Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

 

27.- KIẾN THỨC NGƯỜI TU

Minh-Lư Thánh-Hội (Sài G̣n - Việt Nam)

Tuất thời, mùng 8 tháng Chạp Đinh-Mùi (7-1-1968)

____________ 

Thi:

THIỆN lương bổn tánh của con người,

TÀI bộ dầu thêm đến mấy mươi;

ĐỒNG ấu lăo thành không giác ngộ,

TỬ phù cũng khó thoát luân hồi.

      THIỆN-TÀI ĐỒNG-TỬ, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị đàn tiền.

      Tiểu Thánh đến trước báo tin có Bồ-Tát lâm đàn, chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp, Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu, thăng...

      (Tiếp điển:)

      QUAN-ÂM BỒ-TÁT

Một cành dương liễu định phong ba,

Cất mái thoàn linh vượt ái hà;

Vớt khách trầm luân mong giác ngộ,

Đưa về cảnh cũ thú Tiên gia.

      Bần Đạo chào mừng chư sứ mạng, chư hiền đệ hiền muội trung đàn.

      Vâng lịnh Tam Giáo Ṭa, nhơn danh Tam Trấn Oai Nghiêm, Bần Đạo đến trần gian giờ này để ban bố hồng ân cho các đại nguyên căn đă sớm giác ngộ, lănh sứ mạng hoằng hóa Đạo Trời trong giữa thời kỳ mạt hạ. Miễn lễ toàn thể đàn trung an tọa.

      Chư hiền đệ hiền muội! Bần Đạo hoan hỷ nhận thấy tâm tư của chư đệ muội đă thiết tha với tiền đồ Đại-Đạo, mà chung tâm ḥa ư, đang t́m những lối ngắn nhứt và thiết thực nhứt cho nhơn loại sau này cùng đi trên đường Thánh Thiện.

      Minh-Lư là một chi của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đang nảy lộc đâm chồi, hứng lấy giọt sương mai để nuôi dưỡng thân cây.

      Chư hiền đệ hiền muội! Vạn vật phát khởi từ chỗ tự nhiên mà đạo lư là đường lối dinh dưỡng bảo tồn. Dầu lớn, dầu nhỏ, hoặc giàu sang, nghèo hèn, khôn dại đều gội nhuần cái lư ấy để tuần tự ḥa hiệp dưới trên thành một tấm thảm xanh trong bầu vũ trụ.

      Chư hiền đệ hiền muội đă ư thức được sự mầu nhiệm cao cả của Đạo lư, đă ư thức được trách vụ của ḿnh trong cơ chấn hưng đạo đức, sửa thế lập đời thuần lương Thánh Đức, th́ hăy thận trọng kiên tŕ với trách vụ để vượt qua lúc phong ba băo tố, nghịch cảnh quay cuồng trong thời thất điên bát đảo.

      Là những người cầm ngọn đèn đi trong đêm tối, không v́ lư do ǵ làm cản trở tŕ trệ bước đi của kẻ cầm đèn rọi đường cho nhơn loại.

      Là những người tiền phong, cần phải biết trước cái biết của thế nhân, hiểu trước cái hiểu của người đời, phải tốt hơn cái tốt của phàm tục, phải hy sinh trước cái hy sinh của thế nhân.

      Các bậc Giáo Chủ ngày xưa hay suy nghĩ những cái người đời chưa suy nghĩ, hay làm những cái người đời chưa từng làm, hay nói những điều người đời chưa từng nói, mà cũng hay xem thường những cái người đời thường quí trọng.

      Một thân cây dầu chia năm bảy nhánh, cũng là để thu hút những giọt sương rơi, những cơn mưa mát mẻ, đem nước về nuôi dưỡng thân cây. Nhưng đến khi đơm bông trổ trái, th́ bông trái kia nảy nở nơi nhánh nhóc tược cành. Đừng ai hiểu và đ̣i hỏi những hoa quả ấy phải nảy sanh từ cây cái, mà không ở nhánh nhóc tược cành.

      Ư thức được như vậy, th́ người ta không c̣n chấp nê mặt h́nh thức, từ vật chất đến tinh thần, từ duy tâm sang duy vật.

      Cái vỏ h́nh thức huyết nhục bên ngoài bao bọc lấy điểm linh quang, nếu trong hai tách rời một th́ không có vũ trụ này, cũng như không có nhơn loài vạn vật, v́ vô thủy nhi thủy, vô chung nhi chung.

      Hữu vô, vô hữu nào phải đâu xa. Nếu ngộ đúng lúc th́ vô thành hữu, bằng ngộ không đúng th́ hữu hóa thành vô.

      Chư hiền đệ hiền muội! Người đời thường hoài mong sự kết quả và hạnh phúc đến cho ḿnh, nhưng mấy ai lại lưu tâm đến việc gieo giống và đem hạnh phúc đến cho kẻ khác.

      Trong rừng, muôn cây cao thấp lớn bé già non thưa rậm, nhưng nhờ có điểm ḥa đồng nương níu che chở lẫn nhau mà dệt thành tấm thảm xanh muôn đời c̣n ngoạn mục.

      Người hướng Đạo muốn thiên hạ ḥa đồng trong một mục tiêu đó, th́ cần phải gây ư thức ḥa đồng trước tiên để làm kiểu mẫu. Muốn vớt người đắm đuối chơi vơi, phải vào biển sông, muốn cứu người trong hang sâu phải vào lối thẳm.

THI:

Nguyên nhân phổ Đạo dạy người đời,

Bận rộn bao giờ được nghỉ ngơi;

Chỉ mấy mươi năm trong một kiếp,

Tṛn công cảnh Phật sẽ vui chơi.

THI:

Vui chơi cơi tạm có bao hồi,

Một kiếp bụi trần chỉ thế thôi;

Mới thấy đầu xanh ra tóc bạc,

Làm chi công nghiệp để cho đời.

THI:

Đời đạo hai vai khéo gánh gồng,

Bước bươn Nam Bắc với Tây Đông;

Chung tay góp ư lo gầy dựng,

Đạo nghiệp nên nhờ kẻ chí công.

NGÂM:

       Công phu, công quả, công tŕnh,

Tạo thoàn Bát Nhă cho ḿnh mai sau;

       Cứu đời giữa lúc bể dâu,

C̣n đâu lẽ phải c̣n đâu nhơn t́nh?

       Thương thay trần hạ đao binh,

Trong cơn cộng nghiệp nhục vinh chung đồng!

       Ai ơi! Ḅn đức lập công,

Cho qua vận hội non sông đổi dời;

       Ngày nay an nghỉ thảnh thơi,

Tháng sau tháng tới cuộc đời ra sao?

       Loạn ly thay đổi phong trào,

Ai khôn ai dại người nào trí ngu;

       Trong cơn hỗn độn mịt mù

Mới tường ai hạng người tu chơn thành.

       Quyết tu chẳng chuộng công danh,

Rán gieo hột giống tốt lành mai sau.

       Cho mầm nhánh tược trổi cao,

Lập đời Thánh thiện phong trào thuần lương;

       Dạy chư đệ muội am tường,

Rán lo hành đạo, Thiên Đường đây lui.

 

      Ban ơn lành toàn thể, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh