Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

 

 

 

Tạ ơn TRỜI, tạ ơn NGƯỜI...

 

(Kỷ niệm ma Lễ Tạ Ơn 2005)

 

Vườn Tao Đn thơ văn tao nh,

Vườn Bửu Ta cnh l sum s,

Thu đi, Đng lại trở về,

Tuyết sương c lạnh, khng hề ho hon.

* * *

Trải qua nhiều đoạn thon von,

Bửu Ta vẫn đứng, cy son trn ngn.

Đệ, huynh, đạo hữu lng vng,

Thấy điều bất nghĩa, sẵn sng cứu nguy.

Ai đem ging bo đến chi?

Cho cha ng sập, sư, ni kinh hồn!

Đnh thi tới tấp dập dồn...

Cho cha biết mặt, người m lo sầu!

Đạo tm tụng niệm lm đầu,

Cầu Trời cứu nạn được hầu tai qua...

Cha ngho tọa lạc thn xa,

Thị thnh lẫn trnh mong m được yn.

Bửu Ta may mắn hữu duyn,

Người người thương mến vẹn nguyn danh cha.

Qua cơn gi tạt, mưa đa...

Thnh ơn Thượng Đế đn đưa qua cầu...

Bửu Ta Thin L nhiệm mầu,

Tm khng minh chnh chớ hầu vượt qua.

Cảm ơn huynh tỷ gần xa,

Cng l đệ muội một nh Cha chung.

Gip nhau những lc bo bng,

Trong cơn nước lửa chập chng nguy nan.

Đệ, huynh, tỷ, muội lng vng,

Khng mng lao nhọc sẵn sng đứng ln.

Vai mang chữ Đạo một bn,

Một bn chữ Dũng đứng trn hng đầu.

Đạo tm cảm mến ci đầu,

Phục người nghĩa cử n su thm dy.

Đạo tm c những lời ny,

Gọi l n tạ nghĩa đầy đệ huynh.

Nguyện cầu sớm đến thanh bnh,

Đạo đời chung sống, người gn nghĩa nhn.

 

ĐẠO HỮU V DANH

 

 

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh