Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

MỪNG XUÂN

Đường xuân cỏ mượt hai hàng,

Nắng xuân ủ mộng đôi bàn chân trai.

Từ thân vào cơi trần ai,

Sớm sương, chiều nắng h́nh hài phù du.

Long đong thân thế bụi mù,

Sơn khê có bạn, đường tu có Thầy.

Ngại ǵ gió bắc, mưa tây,

Đa đoan nhận chịu, đọa đày sá chi.

Ngày qua đưa lối: Thánh thi

Nẻo về: huynh đệ tương tri dặm dài.

Xuân sang vàng óng hoa mai,

Trúc đan lá biếc, mây cài núi xa.

Từ trong tâm thức nở hoa,

Ngát hương vô tận nhạt nḥa nhân gian.

Đan thanh mấy nét dinh hoàn,

Thênh thênh muôn dặm quan san phiêu bồng.

Thân c̣n xin nguyện bồi công,

Ư xuân mong được ấm ḷng đệ huynh.

 CHIM QUYÊN

Nhà thơ Chim Quyên là Thượng Giáo hữu Phạm Văn Liêm (Hội thánh Truyền giáo Cao Đài). Ông là một trong số khá hiếm những nhà thơ Cao Đài bút lực sung măn với những bài thơ hay giàu đạo vị. (Nghê Dũ Lan giới thiệu)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh