Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 (Click here for VNI version)

HĂY ĐÓN CHÚA VỚI MÁNG CỎ TÂM LINH

 

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC KIM THÂN NGỌC ĐẾ

(Nhân dịp một số bạn đạo được mừng Lễ Giáng-Sinh với Đức Kim Thân)

 Cha có vài lời với tất cả các con. Nầy các con:

 Đêm nay mừng Thánh Lễ,

Chúa Ngôi Hai giáng-sinh,

Chúa CHA ngồi khóc kể,

Thương trần gian điêu-linh.

 

Bao kẻ đêm Giáng-Sinh,

Lo máng cỏ hửu-h́nh,

Vui niềm vui vật-chất,

Quên máng cỏ tâm-linh.

 

Lang thang chẳng lối ra,

Măi rong chơi Ta-Bà,

Quên đường xưa lối cũ,

Quên nẽo về Quê CHA.

 

Quê CHA vắng đ́u-hiu,

Lối về quê phủ rêu,

Thiếu dấu chân trở lại,

Cảnh vật buồn hắt-hiu.

 

Con có c̣n nhớ quê?

Nhớ! Sao chưa lo về?

Sao chưa mau tách bước?

C̣n vương-vấn bến mê!

 

CHA chờ mong từng con,

Chờ mong đến mơi ṃn,

Đ̣ chiều đà tách bến,

Biết về được mấy con?

 

Thôi th́ đêm Giáng-Sinh

CHA tràn ơn Thánh-linh,

Chúc phúc cho con trẻ,

Sớm ĺa nẽo u-minh.

 

Dạ CHA sầu man man,

Lệ CHA tuôn hai hàng,

Thương các con ngu-muội,

Chốn trần ai lang thang.

 

CHA chúc đêm Giáng-Sinh

Kẻ thiện-tâm an-b́nh,

Vui niềm vui đạo-đức

Vui niềm vui tâm-linh.

 

                                     Nhị vĩ

Dọn ḷng con máng cỏ,

Để rước CHÚA Giáng-Sinh. 

Đó, CHA có ít lời với các con nhân mùa Giáng-Sinh. Hăy đón CHÚA với máng cỏ tâm-linh, vui bằng niềm vui đạo-đức nghe các con. Nhớ thăng-hoa tư-tưởng và nhớ về Nguồn-Cội.

(Trích Lá Thư Thiền-Đường tháng 12, 1984. Tiếng Nói Hội Ái-Hửu Vô-Vi Hoa-Kỳ)

(Người gởi: Minh Tâm, VA)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh