Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

Kính thưa chư Đạo Trưởng, Huynh Trưởng, quư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội, cùng các em Thanh Thiếu Niên Nam Nữ, nghĩ t́nh linh sơn cốt nhục. Chúng con đồng nguyện cầu lạy CHÚA, lạy CHA, lạy THẦY!

MỪNG CHÚA CỨU THẾ TÁI LÂM

Giữa lúc muôn loài say giấc ngủ,

Đêm Đông trời lạnh rét căm căm,

Nơi nơi tuyết phủ đầy băng giá,

CHÚA giáng sinh ra giữa cơi trần!

Trong lúc mục đồng đang nhúm lửa,

Thiên Thần hiện đến sáng uy nghi,

Loan tin CHÚA giáng nơi trần thế,

Nhân loại gội ơn pháp nhiệm mầu!

Hang đá Bê-Lem sáng chói ḷa,

Đàn ḅ, lừa réo ớ u oa...

Đất Trời ḥa hiệp điềm vui mới,

Cùng với Thiên Thần cất tiếng ca!

Ḱa một Hài Nhi đă giáng sinh,

Vinh danh Thiên Chúa chốn Thiên Đ́nh,

B́nh an dưới thế người trung chính,

Nhân loại mong chờ đấng cứu tinh!

Cầu xin Thánh Chúa xuống thế gian,

T̀NH THƯƠNG, BÁC ÁI cứu muôn vàn,

Đêm nay mới thật là "ĐÊM THÁNH",

Đêm CHÚA yêu thương khắp cơi trần!

Ta hăy mừng reo...khúc Thánh ca!

T̀NH THƯƠNG trải khắp đến muôn nhà...

Thánh đường chuông đổ vang rền khắp,

Mừng Đức Chúa CHA cũng một GIÀ!

_____________

        Trong giờ phút linh thiêng, chúng con là môn đệ Đức Chí-Tôn Cao-Đài, nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, chí thành cúi đầu đảnh lễ mừng CHÚA CỨU THẾ giáng sinh năm 2002.

        Môn sinh Đức Cao-Đài: THANH TÙNG.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh