Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

HĂY NHƯ XUÂN

   

Dẫu rằng tóc đă sương pha,

Xuân về ḷng vẫn nở hoa với ḷng.

Thoát ngoài bến đục bờ trong,

Nương vào xuân khí hiệp ḍng dương quang.

“Hiến dâng” sắp sẵn hai hàng,

Bên người nữ kiệt, bên trang anh tài.

Đua nhau hiệp một ḥa hai,

Giúp đời lo đạo chung vai dặm trường.

Ai người chí để mười phương,

Biết đem thân phận cúng dường nhân sanh.

Có ǵ giữa cuộc mong manh,

Nhục vinh th́ cũng hôi tanh bả đời.

Cùng nhau góp tiếng so lời,

Ḥa trong tao ngộ giữa trời xuân hoa.

Cất cao giai điệu tâm ca,

Vượt trên vạn lối bờ xa bến gần.

Muôn người xuân khí bân bân…

Chim Quyên

Xuân Nhâm Ngọ

 

Nhà thơ Chim Quyên là Thượng Giáo hữu Phạm Văn Liêm (Hội thánh Truyền giáo Cao Đài). Ông là một trong số khá hiếm những nhà thơ Cao Đài bút lực sung măn với những bài thơ hay giàu đạo vị. (Nghê Dũ Lan giới thiệu)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh