Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

Ân phước Kỳ Ba

 

Khi đọc lại lời Thánh ngôn hiệp tuyển,

"Ngôi nhà này sẽ đầy dẫy ân Ta",  

Con cúi đầu thầm lâm râm khấn nguyện,

Và ngưỡng mong từ đại thể bao la,

Cho thế gian muôn lối thắm Đạo nhà,  

Cho nhân loại muôn người no pháp nhũ

Như mật ngọt, lời kinh lừng vũ trụ,

Cả đất trời trỗi dậy chất thơm tho.

Nguyện nối ṿng tay muôn lối hẹn ḥ,

Hoa nở đẹp trăm đường truyền chân lư.

Mấy ngàn năm nay vào duyên thế kỷ,

Ân Kỳ ba, ân sủng của Thầy ban.

Sáu muôn năm: thời pháp quư vô vàn  

Một đất nước nhỏ nhoi thành đất thánh

Một dân tộc nhiều đau thương bất hạnh,

Đă trở thành thiên sứ của Chí tôn.

Vỗ tay reo, ươm ư Đạo đầy hồn,  

Và chất ngất thánh thiên cho hương ngọt

Vườn thế giới lời quy nguyên chim hót,

Hoa đại đồng bừng nở khắp nhân gian  

Thôi không c̣n cảnh nhà nát người tan,

Những bom đạn biến thành hoa cứu khổ.

Phương tiện chiến tranh thành thuyền phổ độ,

Đưa nhau về bờ bến của yêu thương,

Về trong t́nh muôn thuở muôn phương,  

Trong Đại đạo chủ quyền Thầy nắm giữ.

 

CHIM QUYÊN

Hội thánh Truyền giáo Cao Đài

(Nghê Dũ Lan giới thiệu)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh