Độc ẩm đêm Xuân

 

        Nghiêng chai rót rượu ly đầy,

Bóng ḿnh trên vách, tưởng đây bạn hiền.

        Muốn đem tâm sự hàn huyên,

Cho vơi bớt nỗi niềm riêng từ ngày...

        Không ngờ ly rượu cầm tay,

Thiếu nơi để cụng, mới hay ḿnh lầm.

        Thế là uống rượu đêm Xuân,

Lại thêm độc ẩm một lần nữa đây.

        Hỏi cùng nam bắc đông tây,

Cố nhân ai kẻ Xuân này gượng vui?

        Những ai say để quên đời?

Những ai góc bể chân trời nhớ nhau?

        Chắc c̣n lưu lạc bao lâu,

Ly ta, ly bạn xa nhau c̣n dài?

 

Thanh Hữu Huyền

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh