Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

9.- CÙNG CHUNG LỐI TIẾN

Thánh Thất Tân Định, Ngọ thời, 24 tháng 8 Nhâm Tư (1-10-1972)

____________

      MẸ linh hồn các con. Mẹ mừng các con nam nữ.

Thi:

thường tạm bợ có chi đâu,

CỰC lạc là nơi đoạn năo sầu,

TỪ ái gieo mầm thiêng bốn biển,

TÔN ti rải giống thuận năm châu,

DIÊU cung Mẹ đợi con ḥa hiệp,

TR̀ điện chờ trao phép nhiệm mầu,

KIM khuyết hồng ân dành sẵn đó,

MẪU Nghi trông trẻ đă từ lâu.

 

      Các con! Mẹ hài ḷng được thấy các con hiện diện đông đủ nơi đây. Các con ơi! Các con mỗi đứa đến giờ cúng đều niệm một danh Thầy, danh Mẹ; đồng một chí hướng là tu thân hành đạo, lập công bồi đức, một kiếp làm người cho được vẹn tṛn công viên quả măn hầu ngày kia trở về cùng Thầy, cùng Mẹ; đồng một mục đích hoằng dương đạo pháp phổ độ nhơn sanh để xây dựng đời Thượng Nguơn Thánh Đức trong đất Thuấn trời Nghiêu an lạc thái ḥa; đồng một quan niệm xây dựng thế hệ con em mầm non tiếp nối sự nghiệp đạo đức theo luật tre tàn măng mọc; đồng nh́n nhận chủ thuyết Tam Giáo Đồng Nguyên, Vạn Giáo Nhất Lư; đồng một ư thức giữ ǵn giới luật, Tứ Đại Điều Qui và Ngũ Giới Cấm, cũng như thực hành Bát Chánh Đạo; đồng thờ phượng một kiểu mẫu Thiên Bàn; đồng tụng đọc những bài kinh nhựt tụng; đồng mặc một sắc đạo phục bạch y.

      Các con đồng một ư thức cải tà qui chánh, hướng thiện tu thân, để đoạn trừ nghiệp cũ và không tạo nghiệp mới để sớm giải thoát trần duyên. Đó là những ưu điểm của các con cái Đấng Chí Tôn dưới mái Thánh đường Tam-Kỳ Phổ-Độ. Đó là những ưu điểm của các hàng nguyên căn tá trần trong buổi Hạ Nguơn đem Đạo xây đời thuần lương thánh thiện. Chỉ có các hàng nguyên căn mới tránh những cạm bẫy quyến rũ của đời trong miếng đỉnh chung phú quí bả lợi mồi danh. Trong lúc đó cũng các con cái của Đấng Chí-Tôn ngoài đời, các con nh́n ra xem rồi các con sẽ thấy những ǵ?

      Nào những nhà bác học xuất chúng đem tài năng thiên phú của ḿnh để phụng sự cho đời đă bị lợi dụng, đem những sở học phát minh đó phục vụ cho ḷng ích kỷ, bởi trí khôn ngoan tiến bộ vượt bực của nhân loại, đă đưa các con ấy đến chỗ mưu mô xảo trá, gây nên cảnh mạnh được yếu thua, khôn c̣n dại mất, đưa con người đến chỗ xa mất lương tri, gây ra biết bao điều tội lỗi.

      Các con đă may duyên sanh ra gặp thời Tam-Kỳ Phổ-Độ, Đại-Đạo hoằng khai, đă biết t́m đường quay về nẻo chánh, đă mang trong ḿnh một sứ mạng thế Thiên hành hóa giáo dân vi thiện. Đó là một ưu điểm khác. Mẹ mừng cho các con.

      Các con ôi! đời các con sống được bao lâu nữa, nếu cho là được trăm năm, nhưng đem so sánh với sự sống của vũ trụ vạn vật th́ trăm năm ấy có nghĩa ǵ? Cũng tại cơi đời này, hoặc chính tại nơi đây từ xưa đă mấy lớp người đến đây, rồi đă đi qua, đi qua, đi qua măi trong dĩ văng...

      Ngày nay đến các con. Rồi đây các con sẽ đi qua nữa. Kế đó sẽ có hằng lớp người khác tiếp nối, tiếp nối, rồi lại cũng đi qua, đi qua...

      Các con có biết đă nhiều kiếp rồi các con đă mang những tên họ ǵ chăng? Đến tên họ hiện kiếp là vậy, và rồi các con sẽ mang những tên họ nào khác nữa trong vị lai kiếp, nếu các con một kiếp này không thành chánh giác. Các con có biết những ǵ tạm bợ trong cơi vô thường này chăng?

      Đă là tạm bợ th́ không có cái chi gọi rằng vĩnh cửu. Rất đỗi mạng sống của các con mà các con cũng chưa làm chủ nó được, nếu làm chủ được sao các con không giữ nó trường sanh bất tử để thỏa ḷng tham sanh úy tử của các con?

      Đời các con toàn là bị ngoại cảnh chi phối cuồn cuộn, các lượn sóng tiếp nối lay động các con măi măi. Chỉ một ngày thôi, từ sáng đến tối, các con đă trải qua biết bao lần mừng, vui, thương, ghét, bực bội, giận hờn và sợ hăi. Chính những trạng thái đó nào phải tự các con đâu? Nếu không phải tự các con, đó là các con chưa làm chủ nhơn ông của chính ḿnh vậy. V́ thế mà các Đấng Thiêng Liêng thường khuyên các con phải tu thân trở lại với nội tại, mà đừng quá chú trọng chạy theo cái ngoại tại để chúng lôi kéo chuyển xoay.

      Biết rằng đời tu thân hành đạo của các con phải có hai phần, một là hướng ngoại, hai là hướng nội. Hướng ngoại để liên ái đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm học hỏi làm phương tiện để cầu tiến. C̣n hướng nội để các con lóng nghe tiếng nói của lương tri, lời dặn ḍ của bản linh chơn tánh, cái chơn lư của tâm linh.

      Hướng nội để các con rời bến mê đến bờ giác mới mong trở về cùng Thầy, cùng Mẹ, hay nói một cách khác trở về cùng khối Đại Linh Quang.

      Các con ngoan lắm! Biết chọn đường đi lối tiến, nhưng các lối tiến ấy phải là lối tiến cùng chung chớ không phải là lối tiến rẽ bước chia đàng. Có cùng chung để anh ngă em nâng, chị d́u em bước. Con hằng nguyện Đại-Đạo hoằng khai, phổ độ chúng sanh cho thiên hạ thái b́nh, nhưng muốn được thái b́nh, phải trong đường lối qui nhứt đoàn kết thương yêu.

Thi:

Nhớ lại khi xưa mái Thánh Đường,

Chung ḥa huynh đệ một t́nh thương,

Thô sơ vật liệu về xây cất,

Đoàn kết tương thân vững cột rường.

Thi:

Đến lúc tạo nên lớn thức h́nh,

Chung công góp sức đệ cùng huynh,

Chung tay công quả nhiều và ít,

Bao quản hy sinh bởi tấm t́nh.

Thi:

Các trẻ dựng nên vững móng nền,

Do ḷng hiếu đạo có tăng lên,

Hiến dâng Từ-Mẫu ngôi xinh xắn,

Ḷng dốc điểm tô cho vững bền.

Thi:

Con hỡi! con yêu có biết không?

Mẫu-Nghi mấy lúc đă se ḷng,

Đứa ham hành đạo không chùa thất,

Kẻ thích an nhàn tịnh trống không.

Thi:

Mẹ đâu thích ngự chốn chùa không,

Chẳng có ích chi cho đại đồng,

Trong lúc sanh linh c̣n khổ nạn,

T́nh c̣n ḥa hiệp cũng chưa xong.

 

      Các con đừng chấp về h́nh thức cũng như đừng chấp về danh từ. Nếu c̣n chấp là tự ràng buộc lấy con không ngày giải thoát đó các con.

      Các con có thấy không:

Thi:

Mặc dầu chi phái đó và đây,

Nhưng cũng chung qui một Đạo Thầy,

Khi có nhu cầu cho đạo sự,

Lập đoàn nhóm họp đâu riêng tây.

Ngâm:

       Đôi lời Mẹ dạy con thơ,

Ghi tâm học lấy đừng lơ lăng ḷng.

       Con đang ở chốn trần hồng,

C̣n bao khổ lụy trong ṿng đời con.

       Điển lành Mẹ đă ban ơn,

Hộ tŕ các trẻ tâm thân vẹn toàn.

       Ban ơn con thảo con ngoan,

Thế gian hành đạo, Thiên-Đàng Mẹ lui…

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh