Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Hạt bụi

Ta từ trong cơi hư không

Hóa thân hạt bụi nhập ṿng nhân gian

Biển dâu tái hiện vô vàn

Bờ khe, vách núi hợp tan mấy lần

Dập vùi gió vũ mưa vần

Mười phen xuống thấp, chín lần lên cao

Dong thuyền vấp lượn ba đào

Chao nghiêng trở mái lách vào thiên thai

Phủi tay sạch cuộc trần ai

Ngước lên lồng lộng Cao Đài Tiên Ông

Nụ hoa nở giữa tim hồng

Thoát ra cánh hạc vút trong mây trời.

 

CHIM QUYÊN

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh