Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

10.- "NỮ CHUNG H̉A" LÀ TIỀN ĐỊNH

NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời Rằm tháng 6 Mậu Thân (10-7-1968)

____________

Thi:

LIÊN đài tua tủa tiết thu sang,

HOA nở vườn xuân hé nhụy vàng,

THÁNH đức do công người Thánh thiện,

MẪU đơn hương sạ khắp giang san.

      LIÊN-HOA THÁNH-MẪU chào chư Thiên mạng, Chị mừng các em nữ phái Nữ Chung Ḥa.

      Một cây cổ thụ tàn lá sum sê, hoa đơm quả kết. Các em hăy nh́n thật kỹ và phân tách từng phần trong từng giai đoạn. Lúc ban đầu, cây ấy là một hột giống, khi hột giống được gieo trồng vào mảnh đất phù sa mầu mở, bèn nứt mầm. Đó là giai đoạn thứ nhất. Từ mầm trở thành cây và lần lần lớn lên. Đó là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này không như lúc trước, mà lại chia ra từng nhánh từng cành, từng nơi đơm đầy những lá xanh tươi tốt đẹp. Giai đoạn này chính là giai đoạn mà mọi người đến đấy phải ngẩng trông lên ở tàng cây để t́m sự thích hợp nhăn quan. Bây giờ các em có thể nhận được sự thật của cây cổ thụ kia và cơ Đạo ngày nay nói chung, Nữ Chung Ḥa nói riêng.

      Đành rằng tất cả cành lá nhánh nhóc đều hút nhựa ở thân cây. Cây nhờ rễ bám sâu ḷng đất mẹ, nhưng nhánh vẫn đâm chồi, chồi vẫn sanh lá, lá vẫn kết hợp một tàng xinh đẹp mát mẻ và hoa sẽ bắt đầu đơm, quả sẽ bắt đầu nơi hoa mà kết tụ. Thử hỏi nhánh có biết từ thân cây mọc ra? Lá có biết từ cành cây mọc ra? Hoa có biết từ nhựa sống tinh ba của cây trổ ra? Quả có biết từ thiên chất mộc linh kết tụ để đem lại mùi vị ngon ngọt thanh tao hoặc tân toan hàm cốc?

      Cây vẫn là cây, nhánh vẫn là nhánh. Đại-Đạo ngày nay cũng thế.

      Đại-Đạo nguyên thủy từ Vô-Cực vần xây, Thái-Cực hóa sinh. Nhưng khi đă thành một tôn giáo, rồi tôn giáo lại nẩy ra chi phái. Các em ơi! chi phái có biết nguyên thủy từ đâu không? Nếu không, th́ giai đoạn thứ ba không bao giờ đến. Cũng như hoa không kết quả. Nếu có quả mới có hột. Hột ấy là giống của một tuần hoàn. Hột phải là hột giống như lúc ban sơ, th́ đến giai đoạn này các em cũng nên từ từ quay gót trở về căn bổn.

      Các em là một khối cực âm của vũ trụ càn khôn. Nữ Chung Ḥa ngày xưa là một trong các nhánh. Từ nhánh ấy, Nữ Chung Ḥa sẽ kết hột giống lành cho cổ thụ ngàn vạn năm sau. Đó là một thí dụ Chị tạm mượn để giải thích cho các em khỏi thắc mắc về vấn đề hành đạo hay nghi lễ kinh điển của Nữ Chung Ḥa khi xưa hay là các chi phái ngày nay chẳng hạn.

      Các em có lẽ c̣n nhớ: lúc sanh tiền, chúng ta cùng chia vui sớt khổ trên đường hành đạo, rày đây mai đó, cực nhọc chẳng màng, gian lao không kể. Trên có Tôn-Sư Thánh-Mẫu, dưới có đồng đạo nữ lưu. Ôi! Đời là một giấc ngủ dài. Hết hiệp th́ tan. Giờ đây, tan rồi lại hiệp. Nữ Chung Ḥa trở lại với các em, là do luật tiền định thiên nhiên, sắc Ngọc-Hư-Cung phê chuẩn. Mặc dầu với danh từ rất đơn giản, nhưng danh từ chỉ tạm góp vào một công cuộc đại chúng, cho thế gian được ổn định, dân tộc khỏi điêu linh mà thôi.

      Hỡi các em phái nữ! Chị để lời khuyên chung các em nên cố gắng mà tu hành trong thời buổi nầy. Các em ôi!

Thi bài:

       Chiếc áo Đạo khoát lên thân tục,

       Lư siêu mầu rửa gột ḷng trần,

              Qua hồi ách nước nạn dân,

Thành công đắc quả sớm gần Từ-Tôn.

       Nh́n lại kiếp sanh tồn dĩ văng,

       Có ǵ đâu là đáng lưu danh,

              Ai đau ai khổ th́ đành!

Ai chia sẻ đất, ai phanh phui nhà!

       Ai cắt đứt ruột rà xương thịt,

       Ai gieo trồng mù mịt tương lai,

              Giống không trổ, quả không sai,

Bao nhiêu sanh nở rất hoài công phu.

       Rồi cũng chịu ngục tù giam hăm,

       Rồi cũng trong bi thảm thê lương,

              Nữ nhi sống cảnh t́nh thương,

Tâm linh xưa cũng Thiên Đường thác sanh.

       Nay Đại-Đạo thuận hành Thiên-lư,

       Nữ nam đồng nhứt trí tiến thân,

              Hy sinh một kiếp nơi trần,

Ngàn năm thọ hưởng vị phần Thiêng Liêng.

Thi:

Hỡi các em ơi! Cố gắng lên,

Khó mà làm được mới mong nên,

Ḷng người ví tợ trùng dương động,

Giữ chất tinh ba dựng mống nền.

      Thôi Chị hẹn sẽ gặp lại khi khác. Chào các em, Chị lui gót phục lịnh, thăng…

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh