NHỮNG HUYỀN DIỆU TRONG CHUYẾN RA TRUNG 1964

(* Nhan đề do Blog thánh thất Bàu Sen đặt)

Đạo trưởng Thiện Bảo

Hồi kư của đạo trưởng Thiện Bảo

Hành tŕnh sứ mạng kỷ niệm Trung Hưng Bửu Ṭa (Trung Việt) ngày 28-5 Giáp Th́n, 07-7-1964)

Thanh Mai sưu tầm

Vào lúc 12 giờ kém 15 trưa ngày 27-5 Giáp Th́n (06-7-64), tại tư gia, tôi vừa mặc áo trắng để đốt nhang thời Ngọ, bỗng có một người mặc âu phục, h́nh như một công chức hay thương gia, từ ngoài bước vào, tay cầm bao thơ trắng không niêm, trao cho tôi và nói: “Ông Bạch Pháp nhờ chuyển đến đạo huynh Huỳnh Chơn, v́ ông không biết địa chỉ.”

Tưởng là thơ riêng, tôi nhận và hứa để rồi sẽ đưa đến… Người kia nói tiếp: “Trong thơ ấy như có đàn cơ th́ phải…!” Nghe hai tiếng đàn cơ, ư tôi vội nghĩ, chắc có lịnh chi đây nên để thơ lên Thiên Bàn, đi lấy nhang đốt, th́ người ấy xin kiếu ra về.

Đốt nhang xong, lấy thơ ra xem mặc dù biết rằng xem thơ người khác là vô lễ, nhưng nghĩ v́ thơ không niêm, vả lại đàn cơ đối với chúng tôi – trong bộ phận Hiệp Thiên Đài – cũng nên cần biết… Nhờ vậy mới rơ là thánh lịnh tại Nguyệt Ẩn Đàn (Tây Ninh), Tư thời, 25-5 do Đức Thái Thượng Lăo Quân giáng dạy bộ phận Hiệp Thiên Đài Phổ Thông Giáo Lư lập đàn Tuất thời, 27-5 tại Thiên Lư Đàn. Nh́n lên tấm lịch trên vách thấy số 27, Tôi vội vă thay đồ ra đi… Vừa bước vào nhà thấy đạo trưởng Huỳnh Chơn đương mặc áo dài đen, nhang đèn trên Thiên Bàn sáng rỡ... Ấy là nhằm bữa kỵ cơm trong gia đ́nh. Tôi trao thơ và nói: “Đây là thánh lịnh.” Ông liền để trên Thiên Bàn, làm lễ rồi xem kỹ lưỡng… Ông đồng ư, nhưng nói: Quá gấp rút sợ e đi mời không kịp… Tôi hứa sẽ lo xong mọi việc và về đến nhà hồi 1 giờ 20. (…)

Đến Tuất thời, đàn cơ thiết lập. Đức Đông Phương giáng dạy bộ phận Hiệp Thiên Đài và Phổ Thông Giáo Lư sáng ngày phải lên đường dự lễ kỷ niệm tại Trung Hưng (xem đàn cơ): “Thượng lộ đăng tŕnh sang tảo nhựt.” Thành phần: Huỳnh Chơn, Địa Châu, Thiện Bảo, Nguyễn Văn Các, Huệ Chơn, Ngọc Kiều, Hoàng Mai. Ngoài ra thêm Thanh Liên và Diệu Thành.

Măn đàn, sắp đặt xong, sáng ra phái đoàn đi đường bộ, mua vé xe chạy suốt và lên xe Hiệp Thành hồi 10 giờ 40. Riêng đạo trưởng Huỳnh Chơn, v́ lư do sức khỏe, phải đi đường hàng không nên c̣n ở lại hôm sau.

Đạo trưởng Huỳnh Chơn

Khi đến rừng lá hồi 13 giờ 10, xe bị bể vỏ trái phía sau ngay chỗ ông Các ngồi nên phải ngừng hai mươi phút… Ra đến Phan Thiết đúng 15 giờ 15, gặp anh đại diện của hăng xe này cho biết: V́ xe đến trễ nên hết chuyến sang, hành khách phải ở lại nơi đây, đến sáng mai sẽ tiếp tục hành tŕnh…

Phái đoàn không chấp thuận, nài anh phải làm thế nào đưa cho tới Nha Trang nội đêm ấy, đặng sáng đi tiếp mới kịp…

Sau một hồi bàn căi, người đại diện ấy phải đưa phái đoàn sang t́m xe bến khác. May thay, gặp được một xe trống từ Nha Trang mới về tới.

Ngoài tiền sang xe, chủ xe c̣n đ̣i thêm một ngàn đồng cho đủ chuyến. Trả giá qua lại, chủ xe chịu giảm bớt, c̣n bảy trăm năm mươi đồng. Riêng phái đoàn chịu năm trăm đồng hiệp cùng các hành khách góp chung đủ số… Tiền bạc vừa xong, lại bàn qua việc đi đường. Bởi lịnh giới nghiêm, họ không bảo đảm, sợ e phải nằm đường tại Ba Ng̣i… Phái đoàn cương quyết theo lời dạy: “Vững đức tin mà thẳng bước”, bảo xe cứ đưa đi, nếu dọc đường có chi trở ngại chúng tôi chịu lănh.

Đề huề xe chạy hồi 16 giờ 10, đến Ba Ng̣i 18 giờ 30. Đáng lẽ đến đây không c̣n đi nữa, v́ an ninh đóng cổng, nhưng khi xe vừa đến, như thường lệ, lơ đem giấy vào tŕnh nơi pḥng kiểm soát, th́ lính canh cho hay: “Hôm nay mới vừa được lịnh cho đi đêm thong thả.” Nghe lơ nói, anh tài xế ngạc nhiên căi lại v́ anh mới từ ngoài này chạy vào đây sao không hay biết. Nhưng anh lính gác vẫy tay bảo cứ đi. Xe chạy trên đường tối vắng tanh, qua những trạm canh, không ai đón hỏi: “Nguyên nhân bao quản bước ngày đêm.” (…)

Đến Nha Trang hồi 8 giờ 20, đi ngay lại nhà xe đổi vé. Nơi đây vừa bán hết vé, nhưng ông chủ sẵn ḷng đổi cho tám chỗ của hành khách đă mua đi Quảng Ngăi. Trong lúc chờ đợi, anh xích lô chở đạo huynh Thiện Bảo và ông đốc Các đi t́m người bạn. Xe chạy một ṿng chợ độ vài trăm thước, không gặp nhà nên trở lại. Có lẽ v́ thấy dân Sài G̣n mới đến nên anh đ̣i giá cao là tám mươi đồng (tiền thuở ấy). Thấy giá đắt gấp mười lần hơn giá ở tại đô thành lớn, Thiện Bảo định trả cho anh mười đồng, anh không chịu; mười lăm đồng, anh cũng không chịu; đến hai mươi đồng anh cũng không nhận, c̣n ra bộ khiếm nhă. Vẫn c̣n tánh nóng, Thiện Bảo nổi sân, định cởi áo khoác ra cho anh một bài học nhưng may có người can và bà Ngọc Kiều ra tiền trả đủ số cho êm việc này. Tưởng là việc ngoài đường, nhưng về sau, khi kiểm thảo chuyến đi, Đức Linh Quang Phước Thần có kể rơ chuyện này.

Đạo tỷ Ngọc Kiều

5 giờ 30 sáng 29 âm lịch (08-7-1964), xe khởi hành, chạy ra tới Quảng Ngăi đúng 14 giờ 30. Theo lời anh tài xế, đáng lẽ chuyến xe này phải nằm tại đây tới sáng hôm sau mới chạy tiếp, nhưng nhơn dịp hôm ấy anh về thăm gia đ́nh tại Đà Nẵng nên xe mới tiếp chạy suốt đến nơi, đúng với câu “Vượt qua lối khó sang đường dễ”. Nhờ vậy mà phái đoàn được tới sớm 5 giờ 15… trước ngày chánh lễ.

Đi t́m nơi nghỉ, đáng lẽ phải ở tại nhà hàng OK là nơi đă chọn, nhưng khi ngồi trên xe, anh xích lô mách: “Gần Đền Thánh có nhà nghỉ Thống Nhứt cũng trên đại lộ ấy, sạch sẽ, ở rất tiện…” Chúng tôi nhờ anh đưa lại xem, th́ chỉ c̣n ba pḥng liên tiếp, của người đă đặt mà không lấy. Phái đoàn xin mướn hai pḥng không đặng nên phải chia nhau vào ở… Đạo trưởng Địa Châu chọn nhằm gian pḥng phía trước, đứng trong nh́n ra cửa sổ, th́ ngay cửa Tam Quan của đoàn hướng đạo mở ra để trần thiết cuộc lễ, và cùng lối vào chùa một hướng. Suy ra rất đúng với lời dạy trong sắc lịnh: “Đến tiền môn hăy mặc đạo phục.” Ấy là Ơn Trên ám chỉ dạy phái đoàn phải ở nơi đây cho tiện bề giao tiếp, chớ không phải đem đạo phục đứng trước tiền môn mà mặc.

Nghe tin phái đoàn đến, trong đền, Ban Tổ Chức cho người ra rước. Chúng tôi y phục chỉnh tề, cho bưng lễ vật và theo vào đền. Chung cổ vang lên để tiếp thánh lịnh và tuyên đọc trước đoàn hướng đạo các nơi quy tụ, trần thiết tại sân trống của Đền Thánh đă nói trên.

Sáng hôm sau, 7 giờ, phái đoàn vào chùa dự cuộc tiếp tân y theo lịnh dặn: “Phải t́nh nguyện xung vào ban tiếp tân, ḥa ḿnh cùng ban tổ chức.” Đạo huynh Nguyễn Văn Các xung phong làm phận sự như việc của nhà ḿnh, chẳng từ một chỗ nhỏ nhen dơ bẩn… Đến khi măn cuộc, Ban Tổ Chức mới hay, rất ngạc nhiên, nên không hết lời ca ngợi… Hai vị Trưởng Phái Đoàn của Hiệp Thiên Đài và Phổ Thông Giáo Lư cũng tự ư cùng chúng tôi gia nhập trong Ban Tổ Chức để tiếp quan khách, hành lễ và dự tiệc trà.

19 giờ, sau khi dùng bữa cơm thân mật, vài câu chuyện hàn huyên, phái đoàn được về nghỉ để chờ đến giờ dự lập đàn cơ.

Tư thời, đàn cơ thiết lập, do đồng tử Thiện Tài đă được chuyển tâm từ Nam ra đây trước một ngày. Pháp đàn và độc giả của Hội Thánh. Đến 4 giờ khuya, lịnh dạy xả đàn, rồi tái lập: Hoàng Mai thủ cơ, Huỳnh Chơn pháp đàn, Huệ Chơn độc giả, đúng theo lịnh dạy: “Hành tŕnh Trung Việt tiếp Thiên thơ.” Đại ư trong đàn: ban khen Ban Tổ Chức cuộc lễ, dạy việc hành đạo, sắc phong Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lư và kết thúc là định ngày về cho phái đoàn… vào mùng 3 mới khởi hành.

Thành ra phải lưu lại một ngày mùng 2 tháng 6. Nhàn rỗi nên cả phái đoàn đồng rủ nhau đến Ngũ Hành Sơn để xem chùa Non Nước, viếng Huyền Linh Động…

(…)

18 giờ, phái đoàn vào Đền Thánh hành lễ Đức Chí Tôn và từ giă chư chức sắc Thiên phong, th́ được quư vị đón tiếp, dành cho một bữa ăn đặc biệt và tiễn đưa rất hậu t́nh. Vậy mới rơ “Cả hai phương diện t́nh và đạo.”

5 giờ sáng mồng 3 (11-7-1964), xe đến rước lên đường. Tới G̣ Duối hồi 1 giờ 30, gặp năm cây cầu bị đốt đêm mùng 1 âm lịch (09-7-1964), ván mới lót xong, vừa cho đoàn xe ứ đọng mấy ngày chạy qua… Chúng tôi sực nhớ lại đàn cơ tại Thiên Lư đêm 27 tháng 5 âm lịch có câu thi nói: “Khi dễ th́ công gặp hỏa kỳ.” Chữ công đây là phá, và dùng tiếng trùng âm với chữ quả là hỏa. Rút một tiếng đệm trong hai chữ cầu kỳ ra mà kết lại với hai chữ hỏa công là: đốt phá cầu.

C̣n đàn tại Trung Hưng dạy phải ở trễ lại một ngày do câu “Sơ tam nhựt lên đường hồi cổ” là để tránh sự việc ấy xảy ra và hơn nữa, trong buổi lễ có vị sĩ quan hứa với đạo trưởng Địa Châu sẽ dành cho phái đoàn tám chỗ trên phi cơ, nhưng Ơn Trên cũng có dặn:

“Khứ hồi như nhứt dời chân,

Đừng cao vọng lắm gặp phần gian nan.”

Qua khỏi cầu cháy, tới ngă ba Triều Sơn hồi 14 giờ 15, xe từ đồng trống mới chạy vào cḥm vườn, kế bên lề có đám người đương đốn ngọn một cây g̣n, xe trờ tới th́ ngọn cây vừa đứt, thân cây nặng rớt nằm dưới lộ, c̣n cḥm lá th́ đập trên mui xe… không có chi đáng kể. Như vậy đạo trưởng Địa Châu rất hài ḷng thốt ra cho biết: Đây là linh ứng theo tâm của ông, v́ thấy tài xế chạy tốc độ quá mau, sợ nguy hiểm lúc qua đèo, nên ông xin chư Thiên làm sao cho nó giảm lại.

Về đến Phan Rang lúc 18 giờ 30, xe phải nghỉ đêm. Đến 5 giờ 30 sáng hôm sau khởi hành, về tới bến Sài G̣n hồi 10 giờ 45. Ơn Trên dạy: “Khứ hồi như nhứt dời chơn” có nghĩa là: Đi sao về vậy. Lúc đi cùng về không có chi trở ngại, lại thấy được nhiều điều huyền diệu, đúng với câu: “Thượng tŕnh sẽ thấy đặng huyền vi” và câu: “Chư Thần ủng hộ đặng thành công.”

Sài G̣n, ngày mùng 8 tháng 6 Giáp Th́n (16-7-1964)

Thiện Bảo

Xin xem đàn kiểm thảo dưới đây.

Thiên Lư Đàn, Tuất thời, 08- 6 Giáp Th́n (16-7-1964)

(Đàn bất thường để Thiêng Liêng kiểm thảo chuyến đi hành đạo tại Trung Hưng Bửu Ṭa, Trung Việt)

THI

THÁI BẠCH GIÁO TÔNG giáng điểm công,

ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN rưới ân hồng,

Phái đoàn lănh lịnh đi hành đạo,

Viên măn khứ hồi phận sự xong.

LƯỠNG TƯƠNG BẦN ĐẠO. Chào mừng chư hiền Thiên mạng. Lưỡng Tương Bần Đạo chủ tọa buổi kiểm thảo hôm nay để chư Thần tường tŕnh chi tiết. Lưỡng Tương Bần Đạo thượng chứng lễ. Vậy chư hiền Thiên mạng thành tâm tiếp điển. Thăng.

Tiếp điển

THI

SƠN thượng lần theo cảnh núi non,

THẦN tiên pḥ hộ kẻ tâm tṛn,

B̀NH tâm thấy được huyền linh ứng,

THUẬN thảo đệ huynh công quả ḅn.

Bản Thần chào mừng chư Thiên ân. Phận sự Bản Thần đă hoàn tất. Xin khiếm lễ vội vă nhập đàn. Vậy chư Thiên ân tịnh tâm tiếp điển. Bản Thần xin thăng.

Tiếp điển

THI

SƠN cao lần bước hộ nguyên nhân,

THẦN thánh không xa cũng chẳng gần.

KHÁNH tiết Trung Hưng Thần đă dự,

H̉A t́nh thượng hạ thọ Thiên ân.

Bản Thần đă xong nhiệm vụ. Lai đàn chào mừng Thiên ân. Vui ḷng tiếp điển. Bản Thần xin thăng.

Tiếp điển

THI

SƠN trung pḥ trợ phái đoàn qua,

THẦN thánh hộ tŕ hữu phúc đa,

TUY chẳng lễ nghi đem phúng hiến,

H̉A t́nh huynh đệ đức cao xa.

Bản Thần mạn phép thỏ thẻ vài câu chào chư Thiên ân. B́nh tâm tiếp điển. Bản Thần xin thăng.

Tiếp điển

THI

LINH ứng nhờ tâm quyết phụng hành,

QUANG minh thượng lộ bước đàng quanh,

PHƯỚC cao đức cả hành Thiên lịnh,

THẦN thánh hộ tŕ vạn sự thành.

Địa hữu sứ mạng lai đàn kiểm điểm quả công. Chào mừng chư thiên mạng, chư phận sự. Khi năy ĐỨC GIÁO TÔNG quên dặn chư Thiên mạng lúc tiếp điển các vị Sơn Thần th́ miễn lễ bái, v́ tuy là Sơn Thần, nhưng nguyên căn các vị ấy kém Thiên mạng rất xa. Địa mời chư Thiên mạng đàn trung an tọa. Địa mời luôn cả Pháp Đàn.

THI

Dặm trường Địa đă phận hành xong,

Hồi khứ đất bằng cũng gắng công,

Có lúc đằng vân ôi mỏi cánh,

Quyết sao hộ độ được tương đồng.

BÀI

Nhiệm kỳ Địa đă hành xong,

Phụng thừa lịnh ĐỨC GIÁO TÔNG lâm đàn.

Phúc tŕnh công quả hành tàng,

Trên đường Trung Việt minh quang tường tŕnh.

Trước khi kiểm thảo đệ huynh,

Địa xin kiểm thảo lại ḿnh ra sao?

Từ khi được lịnh Trên trao,

Rằng rạng tảo nhựt mau mau lên đường.

Bận lo xếp áo vào rương,

Phần lo lộ phí lên đường hơi lâu.

Phần lo chạy trước chạy sau,

Lỡ đi mây gió lỡ vào xe hơi.

Cho nên trễ năi một thời,

Khứ hành vào đúng lúc mười giờ hơn.

Phần th́ bụng đói lên cơn,

Đêm rồi mất ngủ tinh thần mệt thêm.

V́ chưng vụng tính hôm đêm,

Nên ngày mới trễ chậm thêm bước đường.

Thượng tŕnh trực chỉ bắc phương,

Gần đến Phan Thiết gặp đường xấu hơn.

Phần xe nổ vỏ rần rần,

Tưởng đâu lật hố đưa chân lên trời.

Địa d́u, Địa đỡ hết hơi,

Mà không nghe được một lời cám ơn.

Xuống xe Phan Thiết nghỉ chơn,

Lại gặp trở ngại giữa cơn nóng hầm.

Mấy đời người được chữ tâm,

Thương người sứ mạng đương làm quả công.

Lơ xe làm núng làm ṇng,

Tăng tiền quá đắt đau ḷng Địa đây.

Cực tâm Địa muốn ra tay,

Đi thưa tỉnh trưởng cho bây biết chừng.

Mà thôi vậy cũng đành ưng,

Xuất tiền cho nó sớm vưng lời ḿnh.

Nha Trang thẳng dặm đăng tŕnh,

C̣n lo một nỗi trời chinh hết ngày.

Ba Ng̣i lịnh cấm nơi đây,

Ban đêm khôn vượt chỗ nầy làm sao?

Nghĩ mà ḷng Địa nhói đau,

Phải đi vận động xiết bao nhọc nhằn.

May sao các vị Sơn Thần,

Khánh Ḥa, B́nh Thuận dời chơn kịp th́.

Mở toang các cổng tức th́,

Phái đoàn vượt khỏi những khi trễ tràng.

Đặt chơn xuống bến Nha Trang,

Lại c̣n gay cấn bởi chàng xích lô.

Mắt láo liêng miệng bô bô,

Đập cho một vố tưởng khô túi này.

Tức ḿnh Địa muốn ra tay,

Mở toang nút áo cho mầy biết ta.

Nhưng rồi lại sợ mă tà,

Đến làm trở ngại cho ta sau này.

Đành cam nhịn nó mà hay,

Móc tiền ra trả ḷng đây tức hoài.

Nghỉ yên vừa rạng ban mai,

Lên đường trực chỉ suốt ngày miền Trung.

Nhưng c̣n cái việc ḷng ṿng,

Nào an toàn Địa mà ḥng ăn ngon.

Rồi đây trở lại Sài G̣n,

Đi theo hiền đệ Huỳnh Chơn một đàng.

May sao phước cả Trời ban,

Sơn Thần lại chịu sớt san bước đường.

Không thôi Địa phải đoạn trường,

Một ḿnh mà ở hai phương khó tṛn.

Phái đoàn trực chỉ dời chơn,

Đến nơi Đền Thánh yên thân Địa mừng.

Mừng rồi nước mắt rưng rưng,

Cảm ơn chư vị Sơn Thần chở che.

Kể ra Địa quá ngại e,

Như người phàm tục khắt khe với ḿnh.

Vào nơi khách sạn rộng thinh,

Trên đường Thống Nhứt Trời dành cho ta.

Vào đây mát mẻ bao la,

Mặc t́nh đèn nước bánh trà mà xơi.

Nhưng ḷng c̣n bận việc đời,

Lúc chưa biết đạo ở nơi trần hồng.

Địa bèn hỏi chú bồi pḥng,

Bà chủ có biết hay không biết mùi.

Chú mày mai mối giùm tôi,

Công lao ta sẽ đền bồi lại cho.

Nói ra như giọng móc ḷ,

Thật t́nh Địa chẳng so đo chút nào.

Bởi ḿnh lănh sứ mạng trao,

Phải nên cẩn thận từng câu từng lời.

Tuy rằng Địa nói giỡn chơi,

Làm sao tránh khỏi tiếng đời thị phi.

Phái đoàn vâng lịnh hành y,

Mấy ngày tṛn vẹn đến kỳ hồi hương.

Mùng hai sắp sửa lên đường,

Địa liền quỳ bạch tận tường Giáo Tông.

Rằng bán lộ lắm ḷng ṿng,

Địa qua tam nhựt thẳng xông một lèo.

Khi về vượt đảnh xuống đèo,

Đường trường trăm dặm ngoằn ngoèo hố sâu.

Anh tài lại lái quá mau,

May thôi chút nữa lật nhào hố sâu.

Phiền hắn nhưng cũng không lâu,

Một việc cảnh cáo kỳ sau nên chừa.

Sài G̣n hồi bước đúng trưa,

Phận hành của Địa cũng chưa hoàn toàn.

Hộ tŕ việc đó đă an,

C̣n lo chạy nợ để hoàn lại y.

Mấy ngày rồi chẳng ra chi,

Địa rầu muốn chết cơn nguy đến rồi.

May sao thời vận nổi trôi,

Gặp người cứu trợ đền bồi giùm ta…

Lỗi ḿnh Địa chẳng dám phân,

Sợ mang tai tiếng thánh thần đa ngôn.

Thôi thôi Địa sắp dời chơn,

Để nhường Tiên lịnh thiệt hơn phân tường.

Thành tâm tiếp điển ĐÔNG PHƯƠNG,

GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO, t́m đường đây thăng.

Tiếp điển

LƯỠNG TƯƠNG BẦN ĐẠO lai bút. Miễn lễ. Chư hiền đồ Thiên mạng an tọa đẳng đẳng. Vậy tuần tự nơi đây, phái đoàn khá dâng công để Lưỡng Tương Bần Đạo xem lại coi có đúng như Du Thần phúc tŕnh hay chăng? (…)

Này chư hiền đệ! Giờ đây sứ mạng của chư hiền đệ phái đoàn có thể nói là thành công trên bước đầu kể từ khi cơ Phổ Thông Giáo Lư biến chuyển. Nhớ lại mà giựt ḿnh. Giả tỷ thánh lịnh vừa rồi các chư hiền đệ không tuân hành, chẳng đi đâu, th́ Lưỡng Tương Bần Đạo cũng chẳng biết làm sao, th́ sự việc cũng chẳng có chi, c̣n nay trên sổ vàng công quả của các chư hiền đệ đă ghi thêm một nét son đậm. (…)

Về phần lộ phí mà Lưỡng Tương Bần Đạo hứa sẽ hoàn lại cho các hiền đệ, lời hứa Thiêng Liêng lúc nào vẫn có giá trị. Nhưng các hiền đệ nên hiểu rằng Bần Đạo có thể chỉ đá hóa vàng, chỉ nước thành bạc, nhưng cả vàng với bạc đó các hiền đệ muốn xài được th́ ít nữa cũng đến lúc dời chơn sang non bồng nhược thủy; nhưng với hiền đệ th́ sẽ hoàn lại bằng vật chất… Một ngày rất gần đây sẽ có một nguyên nhân thay thế Bần Đạo phát thiện tâm hoàn lại cho các hiền đệ mà Bần Đạo không nói trước danh tánh. Vậy hiền đệ Huỳnh Chơn, Địa Châu, Thiện Bảo hăy kể số chi phí là bao nhiêu xem coi có đúng lời phúc tŕnh của Du Thần chăng? (…)

Bần Đạo muốn các hiền cho cái tổng số?

(Huệ Chơn bạch: Phái đoàn đường bộ xuất 12.300 đồng, Huỳnh Chơn đi đường hàng không: 4.600 đồng, cộng chung 16.900 đồng.)

Theo lời phúc tŕnh của Du Thần th́ không phải con số mười sáu ngàn chín trăm đồng mà là mười bảy ngàn hai trăm bốn mươi tám đồng năm cắc (17.248 đồng 50).

(Ngọc Kiều bạch …)

Bần Đạo hỏi như vầy: Nếu không có sắc lịnh th́ có khi nào đệ muội cầm tay số đó từ Nam đến chùa Non Nước mà cúng hay chăng? Đó là số chi phí, hăy kể chung hết luôn cả các món lặt vặt mà có liên hệ đến chuyến đi. Bần Đạo sẽ hoàn lại tất cả. Dẫu các hiền đệ muội có xài riêng trong việc mua vé số, mặc dầu là cầu may, nhưng cái thiện ư là mong cho trúng số để t́nh nguyện trả thế cho Bần Đạo, nhưng của hoạnh tài có bao giờ đem vào trong cửa đạo. Vậy sau khi xả đàn, các hiền đệ muội hăy kiểm điểm lại một con số cho xác đáng với con số của Du Thần rồi hiền đệ Huỳnh Chơn cùng Địa Châu tạm đài thọ số ấy, một ngày rất gần Bần Đạo sẽ hoàn trả. An tọa. (…)

BÀI

Đại Đạo lúc mở đầu có một,

Nhiều phái chi là cốt độ đời,

Cho con Thầy Mẹ khắp nơi,

Sớm về dưới mái nhà Trời đạo chung.

Các chi phái sau cùng lúc rốt,

Sẽ gặp chung dưới một thánh đường,

Khá tua đoàn kết chung phương,

Để bành trướng đạo c̣n đương trễ tràng.

Chính việc khó mà toan làm được,

Th́ ngày sau đức phước mới cao,

Chung vai gầy dựng phong trào,

Để giành công quả ngày sau khoa trường.

Lời đă măn du dương thơ phú,

Các hiền đồ kư chú nơi tâm,

V́ sứ mạng, đạo rán làm,

Dương danh hậu thế ngàn năm sử vàng.

Ban ân toàn tất chung đàn,

LƯỠNG TƯƠNG BẦN ĐẠO cơi nhàn dời chân.

Thăng.

Thanh Mai sưu tầm

Nguồn: Nội san Cao Đài Giáo Lư (của Cơ Quan PTGLĐĐ)