Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

LỤC BÁT NGẮN

 

Ht  (*)

Chuông chùa một tiếng ngân vang

Bất ngờ phù thế bàng hoàng ăn năn  

Mai vàng nở rộ Xuân về

C̣n em đến để đề huề thế nhân  

Sớm Xuân em đến lễ Thầy

Trầm hương thoảng gió ngất ngây lời cầu  

Sáng Xuân em giữa cơi trần

Ta bà bể khổ trắng ngần áo em  

Mùa Xuân phía trước ḱa em

Gắng lên đặng thoát khỏi đêm miên trường.

(*) Ht (Ht đây không phải TS600)

 

(Ghi chú: Bài thi này nhận được từ Hiền tỷ Hương Trần)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh