TM ĐU ?

Từng đm thao thức suốt canh thu .

Lng vẫn chưa ngui được khối sầu .

Dế khc buồn thiu đm nghĩa địa !

Mưa giăng lạnh buốt bến Giang đầu ?

Cng danh mốc thếch mu bia đ ?

Sự nghiệp vng hoe sắc cỏ khu !

Chiếc l vng bay vo trước gi .

Đổi dời bi bể ha nương du ! 

                 *** 

Đổi dời bi bể ha nương du .

Ai chỉ dm ta php nhiệm mầu .

Chuộc tội - mu thing hồng Thnh gi ?

Soi đường - đuốc Tuệ sng tinh cầu .

Sao lng thế tục cn u m ?

M kiếp nhn sinh lắm di dầu ?

Sống chết cứ trong vng lẩn quẩn .

Con Đường Giải Thot biết tm đu ?

Đinh Vũ Ngọc

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh