Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KHÔNG THỐI CHÍ TRÊN ĐƯỜNG NGHĨA VỤ

(Ngọc Long Bửu Tự , 7-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 19-7-1961)

       Nầy chư đại huynh tỷ đệ muội ôi! trên cơi phù sinh nầy, biết bao nhiêu điều tội lỗi do con người tạo ra, nhưng chư đại huynh tỷ đệ muội đă và đang được thức tỉnh, hầu gióng chuông khải ngộ, dội trống giác mê, quày về chốn cũ.

       Chư đại huynh tỷ, hăy cố gắng từ thấp đến cao, đừng nề hà gian lao khổ nhọc, bao nhiêu tội lỗi dăy tràn bên thân: chư đại huynh tỷ cùng nhau chặt chẽ t́nh liên ái để mở oan khiên, một ngày kia sẽ bù đáp lại công đức chốn quê xưa. Nếu chư đại huynh tỷ e rằng sự gánh vác việc đạo không kham, rồi thoái bộ, biết chừng nào tiến tới nguơn thánh đức?

       Bao nhiêu nguồn ác bạo hằng hà sa số, trước đám lũ ma tṛ quỉ của thế gian, chư huynh tỷ đệ muội thối chí ngă ḷng, th́ làm sao gội rửa được nổi ḷng cho bản thân, và kêu gào kẻ ác cải ác tùng thiện?

       Giả dụ: Trong gia đ́nh năm bảy con thơ, đă năm sáu đứa ăn không ngồi rồi, c̣n đứa thứ bảy lo chăm sóc hằng bữa. Thu qua Đông măn đến Hạ nuôi nấng năm sáu người kia, như vậy c̣n có thể duy tŕ sự sống cho gia đ́nh, mặc dù hẩm hút cháo rau. Nhưng nếu so đo rằng: Năm sáu người kia không làm lụng, trẻ thứ bảy noi theo như thế, thử hỏi gia đ́nh có tan nát đau thương chăng?

       Việc đạo hay đời, ḷng nhân ái đặt trên hết, v́ nghĩa vụ chung mà bỏ lợi riêng mới xứng đáng là người hiền nhơn quân tử.

       Nếu trong thế gian nầy, hầu hết tám chín phần ác bạo, c̣n đôi ba phần biết cải ác tùng thiện, một ngày kia có thể đánh tan lằn hắc khí u mê, bao nhiêu phần đó sẽ quày về chơn thiện mỹ.

       Nếu tranh luận thấp cao, với bao nhiêu phần ác bạo, th́ cả hoàn cầu có điêu linh chăng?

       Chư đại huynh tỷ ôi! Gương kia dù mờ bụi gần hết, chư đại huynh tỷ đệ muội cố lau chùi th́ cũng có thể sáng sủa, dù có lem ố vài nơi cũng không sao, c̣n hơn để măi không lau rửa, ngày kia sẽ lem ố cả gương đi.

       Thế nên chư đại huynh tỷ đệ muội cũng như Ngă trước kia lănh phần thế Thiên hành đạo, th́ chỉ mong tu lấy bản thân và cứu được phần nào cho nhơn sanh hay phần ấy, chớ không nghĩ đến xa xăm.

       Hôm nay Ngă v́ không được ở nơi dương gian, nên không c̣n hiệp vầy vui mừng cùng chư huynh tỷ đệ muội như xưa nữa.

       Chư đại huynh tỷ ôi! Nấm mồ kia dù xinh đẹp dường bao, nếu sinh tiền làm điều tội lỗi, nhục tổ hổ tông, th́ thác rồi hồn đeo đay oan khổ, c̣n bị tiếng nguyền rủa của thế gian. Dù thân vùi ba tấc đất, cỏ dại hoang vu trên nấm mồ vô chủ, nhưng sinh tiền trọn lành trọn phải, th́ dù mồ đâu chẳng thấy, tiếng tốt măi lưu truyền, cũng như thành công đắc quả tại thế gian nầy.

       Chư đại huynh tỷ đệ muội ôi! Nếu ngày nay trọng vật chất, quên chí chơn thiện mỹ th́ phải mang nghiệp oan gia. V́ rằng: Thân phàm tục hữu h́nh hữu hoại, có có, không không, nay c̣n mai mất như bóng phù du, như đèn trước gió, sương cỏ đầu gành. Thế nên THẦY dạy rằng: Lành như ṭng bá, dữ tợ như hoa tươi. Theo ư Ngă th́ làm lành, bao giờ cũng vững chắc như ṭng, bá, dù sương tuyết phong ba, bốn mùa vẫn vững; c̣n việc ác bạo như hoa tươi là v́ hoa tươi đẹp đẻ, nhưng sớm nở chiều tàn trong nháy mắt!

       Tạo nghiệp dữ nào có bền lâu!

BẠCH NHỰT TIÊN

(Nguyễn Văn Chính)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh