Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

8.- THIÊN LƯ ĐÀN

Tuất thời, Rằm tháng 4 Ất Tỵ (15-5-1965)

      THỂ LIÊN TIÊN NỮ, Chị mừng các em. Giờ nay, Chị hộ giá ĐỨC TỪ-MẪU lâm đàn. Vậy các em thành tâm nghinh tiếp, Chị xuất ngoại ứng hầu.

      Tiếp điển :

      DIÊU-TR̀ KIM-MẪU, Mẹ linh hồn các con.

Thi:

ư các con vướng lỗi hoài,

CỰC ḷng chẳng những kiếp trần ai,

TỪ tâm lập đức ḅn công để,

TÔN tử khỏi phiền buổi hậu lai.

 

      Giờ nay, Mẹ đến để nhắc nhở các con, nhứt là nữ phái, hăy chú tâm vào bước đường tu công lập đức của ḿnh. Mẹ miễn lễ, các con an tọa.

      Con ôi! Một kiếp phù sanh tuy ước hẹn ba vạn sáu ngàn ngày, nhưng trăm năm nào có mấy ai hưởng đặng. Thiều quang giục thúc, bóng quang âm đưa đẩy lại qua, bao gió tạc, nắng táp mưa sa, tấm nhục thể cằn cỗi yếu già, mà ḷng ham sống chưa hay nấm mồ gần bên cạnh. Ai ai cũng lo trau chuốt tưng tiu ǵn giữ mảnh h́nh hài cho sung sướng mà lại quên ǵn giữ chơn tánh với bổn căn. Gặp lúc loạn ly thế thời tai biến, lo chạy đó chạy đây để t́m đường an ổn cho chính thân ḿnh và cho toàn gia quyến, nhưng nào hay duyên nghiệp đưa đẩy về đâu, có biết đặng mỗi người trong gia quyến đó đồng căn đồng kiếp, đồng phúc đồng duyên hay là phải nghiệp ai nấy gánh!

 

Trong cảnh tang thương sắp đến, tài cán cũng khoanh tay,

Để nh́n luật trả vay, cùng nghiệp duyên vay trả,

Dẫu bôn ba hối hả, cũng khó tránh được lưới Trời!

Luật công b́nh bao quát khơi khơi,

Cân công lư dễ mấy tay phàm chen sửa đổi.

Măi bảo vệ tấn tuồng giả dối,

Từ giả nầy liên tục những cái giả kia,

Tham, sân, si tạo măi, quê cũ khó mong về,

Hỉ, lạc, ái, ố, cứ quanh quẩn chốn sông mê đành lặn hụp!

Vun Trời đă úp, tài giỏi khó thoát ra,

Tuy rộng quát bao la, nhưng một mảy hào không sơ lọt,

Khi biết được đâu là giả, đâu là thật,

Th́ sự c̣n sự mất chẳng màng chi,

Chỉ e cho chơn tánh bị loạn ly,

Ḷng hoảng hốt chẳng biết đường ngay cùng khúc khuỷu.

Măi tham vọng giả trần càng bận bịu,

Kiếp luân hồi lên xuống xuống lên,

Quanh quẩn, quẩn quanh như miệng chậu kiến ḅ,

Không lối thoát để gặp đ̣ Tạo Hóa.

Lo là lo tâm hồn sa đọa,

Lo là lo vấp ngă bởi lợi danh,

Sợ e cho mất hẳn tánh lành,

Quên căn cội để thân hành về chốn cũ.

Cất tiếng kêu nữ nhi con c̣n mê ngủ,

Giấc mộng huỳnh sớm thức tỉnh hồi tâm,

Nghe chuông linh khi bổng lúc trầm,

Đờn Mẹ khải tri âm mà ghi dạ.

Đường công quả khá tua hối hả,

Cùng chị em giục giă mau lên,

Ḱa nạn tai tới tấp kề bên,

Sao c̣n ở bấp bênh dùn thẳng!

Rủi con trẻ quên lời Mẹ dặn,

Nghiệp oan khiên măi tạo tơ vương,

Dẫu ḷng Mẹ đây từ ái xót thương,

Nhưng con thiểu đức làm sao cứu rỗi!

Do con trẻ sớm toan tự hối,

Tự cứu ḿnh chớ ỷ lại Trời cao,

Từ dưới trên Bắc Đẩu, Nam Tào,

Ǵn công luật khôn hề sửa chữa…

  Mẹ ban ơn lành các con, Mẹ hồi Diêu Điện, thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh