Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

BÀI HỌC TỪ ĐỨC GIÀ LAM ĐỊA THẦN CHÁNH Ư

Đạt Tường

 

Đây là một trường hợp của ông Trần Hữu Thinh đến cuối đời mới lo công quả và tu niệm. Giác ngộ thấy sự muộn màng của ḿnh nên cố gắng tối đa.

"NGÂM:

       Lâu ngày vừa tái ngộ nhau,

Nửa mừng vội tủi vội chào người xưa;

       Nói sao cho phỉ cho vừa,

Th́ giờ ngắn ngủi, xin thưa ít hàng.

       Cho chư huynh tỷ được tàng,

Gia đ́nh cốt nhục trong hàng thê nhi.

THI:

GIÀ dặn quả công với Đạo Trời

LAM điền mới đặng trổ nên tươi;

ĐỊA linh muốn được ân Thiên Hậu,

THẦN Thánh dạy truyền chớ dễ ngươi.

CHÁNH-Ư hoài nhơn cùng bạn đạo,

TRẦN tâm trọng nghĩa với người đời;

HỮU duyên lại gặp kỳ ân xá,

THINH rạng danh đề chỉ thế thôi.

      GIÀ-LAM ĐỊA-THẦN Chánh Ư Trần Hữu Thinh, Tệ Đệ chào chư Thiên Sắc, chào mừng chư sư, đạo huynh, đạo tỷ và sau cùng tôi mừng nhị hiền nương cùng các nhục tử. Xin mời quí liệt vị đồng an tọa để khỏi tổn đức cho tệ đệ.

      Thật là một cơn ác mộng đă trôi qua, nhưng ḷng nhân thế cùng quí bạn hiền đă c̣n ghi lại nỗi niềm thương tiếc.

      Muôn việc ở đời không chi là ngẫu nhiên “Nhứt ẩm nhức trác giai do tiền định”. Một sự dứt bỏ ra đi một cách vội vàng khó tránh khỏi gây sự hoang mang cùng phân vân cho người dương thế, nhưng khi hiểu được lẽ vô thường, âu không chi lạ, là v́ nơi vùng này là vùng c̣n dẫy đầy ác khí, nên chi, mặc dầu bao nhiêu điển lành cùng tâm đạo đem kư nhà tịnh nơi này, cũng khó nỗi đàn áp được những luồng hắc khí xung thiên từ những oan hồn uổng tử, đă gây ra bao nhiêu sự rủi ro trong khi xây cất.

      Lúc bấy giờ, Tệ Đệ tự xét thấy đời đạo đức của ḿnh c̣n quá muộn màng trễ năi hơn các hàng huynh tỷ đệ muội, rất đỗi so sánh với hàng thê nhi mà Tệ Đệ vẫn c̣n thua kém. Nỗi ḷng băn khoăn v́ công quả không biết làm sao? Một giấc chiêm bao một đêm nào cũng nơi nầy, vừa mơ màng nửa say nửa tỉnh, Tệ Đệ chợt thấy vô số oan hồn đang tranh đua ngăn cản những việc làm từ thiện cùng hoằng dương đạo pháp nơi vùng này. Tệ Đệ bèn vội vàng qú xin thọ khổ phần nhục thể h́nh hài để làm lắng dịu bao nỗi oan hồn và cũng để thay mạng sống cho những người quả công v́ đại cuộc. Và Tệ Đệ có hứa sẽ nhân một dịp nào, đề nghị cùng Hội Thánh có nhiều buổi lễ cầu siêu bạt độ âm hồn trở lại đường chân thiện mỹ. Do đó, mọi việc sắp xếp đă qua, rồi… sáng lại, chư huynh tỷ đệ muội vừa phát giác một việc đă rồi.

      Hôm nay, Tệ Đệ xin Lăo Tổ được phép trong hơn một khắc để trần t́nh mọi sự vừa qua, cùng để giúp cho người bạn xưa vẹn toàn lời hứa. Tệ Đệ ngưỡng mong ơn từ quí vị đại đức trong Hội Thánh Minh Lư tới các hàng sư huynh sư tỷ, mỗi ngày vào tịnh cũng như nhựt thời, nên nhớ cầu nguyện cho các oan hồn ấy được sớm cởi ṿng oan nghiệt, hầu trở lại đường đạo đức tu hành, do lời khuyên giải của quí liệt vị..." [1]

Qua đây, chúng ta rút ra được vài điểm làm bài học:

a. Việc cất chùa thất để “hoằng dương đạo pháp” luôn gặp lực lượng vô h́nh đối kháng, t́m cách gây trở ngại dưới nhiều h́nh thức khác nhau. Có thể có người phải vong mạng, thường th́ sẽ diễn ra cảnh nội bộ không đồng nhứt quan điểm rồi bất ḥa …

Kinh nghiệm của người xưa cho biết sau khi cất nhà hay cất chùa xong thường hay có người nhà hay ban quản trị bị đau ốm và tử vong. Thí dụ đoạn Thánh giáo sau cho thấy:

"V́ nghiệp chung của Minh Lư Thánh Hội c̣n đọng lại khá nhiều, nên người đầu đàn anh cả gánh lấy trách nhiệm để đàn em nhẹ phần khảo thí về nhục thể, hầu bước lẹ theo kịp đường tu. Khoản này, chư đạo hữu trong những giờ tham thiền công phu nên tập trung tư tưởng đưa điển lực đến trợ duyên cho Định Pháp để tăng cường sinh lực đúng mức hầu tiếp nối đạo sự.”[2]

Vậy cần phải có sự đồng tâm hợp lực chung lo gánh vác đạo sự, nhứt là khi cất chùa thất để san sẻ gánh nặng đối kháng của âm nhơn.

b. Việc cầu nguyện hay hồi hướng sau mỗi thời tịnh cầu siêu thoát cho các âm hồn là rất cần thiết. V́ thế mỗi kỳ đàn sóc vọng, trong buổi lễ cúng đều có đọc bài kinh Cầu Siêu. Nhưng nếu mỗi ngày đều có đều đặn đọc để nghĩa lư của lời kinh khuyên giải các âm hồn chuyển tâm lo tu th́ hiệu quả sẽ gia tăng lên nhiều.

Việc thường xuyên hợp lực cầu siêu và đặc biệt thực hiện trong tháng bảy mùa Vu Lan lại càng có giá trị lớn lao.

c. Đạo danh Chánh Ư cho chúng ta bài học: tuy chậm tu nhưng với “chánh tâm” quyết ḷng “thọ khổ phần nhục thể h́nh hài” và dám hy sinh cả tánh mạng để giữ ǵn an ninh cho những bạn đạo đang “công quả v́ đại cuộc” nên được đắc vị với Đạo danh Chánh Ư.

d. “Già Lam Địa Thần”: trong Tam Kỳ Phổ Độ, người tín đồ mặc dầu c̣n ăn chay kỳ nhưng làm tṛn nhiệm vụ của ḿnh th́ khi thoát xác sẽ được đắc phẩm vị Địa Thần (bực thấp nhất). Được danh Già Lam để được công quả vô vi giữ ǵn chùa thất hầu có điều kiện học hỏi kệ kinh … hầu mau tu tiến.

ĐẠT TƯỜNG

 --------------------------------------------------------------------------------
 [1] Bát Nhă Thiền Đường, Tư thời mùng 10 rạng 11.8 Đinh Mùi (13.9.1967) TGST 66-67 trang 167
 [2] Đức Vạn Hạnh Thiền Sư, Minh Lư Thánh Hội, mùng 6 tháng 10 Nhâm Tư (11.11.1972)

(Nguồn: caodaism.net)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh