Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

Knh gởi qu Chức sắc chức việc v chư ạo Tm qu mến !

CUNG CHC TN XUN VẠN AN THƯỜNG LẠC

        ể gp phần vui Xun trong tnh Huynh ệ v tỏ lng cung phụng ấng CHA chung, Tệ đệ xin trch sao một số Bi Thnh Gio chọn lọc của cc ấng Thing ling gởi đến qy liệt vị lm qu vui Xun Tn Nin An Lạc -  Vạn Sự Kiết Tường.

                                          1.- Nguyn nhn khai ạo

                                      Thấy đời khổ sở động lng thương 

                                      Chư Phật Thnh Tin đến thế trường

                                      Cứu kẻ thiện căn về Cực Lạc

                                      ưa người phước đức lại Thin đường

                                      Chim khn mau kiếm cy lnh đậu   

                                      Th dại đừng hng thot lưới trương

                                      Một cuộc sảy sng cơn mạt kiếp

                                      Lập đời Thnh ức hưởng thanh bường .

                                         ( ức Như  ạo Thon Chơn Nhơn, 1975 )

                                      

                                      Thượng ế từ bi với mọi người

                                       V đời mở ạo khắp nơi nơi

                                       Ba Kỳ truyền b nhiều kinh điển

                                       Chẳng gic ngộ thi, chớ trch Trời

                                                 ( ức L ại Tin , 1973 )

                                                    2.- Kiếp người !

                                      Một kiếp lm người c mấy mươi

                                      Mấy mươi th cũng kiếp con người

                                      Sợ tu chẳng kịp vng siu đọa

                                      Bao nả mới ln đến ci Trời

                                      ( ức  Thống Quản ịa Thần, 1971 )
                                     

                                      Kiếp người gẫm lại c bao lu

                                      Mới thấy tc xanh kế bạc đầu

                                      Năm bảy mươi năm hay t nữa

                                      C ai lột vỏ sống hoi đu ?!

 

                                      u l nẽo giả với đường chơn

                                      Lẩn quẩn loanh quanh chốn ci trần

                                      Lặn hụp biển m thn tứ đại 

                                      Xt ra ai cũng khổ mun phần

 

                                      Khổ v sự nghiệp chữa nn cng

                                      Con ci dại khờ gẫm qu đng

                                      Nếu lỡ ngy mai mnh chết sớm

                                      Ai lo bảo dưỡng chng cho xong

 

                                      Khổ v chung đỉnh chửa nn danh

                                      Ln ci bao phen luống nhọc nhnh

                                      Kẻ ght th nhiều thương lại t !

                                      Lấy chi bảo đảm kiếp tồn sanh

 

                                      Khổ v nhen nhm chửa bao nhiu

                                      Nh phố ruộng nương chẳng được nhiều

                                      Trong buổi chiến tranh hoang phế mi

                                      Nh hoang vườn trống cảnh tiu điều !

 

                                      Khổ bởi cng danh mi ci ln

                                      ỉnh chung bả lợi hưỡng chưa ngon

                                      Non sng dn tộc cn điu đứng 

                                      Nước đục thả cu mi mt bn .

 

                                      Khổ v lo bận việc đu đu

                                      Nhn lại bản thn đ bạc đầu

                                      M hp lưng cng chn yếu đuối

                                      Giảm ăn, t ngủ luống u sầu.

 

                                      V  mun ci khổ vẫn dằng dai

                                      Muốn dứt cho xong để rảnh tay

                                      Ngặt nổi tuổi đời thm chất ngất

                                      Gi nua con bệnh lại đeo đai !

                                        ( ức Vạn Hạnh Thiền Sư , 1971 )

                                                   3.- Khuyến Tu 

                                      Chim khn lựa nhnh chọn cnh

                                      Người khn hy sớm tu hnh thn tm.

                                               ( ức Hiển Thế ạo Nhơn , 1974 )

 

                                     Tu con sửa ci Ta trước nhất

                                     Tu con vun cội đức sau ny

                                     Ci trần tỉnh tỉnh say say

                                     ạo l phương php chữa ngay bệnh trần. 

                                                ( ức Diu Tr Kim Mẫu , 1966 )                   

 

                                     Lo Tu tắm gội xc thn nhơ

                                     Tu rửa cho trơn lớp bụi mờ

                                     Tu bổ những g mnh đ mất

                                     Tu ha tam bửu đạt thin cơ

                                     Tu l sửa những g đ trật

                                     Tu l bồi ci mất thn tm

                                     Tu l trnh nẽo sai lầm

                                     Tu l phục thiện lng phm sửa đoan

                                               ( ức Quan m Bồ Tt , 1965 )

 

                                     Hởi ệ Muội trọn tnh lưu niệm

                                     Khỏi nhọc cng tm kiếm đu xa

                                     Phật Trời đều c trong ta

                                     Qui, t quỷ mị tinh ma cũng mnh

                                     Hể đức trọng Thần kinh quỷ phục

                                     Hể cng cao cng lc cng cao

                                     Thần linh ở chốn Thin To

                                     Cũng đều ph trợ c no sai ly

                                     ừng lầm tưỡng phải đi non ni

                                     Vo hang su lần chuổi niệm kinh

                                     Nếu khng tập sửa tnh tnh

                                     Nn người thnh thiện, hy sinh ch g ?

                                     TU, tập tnh từ bi bc i,

                                     TU, mở lng nhn ngi vị tha

                                     l thờ Phật tại gia

                                      l Di Lặc Bửu Ta thế gian.

                                       ( ức Gio Tng ại ạo, 1972 )

                                               4.- ạo lm người

                                  Lời ni phải dịu dng minh chnh

                                  Lời ni sao xứng hạnh hiền nhn

                                  ừng khi gặp lc giận hờn

                                  Bung lời tổn đức thỏa cơn giận đa

                                  Mắt phải ng phải xem đng lẽ

                                  Mắt trnh nhn uế phm thn

                                  Dục tm ắt phải loạn thần 

                                  Xui người lỡ bước sa chơn lạc lầm

                                  Tai chớ lng th thầm to nhỏ

                                  Lời đắng cay xin xỏ người hiền

                                  Dục lng tội trạng lụy lin 

                                  Cn chi phẩm hạnh người hiền thế gian

                                   đừng tưỡng tnh toan vọng động 

                                  Mi ring lo kiếp sống tạm nầy 

                                  M qun qu khứ vị lai

                                  Tiền căn nghiệt quả trả vay tội t !

                                       ( ức Quan m Bồ Tt , 1965 )

                                                 5.- Tnh thương !
                                        

                                  ời thiếu tnh thương mới loạn ly

                                  Tham si th hận tạo cơ nguy

                                  Người Tu thực hiện tnh thương cả 

                                  Mới c tương lai ạo bảo tr

                                    ( Đức Bảo Php Huỳnh Chơn, 1976 )

 

                                 ạo tuy định nghĩa khắp mun phương

                                 Căn bản lm đầu một chữ THƯƠNG

                                 Thương chng, thương mnh, thương tất cả 

                                 Th đem chơn ạo sớm hoằng dương .

                                        ( ức Vạn Hạnh Thiền Sư , 1973)

                                                        __________

                                THẦY l Tnh Thương l lẽ Hằng sống !

                                C thương nhau mới chắc thương THẦY!

                                THẦY l cc con, cc con l THẦY.

(Người gởi: Thanh Tng)

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh