T́nh Xuân

(Kính về các Họ Đạo Trung Minh, Họ Đạo Trung Hiếu và Họ Đạo Từ Vân tại Sàig̣n. Viết năm 1993 trên bờ vịnh Mexico tiểu bang Mississippi.)

 

        Ở đây, băi biển, đồi thông,

Đông mai nắng ấm, mây hồng chiều Tây.

        Ủa sao, ta đến chốn này?

Một con chim nhỏ lạc bầy, bơ vơ!

        Tơ ḷng đem dệt vần thơ,

Làm ṿng tay với qua bờ đại dương.

        Trao về bên ấy cố hương,

Vui buồn đất khách, tha phương tấc ḷng!

        Cho dù trời bể mênh mông,

T́nh thơ ngày trước vẫn không đổi dời.

        Nghe Xuân bên ấy về rồi,

Cùng Xuân thân chúc: Đạo đời hanh thông.

        Đường lên thế giới đại đồng,

Nắng hè chát chúa, mưa đông phũ phàng?

        Nguyện cầu: "Tâm thể khương an",

Để làm điểm tựa, hành trang lên đường.

        Hoa đang trải rộng mùi hương,

Nắng đang dệt mộng mười phương cho đời.

        Xuân về - cảnh đẹp nơi nơi,

T́nh Xuân xin gởi mấy lời nước non.

        C̣n nghe trái đất quay tṛn,

Th́ ngày tái ngộ ắt c̣n đấy thôi.

        Thân thương kết đẹp nụ cười,

Gởi về bên ấy tặng người mùa Xuân.

 

Thanh Hữu Huyền

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh