The Left Eye of God

CÁC CƠ SỞ ĐẠI ĐẠO NƠI HẢI NGOẠI

Sau đây là danh sách của các thánh sở Đại Đạo mà chúng tôi có được từ trước đến nay. Hy vọng danh sách này sẽ tiện dụng cho các tín hữu Cao Đài ở khắp nơi trên thế giới.

Trân trọng kính chào đạo đức.

Thiên Lý Bửu Tòa

 

 

USA   CANADA   FRANCE   GERMANY   Các trang Cao Ðài trên thế giới