Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Thuyền Bát Nhă

 

Thuyền Bát Nhă đưa ta vào Bến Giác

Cơi hư không, trầm mặc với bao la

Gác ngoài tai chuyện thế tục, phồn hoa

Mặc nhân thế đắm ch́m mùi lục vị.

 

Sống mặc khải, cuộc đời thêm ư nhị

Giữa thiên nhiên, tâm ư sáng như tơ

Mở cửa ḷng giải thoát hết điều nhơ

Mọi thành ư ươm đầy hương tinh khiết.

 

Cũng là lúc tâm hồn đầy quán triệt

Niềm vô ưu, bản ngă, chất men đời

Như con thuyền dong lướt giữa biển khơi

Không vướng mắc bến bờ ràng buộc, trói.

 

B́nh minh rạng, ánh mặt trời chói lọi

Biển và mây cùng hợp tác với nhau

Như vôi nồng quyện thắm với trầu cau

Làm sự sống nẩy mầm trong vô tận.

 

Thuyền Bát Nhă nâng tinh thần tinh tấn

Ư thanh tao, cốt cách đượm nho phong

Coi mọi điều trần tục có-như-không

Có rồi mất, mất cũng là mầm có.

 

Coi chuyện khó chẳng phải là chuyện khó

Khó cũng là kết quả của không-không

Chẳng có ǵ phải rối rắm, long đong

Rồi mọi việc sẽ tinh tường giải quyết.

 

Điều hệ trọng nên giữ ḷng tinh khiết

Chớ bận tâm nghi kỵ, ư dèm pha

Đừng bao giờ dùng tới những lời ngoa

Thêm chuốc lấy ưu phiền cho trí năo.

 

Người Tâm Phật không bao giờ ảo năo

Cứ an vui tự tại với tâm thành

Rồi cuộc đời ngát tỏa một màu xanh

Hoán đổi hết những ǵ không chân chính.

 

Trước vật chất chẳng bao giờ bịn rịn

Mọi vật đều là những bóng phù du

Chẳng bận tâm v́ bóng tối thâm u

Mở tâm sáng vút cao thành vô lượng.

 

Thuyền Bát Nhă là con thuyền định hướng

Cơi Bồng Lai rực rỡ ánh b́nh minh

Đạo cùng Đời vượt thoát cơi u minh

Nâng lẽ sống thăng hoa cùng tuệ giác.

 

Sự kỳ diệu hân hoan thành nhă nhạc

Vút cao lời tâm ư ngát thiên hương

Dẫn ta đi vào hội cảnh thiên đường

Nơi t́m đến con người cùng Giác Ngộ.

 

Đó là lúc Phật Đà ra tế độ

Ánh Đạo Vàng rạng chiếu cảnh Bồng Lai

Mọi người cùng thiền định với Như Lai

Tâm tức Phật, Phật tức Tâm là thế!

 

Sống tâm Phật đi vào ḷng thế hệ

Để con dân được sống cảnh an nhàn

Để muôn người đuợc nói tiếng hân hoan

Để sự sống muôn loài thành tâm ư.

 

Không c̣n cảnh phải lo toan, ích kỷ

Không duy tâm và cũng chẳng duy linh

Nên cuộc đời tràn ngập ánh b́nh minh

Muôn tiếng hát líu lo bừng sức sống.

 

Thuyền Bát Nhă là con thuyền linh động

Có rồi không, không rồi có, như nhau

Chỉ có thuyền chỡ hết nỗi khổ đau

Thuyền là ư, ư là Thuyền Bát Nhă.

 

(Đức Phố, ngày 02 tháng 02 năm 1997)

Vĩnh Liêm

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh