Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

21.- BỔN NGUYÊN CHƠN TÁNH

Ngọc Minh Đài

Tuất thời Rằm tháng 10 Bính Ngọ (26-11-1966)

      An Ḥa Thánh Nữ chào chư Thiên mạng, chào liệt vị tam ban.

      Kỳ Hạ Nguơn giải ách, Đức TỪ-TÔN KIM-MẪU lai đàn để dạy dỗ chư Thiên mạng và liệt vị. Vậy đồng thành tâm hành đại lễ tiếp loan giá, Thánh Nữ xin lui gót ứng hầu. Thăng.

      (Tiếp điển:)

      DIÊU-TR̀ KIM-MẪU VÔ-CỰC TỪ-TÔN, Mẹ mừng các con.

Thi:

Nhớ đến con thơ dưới cơi trần,

Trong khi đời đạo chịu gian truân,

Lập công quyết giữ ḷng son sắt,

Ân huệ dành riêng đă sẵn phần.

      Giờ này, Mẹ giáng đàn để cùng các con trong lúc thời thế loạn ly, đem sự an ủi vỗ về trên bước đường hành đạo để các con vững niềm tin hầu thoát qua những cơn băo tố phong ba, giữa cơi trần ai đang tiến diễn. Mẹ miễn lễ, các con đồng an tọa.

      Hỡi các con! Cơi Thiên Đường là nơi bất sanh bất diệt, không phiền lụy nghiệp oan, không trả vay vay trả. Nhưng các con đă trót rời cảnh Thiên Đường để thác sanh vào nơi thế tạm, mang một sứ mạng tạo lập nên cơi dinh hoàn,đâu phải là Thượng Đế đưa các con vào nơi đọa lạc, mà chính đó là đức háo sanh tạo thành trung giới vạn vật để vũ trụ thêm một phần của sự mầu nhiệm vô biên. Nào hay đâu, khi con vào cơi hồng trần, chẳng vững vàng giữ bổn nguyên chân tánh, để bụi trần che lấp điểm linh quang, rời xa linh tánh tức là Đạo.

      Con ôi! Trong khi ấy nguyên thủy hóa sanh là Mẹ, Mẹ phải đem quyền năng thâm diệu, hầu cầu khẩn với Chí Tôn để đến thế gian vạch rơ đường đi nước bước, nhắc nhở tiền kiếp hậu lai, và cũng để cho các con thức tỉnh mà nh́n đến nguyên nhân của ḿnh hầu quày gót trở về nơi khối đại linh quang và sẽ chuyển luân trong đức háo sanh chí trọng.

      Trong khi đem Đạo đến thế gian, Chí Tôn đă phải phân thân nhiều kiếp hầu hoằng khai chánh đạo để con được đem chánh pháp mà t́m lại cái đạo của con đă mang đến hồng trần tự ngàn xưa.

      Đến thời kỳ này là buổi cùng Hạ Nguơn mạt kiếp, theo vận số tuần huờn. Con ôi! Mẹ rất thương hại cho các con trong lúc thiếu thời, cường tráng, sáng suốt, thông minh lại phải "Thông minh phản bị thông minh ngộ". Cho đến lúc con chợt tỉnh giấc nồng v́ một tiếng chuông cảnh giác hay một tiếng sấm sét trong thời hỗn độn, các con đến với Mẹ hay hành đạo, trong khi sức hầu ṃn, tuổi hầu tàn, mà lại đa mang biết bao nhiêu là trái oan duyên nghiệp, tội lỗi chất chồng, nên chi khả năng phải là tùy theo cảnh mà xuất dụng, trí tuệ tùy theo cảnh mà ứng hiện, sức lực tùy theo cảnh mà tiến thối, luôn luôn nguyện cầu tha thiết những điều con muốn, con ham, con thích, tựa hồ như thuở tráng niên.

      Ôi Thiêng Liêng cũng hết sức hộ tŕ, sự ân xá cũng ngập tràn ban bố, nhưng chỉ trong sự giới hạn của sự nhân quả đền bù, chớ không vượt khỏi luật công b́nh của Tạo Hóa.

      Hỡi các con! Điều Mẹ giải dẫn hôm nay là để các con tự xét ḿnh hay nh́n lại bản thân và tâm trí của ḿnh để làm một tấm gương cho mai hậu của đoàn măng non mà chính các con đă gây tạo ra.

      Đây Mẹ nói rơ hơn nữa, là hồng ân vơ lộ lúc nào cũng chan rưới cơn nắng hạ thâu tàn, ví như ban đạo pháp, dạy công quả, giúp phần tiến triển hành sự, ủng trợ vô vi, các con có nhận thấy chăng?

      Mặc dầu, những con nào biết th́ đỡ khi thân phàm bị bộc phát bởi căn nghiệp tiền khiên, bởi súc tích ḍng ô trược, bằng con nào không biết suy nghĩ th́ phải chịu trong chỗ đền bồi, chớ t́nh Vô Cực Mẫu Từ tương quan làm sao mà Mẹ quên được sự đau khổ của mỗi con. Bởi thế, Mẹ khuyên các con phải tự giác và độ dẫn đoàn sau cũng như các con đă từng lănh trách nhiệm trong Tam Kỳ Phổ Độ.

      Luật Trời đất âm đương phối ngẫu, Thiên Đạo Nhơn Đạo hai đường đă song song. Tuy nhiên, nếu các con muốn trở nên Thánh Hiền Tiên Phật th́ phải xử thế vào mức độ thanh cao, rèn tâm luyện tánh cho đúng nghĩa nhân đạo lư, th́ cơ luân chuyển trường tồn âu cũng trong đức háo sanh, mà con không đến nỗi phải vào nơi phong đô ngục thất. Con ôi!

Thi:

Sớm biết lo thân độ lấy thân,

Oan khiên nghiệp chướng cỗi lần lần,

Gieo mầm đạo đức cho mai hậu,

Hột giống nguyên nhân được trọn phần.

      Về phần tâm lư nhơn sự, con ôi! tránh làm sao khỏi, v́ các con mở cửa trước lúc b́nh minh, th́ trước thềm đă có thị phi, mở cửa sau lúc b́nh minh vẫn có thị phi ở ngơ sau. Cơi thế gian này là vậy. Phương chi, thời kỳ hỗn loạn điên nguy mà các con muốn mỗi mỗi đều toàn hảo toàn chân cũng khó mà được đó các con. Nếu các con hiểu lời Mẹ nói hôm nay.

Bài:

       Vô ma khảo bất thành Đại Đạo,

       Ngọc có dồi giá bảo mới nên,

              Đường trường biết sức ngựa bền,

Hỡi con mài sắt nên kim đâu là.

       Tu con sửa cái “Ta” trước nhứt,

       Tu con vun cội đức sau này,

              Cơi trần tỉnh tỉnh say say,

Đạo là phương pháp chữa ngay bịnh trần.

       Nếu con măi lo thân lo thế,

       Mẹ e rồi sanh tệ sanh hư,

              Chẳng quen t́m đến cửa từ,

Phải về nẻo đọa bây giờ mong ai.

       Lời tha thiết hôm nay con nhớ,

       Giữa thâm canh dạy dỗ mọi điều,

              Cái t́nh mẫu tử cao siêu,

Con nên con hưởng, con liều Mẹ đau.

       Nay Cơ Quan đề cao trách nhiệm,

       Mai con hiền đặng hiển thân danh,

              Đoàn viên nơi cơi Thiên Đ́nh,

Hưởng an Cực Lạc thế t́nh rời xa.

       Dầu con có bảy ba lo liệu,

       Dầu con toan nắm níu lợi danh,

              Trăm năm dễ mấy thân sanh,

Áo quan một cổ bao quanh một đời.

       Con để lại bao lời nhắc nhở,

       Cùng tầm thường một thuở nhơn sanh,

              Có chi bảng ngọc đề danh,

Thánh Hiền Tiên Phật lập thành muôn thu.

       Các con gắng công phu công quả,

       Nhờ Thiêng Liêng ân xá phước ban,

              Để con biết nẻo rơ đàng,

Biết lo chọn lọc thau vàng từ nay.

       Đêm hầu tàn t́nh dài đăng đẳng,

       Giờ khắc qua ḷng chẳng thỏa ḷng,

              Ước chi con thoát trần hồng,

Trở về Diêu Điện Non Bồng vui say.

       Thôi căn kiếp đọa đầy âu phải,

       Thôi nghiệp duyên trang trải cho rồi,

              Kiếp này cố gắng con ôi!

Vượt cho qua khỏi luân hồi thế gian.

       Mẹ thương con trước đàn dạy dỗ,

       Con nhớ lời t́m chỗ hiểu xa,

              Giă con Mẹ lại Diêu Ṭa,

Hẹn c̣n hội ngộ đài hoa dắt d́u.

      Mẹ ban ơn chung các con, Mẹ hồi Cung, thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh