Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

XUÂN DI LẠC

   

Chim về trổi giọng thiên thai

Ngày đông trở gót hoa cài áo xuân

Thước tha dưới bóng Hồng Quân

Giữa ḍng nhân thế tưng bừng điểm trang

Hóa duyên Bồ Tát hai hàng

Nắm tay bạn lữ nhân gian dặm dài

Nẻo đời vàng óng hoa mai

Nụ cười Di Lạc thoát ngoài chiêm bao

Đưa về cố quận xưa nào

Trong ta chợt hiện đường vào bến Xuân

Đây đang vang vọng tin mừng

Ba ngàn thế giới vô chừng điển quang

Phiêu bồng dừng bước lang thang

Đời vui, xuân ngọt vọng vang kinh cầu

Mới hay trong cuộc bể dâu

Đă thăm thẳm đợi thiền thâu đến kỳ...

 

Chim Quyên

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh