Có nên khai bút ?

 

Trên xứ mênh mông, lạ hoắc này,

Đầu năm khai bút, nói ǵ đây?

Áo cơm, nợ trả, chưa rồi nợ!

Lưu lạc, ngày qua, lại tiếp ngày.

T́m dấu quê nhà - mờ ánh mắt,

Ḍ phương trời cũ - hụt tầm tay.

Bút cùn, giấy lạnh, nghiên sầu đọng,

Đừng viết, theo ḿnh có lẽ hay?

 

Thanh Hữu Huyền

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh