Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

MẠNH TIẾN TRÊN ĐƯỜNG CỨU THẾ

(Ngũ Long Môn, 6-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 18-6-1961)

       Này ấu tử nữ nam, may thay! các con hạnh ngộ kỳ ba ân xá đạo khai; nhưng Mẹ rất tiếc thay! phần con nữ phái c̣n măi sụt sè trên bước đường hành đạo.

       Các con nữ phái, các con phải biết rằng: Bổn phận con đối với gia đ́nh đạo đức, đối với xă hội đạo đức rất nặng oằn, nhưng các con phải làm sao tiến thêm mức nửa để sánh cùng nam phái, dù đào thơ liểu yếu nhưng tinh thần mỗi con có kèm cơi đâu con.

       Các con cứ mạnh tiến trên đường đạo và làm sao cho trở thành người hạnh chơn tu. Biết rằng: các con bị sự ràng buộc của gia đ́nh, nhưng con cần phải góp tinh thần vào sự cứu cánh nhơn sanh, chỉ tinh thần thôi, là bổn phận con trong gia đ́nh con làm sao cho tṛn phận đạo với người đời; ra ngoài xă hội cũng thế, các con đừng sờn ḷng nản chí. Nếu các con sờn ḷng nản chí, th́ chẳng khác nào ngựa nọ không cương, thuyền kia không lái, làm sao đến nơi đến chốn được?

       Chỉ con có vững chắc trên đường đạo rồi, th́ dù sao các con cũng tiến đến nơi được.

       Việc đạo cũng như thuyền kia trên ḍng sông, trên biển cả sóng dồi gió dập, nếu con không chèo chống đến nơi đến chốn, th́ ắt lui lại, và có thể đắm thuyền.

       Thầy Mẹ hằng mong các con nữ phái một ngày một tăng tiến, để hướng thiện nhơn sanh, giúp cả tinh thần vật chất trên con đường đạo đức chánh nghĩa. Các con hy sinh, Thầy Mẹ vẫn biết và luôn luôn chấm công con, nhưng con hăy nghĩ rằng: đời là bể khổ, là trường tranh đấu, là mây, là gió, là trăng khi khuyết lúc tṛn, có như thế không con? Nếu đời là toàn bể khổ, th́ có ngày cũng trở lại vui tươi, hết cơn bỉ cực cũng có lúc thanh phong. Nhưng đời cũng là một bể khổ, v́ nơi ấy các con lao ḿnh vào không bao giờ dứt, cứ liên diễn từ năm này sang tháng nọ, giờ này tới phút kia.

       Thế nên sự khổ hăi, tang tóc đau thương vẩy tràn đầy khắp chốn.

       Nếu các con biết sự ích lợi của đạo đức, th́ các con hành động khác hơn sự thế, mà một số người bươn bă theo. Con hành động sao cho tốt đẹp, để xứng ngôi vị thiêng liêng, mà Thầy Mẹ bao giờ cũng để cho mỗi con hành tṛn nhiệm vụ.

DIÊU TR̀ KIM MẪU

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh