The Left Eye of God

CÁC PHƯƠNG THUỐC HỮU DỤNG:

(Lời giới thiệu: Nhằm mục đích phổ biến rộng rãi các toa thuốc hay để giúp đời, chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên đây các phương thuốc đã được người dùng chứng thực là hữu hiệu hoặc do các Ðấng Thiêng Liêng giáng cơ ban cho để quý độc giả tùy nghi xử dụng.)