ĐẠO LƯ THỰC HÀNH

THƯƠNG YÊU KẺ THÙ

DĂ TRUNG TỬ

Lời giáo huấn của Đức Hộ Pháp về “THƯƠNG YÊU VÔ TẬN”

“Chỉ cần con để dạ một chữ Thương.

Thương ḿnh vậy thương ai cũng vậy.

Ḷng t́nh ái sao cho lừng lẫy,

Cái khí thương động dậy Trời già.

Chẳng phải thương chỉ trọng người ta,

Dầu cầm thú cỏ hoa cũng đoái.

Thương chẳng biết biệt phân phải trái

Dầu khôn ngoan ngu dại cũng thương.

Phàm t́nh thương chẳng có độ lường,

Thương cho đến hơi sương giọt nước.

T́nh thương vốn ngoài ṿng tội phước,

Với kẻ thù thương được cũng nên thương.

T́nh thương kia ví đặng phi thường,

Ḥa giọt lụy đau thương lau thế sự.”

(Phương tu Đại Đạo)

Chúa Jésus đă dạy hăy thương yêu kẻ thù của ḿnh, bởi v́ nếu chúng ta chỉ thương những người cùng xu hướng với ḿnh, những người biết ca tụng, giúp đỡ ḿnh, có ơn với ḿnh, th́ có hơn ǵ những người thường t́nh, thậm chí chẳng khác ǵ những người có tội nữa, v́ họ cũng biết thương những người thích hợp với họ, ca tụng họ, tức là nâng đỡ cái bản ngă của họ vậy.

Trong cuốn gương Chúa Jésus có đoạn nói rằng:

“Bạn cần được coi như những người đă chết, đối với những người thân; bạn càng đến gần Chúa th́ phải rút khỏi sự an ủi, khen ngợi, ca tụng của người đời, v́ tất cả sự an ủi, ca tụng, khuyến khích của thế gian, th́ chỉ làm tăng cái bản ngă của bạn, mà bản ngă của bạn càng tăng, th́ bạn càng xa Chúa nhiều hơn” (Theo Wisdom Bliss and Common Sense / nguyên tác Darshani Deane / Bản dịch Nguyên Phong).

Thật vậy, bất cứ ai cũng có thể thương yêu những người tốt lành, lương thiện, ngoan ngoăn, v́ họ dễ giao thiệp, dễ yêu mến. C̣n những người đă dấn thân trên đường Đạo th́ phải chấp nhận mọi sự cừu hận, chống đối, coi như một sự thử thách đến từ kẻ thù, và phải biết cách vượt qua bằng chính ḷng yêu thương, tha thứ của ḿnh. Nói một cách khác là những người đă chọn con đường tâm linh là phải có ḷng bác ái, vị tha, mở rộng sự yêu thương tha thứ đến cả kẻ thù. Nên Đức Chí Tôn đă dạy rằng:

“Các con chẳng những cứu trợ kẻ ngoại đạo, mà lại phải cứu kẻ nghịch cùng ḿnh nữa.” (TNHT / Q2 / tr. 43).

Trong đời sống hiện tại có hai lối sống khác nhau, một là sống cho bản ngă, hai là sống theo chân ngă, tức là sống theo chân tâm, thiện tánh của ḿnh. Bởi v́ phàm ngă hay chân ngă đều hiện hữu trong chính tự thể mỗi người, nếu chọn lối sống nào th́ sẽ có ngay lối sống đó.

Sự thật hai lối sống trên cũng không có ǵ sai trái cả, nhưng những người đă chọn con đường tâm linh tức là đi theo con đường Đạo, th́ phải tuân thủ lời khuyên của Chúa Jésus là hăy thương yêu kẻ thù.

Đức Chí Tôn đă tha thiết dạy về yếu lư quan trọng của sự thương yêu rằng:

“Thầy thường nói với các con rằng, các con là cơ thể của sự thương yêu ... sự thương yêu là giềng bảo sanh của càn khôn thế giới, có thương yêu nhơn loại mới có ḥa b́nh, càn khôn mới an tịnh. Đặng an tịnh mới không thù nghịch lẫn nhau, mới giữ bền cơ sanh hóa." (TNHT/Q2/tr.69)

“Thầy chỉ có một ḷng mơ ước cho các con biết thương yêu trong thánh đức của Thầy... Thầy lại hằng gánh vác sự khó khăn, chỉ cậy các con là một ḷng thương yêu sanh chúng...” (TNHT / Q1 /tr.30).

Trong Phương luyện kỷ đặng vào con đường thứ ba Đại Đạo, Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc đă dạy rằng:

“Phải thương yêu vô tận. Ấy là ch́a khóa mở cửa Bát Quái Đài tại thế này.”

Các Tôn giáo cũng đều có dạy sự thương yêu, nhưng trên căn bản thực thi có khác nhau: như đạo Nho lấy Nhơn nghĩa làm căn bản, đạo Lăo lấy Công chánh làm căn bản, đạo Phật lấy Từ bi Bác ái làm căn bản. Tất cả cũng đều xuất phát từ cái Tâm yêu thương. Nhưng thế nào là “Sự thương yêu vô tận”? Theo chơn truyền của Cao Đài giáo th́ sự thương yêu vô tận tức là thương yêu không có phân biệt ranh giới, không có định hướng, tức là thương yêu cả kẻ thù.

Yêu thương vô tận cũng là một bí pháp tu luyện để giải thoát, điều này Đức Hộ Pháp đă dạy rằng:

“Trong kiếp sanh chúng ta rủi có kẻ thù oán ta, kẻ ấy là ma nghiệt, chúng ta không nên sợ. Nếu ta khôn ngoan th́ ta lấy t́nh yêu ái đối lại, đặng cho họ diệt tận oán cừu đi, ấy là bí pháp mà Bần Đạo vừa hé màn bí mật cho con cái Chí Tôn nh́n thấy để t́m cơ giải thoát” (Thuyết đạo đêm 13-3 Kỷ sửu / 1949).

Yêu thương vô tận là sự yêu thương vô điều kiện, không mặc cả, không thiên lệch, không nặng nhẹ, không trông mong sự đền đáp, không trông chờ ân huệ bất cứ từ đâu, ngay cả ân huệ của Thượng Đế, tức là thương yêu lấy thiên lương nhân cách làm căn bản, không do động cơ trục vật, vụ lợi thúc đẩy. Nên Đức Hộ Pháp đă dạy rằng:

“Sự thương yêu không thể cần cái này, bỏ cái kia, chê cái nọ, khen cái khác ... Thương yêu phải lấy công tâm mà định...” (Thuyết đạo đêm 1-8 Canh dần/1950).

Theo tâm lư thường t́nh của nhân thế, th́ người ta thường thương yêu những bạn bè thích hợp với ḿnh, ca ngợi ḿnh, an ủi giúp đỡ ḿnh. C̣n oán ghét những người chống đối, làm hại ḿnh, nói chung là kẻ thù của ḿnh. Sự kiện này nếu phân tách ra, th́ đây không phải là sự thương yêu đúng nghĩa, mà chỉ là phản ứng của phàm ngă, tức là một t́nh thương hạn chế đối với những người nâng đỡ bản ngă của ḿnh, chứ không phải là một sự thương yêu vô tận chân thật theo lẽ Đạo.

Đúng nghĩa sự thương yêu, th́ không bao giờ có sự phân biệt đối tượng và định hướng. Sự thương yêu này c̣n phải lan tỏa ngay đến cả kẻ thù, bằng tất cả lương tâm của ḿnh.

Đối với sự thương yêu kẻ thù, một người cha đă dạy con rằng:

“Con ơi ! Một ngày kia con trở thành người lính, nếu xảy ra chiến đấu th́ con hăy chiến đấu với tất cả lương tâm, v́ đó là nghĩa vụ... Nhưng khi trận chiến chấm dứt, nếu kẻ thù của con bị thương, th́ con hăy coi anh như là một người bạn khốn khổ. Bởi v́ y cũng như con, họ cũng có gia đ́nh cha mẹ vợ con để yêu thương, họ cũng nhớ nhung lo lắng... Nên con phải thương yêu y, săn sóc y, nâng đỡ và an ủi y...

Con ơi ! Đó là t́nh nhân loại.”

Đây là trường hợp đối với kẻ thù chung của dân tộc, trong lúc ḿnh là con dân đang thi hành nghĩa vụ với tổ quốc, nên ḿnh phải hy sinh chiến đấu với tất cả lương tâm, nhưng khi chiến cuộc tàn phai, th́ giữa kẻ thù và chúng ta chỉ c̣n là con người với con người, nên phải lấy ḷng nhân đạo mà đối xử với họ, bằng tất cả sự thương yêu chân thật.

V́ sự thương yêu chân thật phải xuất phát từ trái tim chứ không phải khối óc, hăy sử dụng trái tim để thương yêu, chứ không nên dùng khối óc để phân biệt, định hướng cho nó. Chúng ta hăy làm sao để mọi tư tưởng và hành động của chúng ta đều xuất phát từ trái tim đầy yêu thương. Như vậy chúng ta không thể ban phát t́nh thương, khi chúng ta không có một trái tim thật sự yêu thương, v́ trái tim của chúng ta chính là điểm linh quang của Thượng Đế, là vạch nối liền giữa Ta và Ngài. Nên Đức Chí Tôn đă dạy rằng:

“Các Con là Thầy, Thầy là các con” (TNHT / QI / tr.30).

Như vậy Thượng Đế chính là sự yêu thương, nên trong lănh vực tâm linh, khi người tu đă tiến bước trên đường đạo, th́ phải tự biến ḿnh thành con đường vận hà (canal) để chuyển tải t́nh yêu thương của Thượng Đế xuống trần gian, để hàn gắn những đau thương cho nhân thế, và đây là phương tu hành để thoát đọa luân hồi, hội nhập vào cuộc sống vĩnh hằng nơi cơi Thiêng liêng hằng sống, mà cũng là một “của lễ” hiến dâng lên Thượng Đế, nên Đức Chí Tôn đă dạy rằng:

“Sự thương yêu là ch́a khóa mở tam thập lục Thiên, tam thiên Thế giới và Bạch Ngọc Kinh. Kẻ nào ghét sự thương yêu th́ chẳng hề qua khỏi cửa luân hồi.”

“Các con thương mến nhau, d́u dắt nhau, chia vui sớt nhọc với nhau ấy là các con hiến cho Thầy một sự vui vẻ đó” (TNHT/Q2/tr.43).

Đức Hộ Pháp cũng đă dạy rằng:

“Ôi ! kiếp sanh tại thế mang xác thịt hỏi sống được mấy lát? Nội một giấc thức, một giấc ngủ, là thấy sự sống chết của kiếp con ngựi, mang thi hài bóng dáng này là giả. Cảnh thiệt không phải ở đây, mà ở chỗ khác kia, sao không t́m cảnh thiệt là cảnh tồn tại, lại chạy theo bóng dáng ...

Ước ao sao cả thảy biết điều trọng hệ bí mật đó mà thương yêu lẫn nhau, thương lún thương càng đi rồi ngày kia coi có lầm chăng... Bần Đạo mong ước cả thảy con cái Chí Tôn, đừng tưởng mang h́nh hài này mà nam nữ phân biệt đa nghe! Biết đâu trong đám nữ này có người đă làm anh làm cha của người nào đó trong tiền kiếp. Giả cuộc đừng coi trọng hệ, đừng mơ sự giả. Đó là điều ước ao của Bần Đạo hơn hết." (Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp đêm 1-2 Mậu-tư / 1948)

* * *

Để thực hiện được vấn đề “yêu thương vô tận” này, cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng, v́ trong ta có sự tranh chấp rất quyết liệt giữa chân ngă và phàm ngă. Vậy mỗi khi ta gặp sự chống đối, tức là ta đang đối diện với kẻ thù, nó sẽ khơi dậy trong ta ḷng cừu hận, th́ chúng ta nên coi đây là một dịp thử thách, phải vui vẻ chấp nhận và phải biết cách vượt qua bằng chính ḷng yêu thương của ḿnh.

Đối với cơi đời “tạm bợ” th́ người ta khuyên con người hăy biến căm thù thành sức mạnh, để tiêu diệt đối phương. Nhưng đối với đạo “vĩnh hằng” th́ khuyên con người nên biến căm thù thành yêu thương, để có thể chung sống với nhau một cách ḥa b́nh. V́ Đức Phật đă dạy rằng:

“Lấy ân báo oán th́ oán ấy tiêu tan. Lấy oán báo oán th́ oán thù chồng chất” (Kinh Pháp cú).

Để tiêu diệt hận thù nảy sanh trong ta, th́ chúng ta dùng chân ngă để nh́n vào sự thật, và hăy tự nhủ sự thù hận này không phải là ta, mà nó là phàm ngă, nó khơi dậy trong ta sự thù oán triền miên nữa đây... và hăy tự xác định rằng: “chính tôi là chân ngă, là sự yêu thương, tôi phải vượt lên trên sự cố chấp thù hận thường t́nh này”.

Đây là một dịp đấu tranh tư tưởng quyết liệt giữa thiện tâm và ác ư, và một khi đă đánh bại được cái ta “phàm ngă”, chỉ c̣n cái “chân ngă” tức là chân tâm, thiện tánh, là t́nh yêu thương ngự trị trong ḷng ta, th́ sự thù hận sẽ tan biến, và chính cũng nhờ vậy mà thân tâm ta trở nên thanh thoát.

Trong đời sống thường nhật người tu nên tận dụng những dịp công phu thiền định, quán tưởng để phát triển ḷng yêu thương. Một khi đă thấm nhuần sâu xa tư tưởng này, th́ chúng ta sẽ thấy rằng trong cái thế giới vô thường đầy bất toàn này, th́ người mà hôm nay ta coi là bạn, ngày mai có thể trở thành kẻ thù, và ngược lại người ḿnh không ưa hôm nay, biết đâu sẽ là người bạn thân thích sau này.

Để trở thành người chân tu đầy ḷng nhân ái, chúng ta không nên dùng hai chữ “thù” và “bạn”, v́ sự thật chẳng có ai là thù hay bạn cả, mà theo nhân sinh quan Cao Đài giáo th́ tất cả chúng sanh chỉ toàn là anh em với nhau, cùng chung một Đấng Cha Lành Thượng Đế mà thôi.

CHUNG

 

Chúa Jésus phán rằng:

“Hăy yêu kẻ thù ḿnh, làm ơn cho kẻ ghét ḿnh, chúc phước cho kẻ rủa sả ḿnh, và cầu nguyện cho kẻ sĩ nhục ḿnh... Hễ ai xin hăy cho...Các ngươi muốn người ta làm cho ḿnh thế nào, hăy làm cho người ta thế ấy” (Luca 6:27-31).

“Hăy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót. Đừng xét đoán ai, th́ các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai, th́ các ngươi khỏi bị ai lên án, hăy tha thứ, người sẽ tha thứ ḿnh”. (Luca 6: 36-37).

Danh ngôn về Yêu thương:

“T́nh yêu chân thật là t́nh yêu không biết mặc cả. Nơi nào có chuyện t́m kiếm một sự trả giá, th́ không thể có t́nh yêu chân thật”. (Vivekananda / Tôn giáo là ǵ).

“Trong tất cả các đức tính th́ hạnh bác ái quan trọng hơn hết, nếu không có hạnh bác ái, th́ những đức tính khác sẽ không bao giờ được coi là đầy đủ”.(Krishnamuti/ Dưới chân Thầy)

“Dịu hiền và từ tâm không phải là yếu đuối hay thất vọng, nhưng là biểu thị của sức mạnh và cương quyết.” (Kahlil Gibra / Lời Thiêng).

“Thay v́ chống đối với bất cứ ai, chúng ta sẽ có t́nh thân ái vô biên với tất cả”.(Vivekanand/Tôn giáo là ǵ).

“Tôi không thể giết một con rắn độc. Tôi sẽ cố gắng hóa giải nó bằng t́nh thương, những tiết điệu rung động của t́nh thương từ trong tôi phát ra, có thể làm cho nó lắng dịu. Tôi không thể hạ thấp những lư tưởng tâm linh v́ lợi ích cá nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào” (Thánh Gandhi/Xứ Phật huyền bí).

T́nh yêu không cần biết phần thưởng là ǵ... Đừng hỏi điều ǵ báo đáp cho t́nh yêu của bạn, hăy để địa vị của bạn luôn là người cho. Hăy dâng t́nh yêu của bạn cho Thượng Đế, đừng đ̣i hỏi điều báo đáp, dầu là từ nơi Ngài. (Vivekananda / Tôn giáo là ǵ).