khổ của Ðức Quan Thế Âm để cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam và toàn thể nhơn loại đều được sống trong cảnh an lạc thái bình.

 

2) SƠ LƯỢC VỀ NGÔI THIÊN LÝ BỬU TÒA:

Thiên Lý Diệu Ðàn đã được phôi thai trong thời gian đầu tiên (1975, 1976) Chưởng quản Bạch Diệu Hoa cư ngụ tại San Jose, CA. Nhờ công năng tu luyện Ðại thừa trên 20 năm, Chưởng quản lúc đó đã mở huệ, thông công tiếp điển được với Bề Trên qua nhịp cầu Cơ bút.

Ðến ngày 15-5-1977 Cao Ðài Ðại Ðạo Ðệ Nhị Thiên Khai Thiên Lý Diệu Ðàn được chính thức hình thành. Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Ðế, Ðức Diêu Trì Kim Mẫu, và chư Phật Tiên Thánh lần lượt giáng tả bộ Kinh "Ðại Giác Thánh Kinh & Kinh Thánh Giáo Pháp". Ðến ngày Rằm tháng 10 năm Kỷ Mùi (4-12-1979) Ðức Chí Tôn chính thức ban bảo danh "THIÊN LÝ BỬU TÒA" (xin coi trọn bài đàn trong "Ðại Giác Thánh Kinh & Kinh Thánh Giáo Pháp"). Danh xưng ở trên chữ Thiên Lý Bửu Tòa trong các văn kiện trước đây là "Ðệ Nhị Thiên Khai", sau đổi thành "Huỳnh Ðạo Thiên Khai" cũng do Ðức Chí Tôn ban cho, hàm ẩn ý nghĩa cơ Ðạo nơi hải ngoại nầy do chính Ðức Chí Tôn chủ quyền sáng lập. Hình thức Thiên bàn, Thánh tượng Thiên Nhãn, và cách hành giáo nơi Thiên Lý Bửu Tòa đều do Ðức Chí Tôn và Bề Trên chỉ giáo qua nhiều Ðàn cơ.

Trong 10 năm đầu (1976-1986), Thiên Lý Diệu Ðàn, sau đó là Thiên Lý Bửu Tòa đều tọa lạc tại thành phố San Jose, tiểu bang California.

Ðến năm 1987, cũng do nhân duyên kỳ ngộ (xin đón coi trong tương lai), Thiên Lý Bửu Tòa dời địa điểm về thành phố San Martin (nằm về hướng Nam của thành phố San Jose, khoảng 20 phút lái xe), tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Nếu tính đến 15-5-2008 là ngày Kỷ niệm Huỳnh Ðạo Thiên Khai tại hải ngoại thì Thiên Lý Bửu Tòa đã bước vào năm thứ 32. Nhiệm vụ chánh của Thiên Lý Bửu Tòa là xây nền đắp móng cho cơ phổ hóa Ðại Ðồng và Hiệp Nhứt của Cao Ðài Ðại Ðạo, truyền bá các quyển Kinh mới (được giáng tả nơi đây) và cũ (tái bản từ Việt Nam đem ra) để phổ thông giáo lý của Ðại Ðạo. Ngoài ra, Thiên Lý Bửu Tòa còn tổ chức các cuộc Lễ quan trọng theo Thánh lịnh của Bề Trên... (Muốn biết rõ về cơ Ðạo nơi Thiên Lý Bửu Tòa, xin nghiên cứu quyển "Ðại Giác Thánh Kinh & Kinh Thánh Giáo Pháp" và các bài Thánh Giáo do Bề Trên giáng tả tại Thiên Lý Bửu Tòa từ 1977 trở đi). Có nhiều Thánh lịnh quan trọng trong các đàn cơ mật chưa được phổ biến, hoặc có phổ biến cũng chỉ giới hạn, không phổ biến hết bài...

Các thời điểm quan trọng trong đạo sự của Thiên Lý Bửu Tòa (do Chưởng quản Bạch Diệu Hoa lãnh đạo và thiết lập các đàn cơ) có thể ghi lại như sau:

- Kỷ niệm Ðệ Nhị Huỳnh Ðạo Thiên Khai tại hải ngoại 15-5-1977. Thiên Lý Diệu Ðàn được hình thành.

- Ngọc Hoàng Thượng Ðế, Diêu Trì Kim Mẫu cùng các Ðấng giáng tả "Ðại Giác Thánh Kinh & Kinh Thánh Giáo Pháp" 1977 (đã in bốn lần, lần thứ bốn vào năm 2006).

- Thánh lịnh cử hành Lễ "Tam Giáo Qui Nguyên" (1-8-1977 dương lịch).

- Thánh lịnh cử hành Lễ "12 phái Ðạo Cao Ðài hiệp tác qui nguyên" (Rằm tháng 8 Ðinh Tỵ 1977)

- Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế chính thức ban Bảo danh cho Thiên Lý Bửu Tòa trong đàn cơ ngày Rằm tháng 10 năm Kỷ Mùi, nhằm ngày 4-12-1979. (Xin coi thêm phần các đàn cơ)

THIÊN tải nhựt phùng chuyển thế gian,

LÝ Ðạo hoằng khai giữ kiện toàn,

BỬU thị danh đề khư vạn bá,

TÒA vàng rực chói ánh hào quang.

THIÊN LÝ BỬU TÒA

- Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế ban bảo vật cho toàn thể dân tộc Việt Nam trong đàn cơ ngày 11-10-1981 để sau nầy đem ra xử dụng vào một thời điểm thích hợp.

- Cựu Hoàng Bảo-Ðại và phái đoàn thăm viếng Thiên-Lý Bửu-Tòa 12-2-1982.

- Ðại-Lễ Cầu-An Ðịa-Chấn 21-3-1982

- Ðức Di-Lạc Vương-Phật giáng tả quyển "Bảo-Pháp Chơn-Kinh" tháng 11-1983 (đã in tháng 11-1984).

- Thiên-Lý Bửu-Tòa xây dựng chánh điện "Bát-Quái-Cung" tại San Jose, CA, từ cuối năm 1983 đến tháng 8-1984.

- Thánh-lịnh Cầu-Siêu (Rằm tháng 7) và Cầu-An (Rằm tháng 10) cho kịp kết thúc Long-Hoa Ðại-Hội Giáp-Tý niên (1984).

- Ðức Quan-Thế-Âm Bồ-Tát giáng tả quyển "Pháp-Bảo Tâm-Kinh" tháng 5-1986 (đã in hai lần, lần thứ hai vào năm 1998).

- Tu viện Bồ Đề (nơi Chưởng quản Bạch Diệu Hoa tịnh luyện) được hình thành theo thánh ý của Đức Chí Tôn. Trong thời gian hành giáo nơi đây, Chưởng quản Bạch Diệu Hoa tả thêm quyển "Pháp Bảo Tâm Kinh 2" và bộ "Quan Âm Tân Kinh" (gồm ba quyển Thượng, Trung, Hạ). Các bộ kinh này đã được Tu viện Bồ Đề ấn tống trước đây.

- Ðại-Lễ Cầu-An Ðại Họa Thiên Tai 1993

- Từ đó đến nay Thiên Lý Bửu Tòa vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình do các Ðấng Thiêng Liêng chỉ định.

- Trang nhà (website www.thienlybuutoa.org ) của Thiên Lý Bửu Tòa với mục đích phổ thông Giáo Lý của Ðại Ðạo chính thức hoạt động vào ngày 15-8-2000 và được chỉnh trang lại toàn bộ vào ngày 28-6-2002.

- Khóa Hạnh Đường 2003 do Cao Đài Giáo Hải Ngoại tổ chức tại Thiên Lý Bửu Tòa từ ngày 29-6-2003 đến ngày 5-7-2003.

- Tuần lễ tu học "Tìm về Minh triết và Hội ngộ Tình thương" được tổ chức từ ngày 29-8 đến ngày 4 tháng 9-2004.

- Chương trình Phước Thiện bắt đầu hoạt động vào tháng 4-2005 nhằm mục đích xoa dịu phần nào những bất hạnh, đau khổ của các thương phế binh QLVNCH, các em thiếu nhi bệnh tật, mồ côi, và các người già yếu tàn tật.

Việc điều hành đạo sự và hành chánh do Hội Ðồng Quản Trị (nhiệm kỳ 2 năm) đảm nhiệm.

Mặc dầu tuổi đã ngoại bát tuần, Chưởng quản Bạch Diệu Hoa vẫn là vị lãnh đạo tinh thần của "Thiên Lý Bửu Tòa" cho đến ngày Người quy liễu.