Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

Gởi người tách dặm

Có ǵ trong cuộc bể dâu

Sắc không âu cũng chung bầu chân như

Ngóng mong đây đó thực hư

Trăm muôn biến hiện cũng từ càn khôn

Đường xa bước mỏi chân chồn

Nẻo gần cát bụi se hồn chiêm bao

Đă cùng xuôi ngược buổi nào

Khi ra cây cải, khi vào rau răm

Đă cùng mộng ước xa xăm

Lộ tŕnh dong ruổi tháng năm cũng dài

Bây giờ cuộc mộng chia hai

Bâng khuâng so đọ h́nh hài tâm linh

Về đâu giữa cơi phù sinh

Phật Tiên vẫn một trang kinh tụng cầu.

 

CHIM QUYÊN

Trung ngươn Giáp Thân

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh