Đáp tạ t́nh xuân

 

Tháng Chạp năm nào cũng giống nhau

Thiếp xuân xinh xắn thắm tươi màu

Như đàn chim én vui mùa hẹn

Lần lượt về thăm thương biết bao

 

Biết bao thương quư tự trong ḷng

Thân hữu gần xa chẳng quản công

Chiu chắt chọn trao lời chúc đẹp

Gởi cùng cánh thiếp ngọn đông phong

 

Đông phong sớm đến phố phường Sài

Lác đác ngoài sân mấy nụ mai

Mở cánh thiếp xuân vui tấc dạ

Nét mực thơm t́nh ai với ai

 

Với ai từ buổi mới vừa quen

Chút t́nh hàn mặc bén thành duyên

Sá chi thưa gặp hay chưa gặp

Xuân xuân vẫn nhớ khách bên triền

 

Bên triền nô nức phố cùng phường

Đọc thiếp đạo đời ư vấn vương

Tứ thơ đâu bỗng gieo thành vận

Đáp tạ t́nh xuân bạn bốn phương

 

Chiều 23 tháng Chạp năm Thân

Dũ Lan

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh