Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

 

CAO ĐÀI GIÁO HẢI NGOẠI phổ biến:

THÁNH GIÁO CỦA ĐỨC LƯ GIÁO TÔNG


TỊNH THẤT MINH SƯ
DƯƠNG ĐÔNG - PHÚ QUỐC
DO CÁC NI CÔ TỊNH TU

Mùng 8 tháng 11 Âm lịch Năm Bính Tư (18-12-1996)
Nữ Đồng Tử 12 tuổi
tu được 4 năm tại Tịnh Thất nầy tiếp điển


THI:

Vận hành ngọc bút trước đàn Tiên,

Báo lịnh Tôn Sư giáng điện tiền,

Tiếp ứng chơn đồng tâm trọn kính,

Giă từ Thiên mạng xuất tung thiền.

       Thăng ...

       (Tiếp điển:)

THI:

Đứa trẻ ngồi chơi dưới cội tùng,

Ngắm nh́n mặt nhựt lóa tia bừng,

Giáng trần giáo hóa kỳ ngươn hạ,

Thế tận lợi danh hăy khá dừng.

     Chư Thiên mạng có biết Lăo là ai không? ...

    Xem Bần Đạo giải:

-         Đứa trẻ tức là chữ Tử cội tùng tức là cây, là chữ Mộc .

-         Chữ Tử núp dưới chữ Mộc là chữ .

-         Chữ Nhựt ló một tia ở đầu th́ thành chữ Bạch .

-         Câu 3, lấy chữ Giáng ở đầu câu.

-         Câu 4, lấy chữ Thế ở đầu câu.

Như vậy là Lư Bạch Giáng Thế tường chăng?

THI:

Sương mù giăng phủ khắp từng không,

Giá lạnh tàn niên tỏa giáp ṿng,

Nhạn thảm tiết Thu kêu lẻ bạn,

Quốc sầu nhớ Hạ gọi đồng tông.

Anh đào hé nở chờ Xuân đến,

Thiên lư đơm tia đợi gió Đông,

Mở quyển Thiên thơ nh́n mấy đoạn,

Động ḷng Tiên Phật hạ trần hồng.

     Lư Đại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh Giáo Tông Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Đ chào toàn thể chư Thiên Mạng Chức Sắc lănh đạo Cao Đài Giáo trong và ngoài nước. Đêm nay Bần Đạo đến trần gian giữa lúc đông thiên đầy giá lạnh để ban nguồn ân huệ vô biên, vậy chư Thiên mạng cần hấp thụ vào tâm nội, đó là nguồn năng lực tá trợ chư hiền trên bước đường tiến đạo độ dẫn nhơn sanh.

     Hỡi nầy chư Thiên Mạng, Hạ măn, Thu tàn, Đông khứ, Xuân lai, ṿng chuyển luân ấy cứ xoay vần măi không ngừng nghỉ, Bính Tư lần qua, Đinh Sửu tiếp đến, Xuân sắp về trên trần gian, ngọn gió Xuân chan ḥa trong mạch sống khắp cùng vạn vật, luồng sanh khí ấy đă chu cấp dưỡng nuôi vạn loài một cách đồng đẳng theo qui luật. C̣n không đầy nhị ngoạt nữa th́ Giao Thừa sẽ đến, nhân lúc Xuân về Bần Đạo không có chi hơn tạm rượu trần thay Tiên tửu, mỗi mỗi chư Thiên mạng nơi quê hương cũng như hải ngoại đồng ẩm nhứt bôi gọi là vui Xuân cùng Bần Đạo. Men rượu sẽ sưởi ấm cơi ḷng chư Thiên mạng giữa tiết chí Đông đầy rét buốt và làm cho tâm hồn Thiên mạng trở nên lâng nhẹ, đây không phải cái say của thế nhân mà chính là cái say mùi Đạo vị một cách thánh thoát của bậc Tiên gia tiêu dao nơi miền Bồng Đảo giữa cảnh trời xanh nước biếc với tiếng phong cầm du dương trong thạch động, chợt thoáng lên ḷng ái truất trước cảnh nhơn loại đang đắm ch́m trong bể khổ để rồi ḥa ḿnh vào chúng sanh chia sớt những nỗi buồn đau mà thế nhân đang chịu đựng.

THI:

Tá rượu trần đây gọi tửu Tiên,

Đệ huynh đồng ẩm lúc Xuân thiên,

Say mùi Đạo pháp lâng lâng nhẹ,

D́u dẫn nhơn sanh thoát tục miền.

       Nghe đây:

THI:

Nh́n thời mạt pháp diễn tang thương,

Cửa Đạo tách chia lắm nẻo đường,

Mai úa nhụy phai phơi giọt nắng,

Cúc tàn cánh nhạt trải làn sương,

Dấu rêu tượng Bụt ngồi trơ lặng,

Vết bụi cốt Tiên đứng chẳng tường,

Danh lợi cuốn lôi tuồng ảo hóa,

Thuyền từ vắng bóng khách trần dương.

       Bần Đạo tạm bài thi nầy để nói lên thời mạt pháp chúng sanh quay quần trong biển khổ bởi vô minh từ bao kiếp, màn âm u đó đă che phủ Thiên tâm, lấp mờ Phật tánh thế nên gây biết bao chướng nghiệp, nghiệp lực ấy đă cuốn hút thân tâm chúng sanh vào ṿng lục đạo không biết đến bao giờ mới thoát ra ngoài ṿng sanh tử! Bần Đạo thảm thương thay! Biết bao Đấng Giáo Chủ lâm phàm đem ngọn đuốc thiêng soi rọi vào tâm hồn đầy băng giá như đêm đông của chúng sinh để sưởi ấm và để làm sống lại mảnh chơn tâm nguyên thỉ đă bị lăng quên từ lâu do luân hồi lên xuống! Đại-Đạo do ĐỨC CHÍ-TÔN khai sáng cũng không ngoài mục tiêu đó, nhưng trong suốt 3/4 thế kỷ qua chư Thiên mạng "Thế Thiên Hành Hóa" độ dẫn chúng sanh, nhưng kết quả vẫn chưa đạt đúng hoài băo mà Đức Chí Tôn và Quần Tiên Hội trông chờ, đó là do sự chia Chi rẽ Phái! Tuy nhiên, Bần Đạo cũng ban khen Chư Hiền đă có đủ đầy đức tính hy sinh cho cơ Đạo từ vật chất đến tinh thần để điểm tô Đạo Trời ngày nay được ra thiệt tướng như vậy, nhưng bên cạnh đó ư niệm về "Nhĩ Ngă" tức Ta Người gốc rể của nó vẫn c̣n bám sâu nơi tâm thức của Chư Hiền khiến nên các Chi Phái vẫn c̣n lạnh lùng xa cách!

       Nay Bần Đạo đến đây trao qua đề tài "Trí Tuệ Là Cứu Cánh Của Người Tu, Nó Có Thể Khai Thông Tất Cả Mọi Sự Bế Tắc." Ḷng Từ Bi, sự Minh Triết và chí Dũng Mănh, trong 3 yếu tố đó, sự Minh Triết hay Trí Tuệ là cơ bản hơn cả, bởi v́ khi trí tuệ khai mở đến mức rốt ráo tức là "Trí Huệ rốt ráo" hay là "Bác Nhă Ba La Mật" th́ sẽ thấy rơ ràng thực tướng của vạn hữu, thấy rơ được nguồn gốc những khổ đau triền miên của chúng sanh từ vô thỉ, từ cái thấy tận nguồn đó, sẽ phát sinh ḷng yêu thương muốn cứu độ chúng sanh, khi yêu thương đi đôi với trí tuệ, ḷng từ bi đó mới được hoàn hăo, bằng như chỉ có ḷng yêu thương mà vắng bóng của trí tuệ th́ sẽ có nhiều sự lầm lạc bên trong, rồi từ ḷng yêu thương do người tu mới dám hy sinh để cứu độ chúng sanh, đức tánh hy sinh là ḷng Đại Dũng vậy. Như vậy Bi, Trí, Dũng, trí tuệ là yếu tố cơ bản mà người tu cần khai thác kho tàng quí giá đó. Muốn vậy chỉ có Thiền định mà thôi. Khi chư Thiên mạng đạt được yếu tố trí tuệ, sẽ cảm nhận rằng Ta với người chỉ là một và tư tưởng âm thầm ngăn cách Chi Phái do bất kỳ một duyên cớ nào cũng sẽ tan ră trước vầng thái dương chói sáng của trí tuệ. Nay Chư Thiên mạng hăy nh́n kia, biết bao sanh chúng đông tây đang lặn hụp đắm ch́m trong biển sâu đau khổ v́ vô minh, dù rằng chúng sanh mỗi mỗi đều có Phật tính hay là Điển linh của Thượng Đế, nhưng vị chủ nhân ấy đă trở thành cốt Tiên tượng Bụt bất động từ lâu. Chính chư Thiên Mạng thọ lịnh CHÍ-TÔN đi đến để đánh thức, "khai quang điểm nhăn" những tượng cốt đó cho được linh động trở lại, nhưng cơ Đạo c̣n chia phân trong tâm niệm một cách âm thầm như vậy th́ làm sao có đầy đủ năng lực phổ độ chúng sanh hỡi chư Thiên Mạng? Bần Đạo lấy làm đau buồn lắm thay!

     Hiện nay Cơ Đạo Quốc Nội đang và sẽ trải qua lắm khúc đồi vịnh, chư Thiên Mạng là những tài công điều khiển chiếc thuyền chở đầy cả chúng sanh đang lênh đênh giữa biển khơi trong hồi trời đầy băo tố! Từng đợt sóng liên chồng đă xoáy lốc trong ngoài khiến cho chiếc thuyền khơi nghiêng ngửa gần như lệch khỏi mục tiêu đang nhắm tới. Để trẩy chiếc thuyền ấy đến đích điểm cuối cùng, những hoa tiêu phải đầy đủ kinh nghiệm, phải biết nương theo làn sóng nhưng đừng quên tọa độ do kim chỉ nam định sẵn. Giữa cảnh đời hư hư thực thực, tà chánh nan phân, điều nầy đă diễn ra ngay trên sân khấu Đạo thời mạt pháp, đó cũng là một thử thách mà Đức Chí Tôn đă sắp đặt để phân lọc vàng thau chơn giả. Đứng trước bối cảnh khó khăn đó chư Thiên Mạng cần phải sử dụng trí tuệ của ḿnh để quan sát kỹ càng mới có thể thấy rơ được những diễn biến của Đại Đạo hiện nay đang tiến hành theo chiều hướng đúng với Thiên ư hay là không đúng với Thiên ư, để rồi tự đặt ḿnh vào vị trí như thế nào để ngày sau khi cơ Đạo Thống nhứt thật sự, Bần Đạo không thể không ban khen những học tṛ khôn ngoan ưu tú nhứt của Bần Đạo.

     Sau cùng Bần Đạo có đôi lời nhắn nhủ cùng khối Đào Viên nơi hải ngoại và Tam Hội Đồng: Hội Đồng Chức Sắc và Niên Trưởng, Hội Đồng Điều Hành, Hội Đồng Minh Tra Cao Đài Giáo Hải Ngoại cần nương tựa vào nhau, đặt một niềm tin lẫn nhau trong cộng đồng sinh hoạt với t́nh yêu thương duy nhứt của Đức CHÍ-TÔN, đó là để chuẩn bị một tinh thần trọng đại hầu lo cho đại cuộc thống nhứt thực sự các Chi Phái Đại-Đạo cả trong và ngoài nước không c̣n xa nữa. Chư Thiên Mạng Cao Đài Hải Ngoại sẽ đóng góp sứ mạng trọng đại trong tương lai có tường chăng? Giờ đây th́ chư Hiền cần chờ lịnh Bần Đạo, v́ chư Thiên Mạng tuy đạt trí tuệ khả dĩ nhưng chưa thể suốt thông quá khứ vị lai, thế nên Bần Đạo sẽ đứng một bên dùng Tiên nhăn để thay vào phàm nhăn của chư Hiền hầu hướng dẫn cơ thống nhứt đi đúng theo tam điều: Thiên thời, Địa lợi, Nhơn ḥa. Để niềm tin Chư Thiên Mạng được vững chắc, Bần Đạo cũng nhắc lại Thánh Ngôn năm xưa Đức Chí Tôn há đă không phân định rằng "Đạo c̣n th́ Hiệp Thiên Đài vẫn c̣n" như vậy Đạo khai sanh do Cơ Bút, Đạo chuyển cũng do Cơ Bút và Đạo Thống Nhứt cũng không ngoài huyền linh Cơ Bút vận chuyển đó vậy.

     Giờ đây, Bần Đạo để lời tiên tri, vậy những văn nho phàm trần cần đào sâu trí năo khai thác những đề tài sau đây ẩn chứa những huyền vi cơ Tạo đă an bày, có thấu hiểu phần nào mới an nhiên điềm tỉnh đứng bên ngoài ṿng thế sự để xem cơ vận hành của Trời Đất không sai một ly nào, v́ "Nhứt ẩm nhứt trác giai do tiền định" đó Chư Hiền.

THI:

Bài 1:

Thần Kê minh khởi,

Tịch điểm châu phôi,

Nhân hô đồng hiện,

Lưỡng khẩu thổ hồi.

Bài 2:

Khẩu khẩu ly cung,

Tam thập hoa tùng,

Trung can đảo phá,

Bách trích hoan chung.

Bài 3:

Ngũ minh thổ khứ,

Liên kết tam nhân,

Phân phân quang chiếu,

Đảo trạch hỏa cừ.

Bài 4:

Nhĩ mục thủy liên,

Tuất Hợi khuynh biên,

Kê minh thố văng,

Hà sô bảo yên,

Thủy khứ nghiệp khiên,

Ta hồ đảo điên.

     Chư Thiên Mạng khối Đào Viên có nhớ phần Thánh Giáo mùa Thu Ất Sửu tại thánh thất Tân Quang Minh, Hóc Môn?

     Trong đó có những bài Thi mầu nhiệm và Bài Toán Tọa Độ của Pythagore, Khổng Minh kết hợp cùng Bần Đạo. Vậy khối Đào Viên nghe Bần Đạo sắc từ: Cần ấn hành phần Thánh Giáo đó và Đề toán thành nhiều bản chuyển giao cho Hội Đồng Chức Sắc và Niên Trưởng, Hội Đồng Điều Hành và Hội Đồng Minh Tra Cao Đài Giáo Hải Ngoại để phổ biến khắp nơi trong phần hành truyền bá Đạo Trời nơi hải ngoại, để sau nầy khi Bần Đạo diễn giải sẽ đem lại niềm tin cho toàn thể trước huyền linh của Đức Chí Tôn hầu thi hành Sắc Lịnh Thống Nhứt khi Bần Đạo chuyển sắc nghe.

     Thánh giáo mới nầy cũng được phổ biến đồng thời nghe Thiên Mạng. Đây là toàn bộ Thiên-Thơ nơi Cung Bạch Ngọc mà Bần Đạo tiết lộ để Chư Thiên Mạng tường lăm chung ngày sau.

     Đêm nay, Bần Đạo đến với Chư Thiên Mạng qua những đề tài, Bần Đạo giờ đây nhấn mạnh những điểm trọng yếu, Chư Hiền cần ấn đậm nơi tâm:

     Thứ Nhứt: Phải công quả, công phu đi đôi tức là vừa tự giác vừa giác tha, v́ thời kỳ mạt pháp phải tinh tấn cho kịp cơ chuyển biến đào thải khắp bầu hành tinh nghe Thiên mạng.

     Thứ Nh́: Khối Đào Viên và Tam Hội Đồng cần nương tựa vào nhau trong một t́nh thương minh triết cảm thông nhau, đó là để chuẩn bị một tinh thần trọng đại hầu thi hành sứ mạng thiêng liêng ngày sau, hăy đặt đại cuộc của Đức CHÍ-TÔN trên hết nghe à.

     Thứ Ba: Đứng trước bất cứ một Đạo sự nào, phải dùng trí tuệ của ḿnh. Cơ Bút là phương tiện của Chí Tôn và Chư Tiên Phật sử dụng để truyền đạo, Ngài phán rằng: "Chỉ có ngôi Ta là Nó không dám ngồi, nhưng danh Ta Nó vẫn mượn". "" tức là lực kéo tŕ chư Hiền đi xuống đó! V́ thế đó Đức TIN cần phải đi đôi với Trí Tuệ, nếu có Đức Tin mà không có Trí Tuệ sẽ rơi vào sự mê tín, mà trạng thái nguy hiểm là cuồng tín, do đó là sự nguy hại hơn hết, thế nên bất cứ một lời dạy nào của bất cứ một Đấng Thiêng Liêng Cao Cả nào cũng phải dùng ánh quang minh của Trí Tuệ soi sáng cho thấu rơ chơn lư mới thi hành nghe! Và Bần Đạo chỉ đến với chư Hiền để hướng dẫn những ǵ vượt ngoài trí thức phán đoán của chư Hiền mà thôi.

     Thứ Tư: Bần Đạo cầu mong chư Thiên Mạng Khối Cao Đài Giáo Hải Ngoại không nên can dự "Quốc Sự", hăy điềm tỉnh an nhiên để xem sự vận hành của cơ Tạo theo ṿng Dinh, Hư, Tiêu, Trưởng với vạn pháp.

     Giờ nầy Ngũ vị Thiên Mạng Khối Đào Viên: Mộc, Hô, Can, Dương, Mộc, đây là năm Bộ Đầu, năm thể danh của Ngũ vị thuộc về năm Bộ Đầu đó, gắng tầm hiểu. Sở dĩ Bần Đạo không gọi ngay danh mà chỉ ẩn danh đó là v́ thời kỳ c̣n hổn độn nan phân, Chư Hiền hiểu à! Ngũ vị nghe đây:

THI:

Sắc lịnh Đào Viên khá thực hành,

Huấn từ Bần Đạo giáng đêm thanh,

Chuyển trao trước phút giao thừa đến,

Ân huệ Tân niên hưởng trọn lành.

     Vậy khối Đào Viên cần xúc tiến ấn hành Thánh Giáo thành nhiều bản chuyển giao cho Tam Hội Đồng: Chức Sắc và Niên Trưởng, Hội Đồng Điều Hành và Hội Đồng Minh Tra CĐGHN trước giờ giao thừa chuyển tiếp, đây là quà tinh thần của Bần Đạo nhân lúc xuân về Tân Niên khai thái. Bần Đạo ban ân ngũ vị Thiên Mạng.

BÀI:

       Niên sắp măn sương mưa giọt đổ,

       Gió Đông lùa khắp chỗ giá băng,

              Trời Tây chênh chếch bóng hằng,

Sông ngân mờ nhạt giăng ngang lưng trời.

       Tiếp vui hưởng gót dời đàn nội,

       Tam điển đồng chung khối điển Tiên,

              H́nh thành cơ cấu Hiệp-Thiên,

Chuyển đi Thánh ư trần miền độ nhơn.

       Rảo xem qua trong cơn mạt pháp,

       Thả thuyền từ cùng khắp ta bà,

              Nhanh chơn thoát khỏi ái hà,

Dần dà trễ chuyến trần xa nhận ch́m.

       Mùi danh lợi im ĺm thúc đẩy,

       Bả công hầu lừng lẫy cuốn lôi,

              Làm cho chơn tánh xa rời,

Lại thêm ái dục dạt dời tâm linh.

       Đắm mê trần âm thinh sắc tướng,

       Say lục trần khó hưởng vị ngôi,

              Đường về cảnh cũ xa rời,

Luân hồi ch́m đắm ôi thôi sáu đường.

       Trong tứ khổ trần dương phải chịu,

       Sanh, lăo, bịnh, nào thiếu ai đâu,

              Mới đây tóc đă bạc đầu,

Xuân qua Xuân lại bóng câu đă già.

       Nương cửa Đạo t́m ra chơn lư,

       Gắng định thiền đối trị phẩm tâm,

              Hy sinh một kiếp bao năm,

Muối dưa chay lạt cao thâm Đạo Trời.

       Trong một kiếp đây thời tu học,

       Dù khảo ḷng chí dốc mới nên,

              Bút linh son bảng đề tên,

Nguyên căn sứ mạng gắng bền tâm trung.

       Lănh sứ mạng buổi cùng thế tận,

       D́u dắt nhau trực tấn lên đường,

              Hành tṛn phận sự tha hương,

Đó là chí nguyện canh trường dưỡng nuôi.

       Nh́n nhơn loại trong thời nước lửa,

       Xem vạn loài nương tựa nơi đâu?

              Lấy ǵ cứu cánh ngỏ hầu,

Đấu tranh giành giựt khắp bầu hành tinh.

       V́ chỗ ở cơ h́nh thúc đẩy,

       Do miếng ăn rập bẩy hại nhau,

              Làm cho linh tánh phai màu,

Tạo gây quả nghiệp hoàn cầu than ôi!

       Xem màn nhứt cơ đời tranh đấu,

       Kế màn hai noi dấu khác đâu,

              Màn ba thương thảm cơ sầu,

Cũng v́ kinh tế ngỏ hầu rẽ phân.

       Một mănh hổ trăm lần sức mạnh,

       Đối quần hồ khó sánh lắm thay,

              Đêm thanh quang điển tỏ bày,

Chư Hiền tiếp nhận giáo khai giờ nầy.

       Hội quần Tiên chuyển xây Bạch-Ngọc,

       Nơi Ngọc-Kinh Tiên Phật ngự bàn,

              Khai Đại-Đạo chốn trần gian,

Nguyên căn qui tụ độ toàn chúng sanh.

Cơ Thống Nhứt lập thành đồ bản,

       Cuộc qui nguyên nền tảng là ai?

              Khai thông đầu mối xứ ngoài,

Chính chư Thiên Mạng hiện nay thừa hành.


Đêm Đông Bần Đạo ân lành,

Đạo tâm kiên cố thực hành độ nhơn.

       Công phu, công quả phục hườn,

Giă từ Thiên Mạng Bồng Sơn Lăo hồi.

     Bần Đạo ban ân chung toàn thể tín đồ Cao Đài Giáo trong và ngoài nước đồng hưởng một mùa xuân với đạo tâm tinh tấn hướng về Đức Chí Tôn từng giây phút.

     Bần Đạo thăng ...

 

TÓM LƯỢC:

     Qua Đàn Cơ nầy gồm có 12 vị từ khắp các nơi không hẹn cũng không biết nhau, t́m về cùng một ngày tại đây. Đặc biệt 12 vị nầy gồm của 12 Chi Phái (có 1 của Phái Tây Ninh). Nhưng v́ sự huyền diệu của Ơn Trên chúng tôi không nêu danh, chúng tôi có bổn phận tuân theo lịnh của Đức Giáo Tông Lư Bạch, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

     Xin quí Chư Thiên Mạng Đào Viên so sánh những bài Thánh Giáo năm 1995 tại TT.TMQ (Sàigon) và năm nay, ở nơi Phú Quốc cách xa trùng dương và đồng tử mới 12 tuổi, sự khiến xui của ơn trên 12 vị không hẹn mà cùng đến, cùng gặp cùng một nhiệm vụ giống nhau.

     Chúng tôi xin chuyển đến cho quí vị Thiên Mạng Khối Đào Viên ấn hành chuyển cho Tam Hội Đồng Cao Đài Giáo Hải Ngoại theo lịnh của Đức Lư Giáo Tông.

Dương Đông Phú Quốc

12 vị trách nhiệm

Chúng tôi xin sao y bản chánh kính chuyển quư vị Tam Hội Đồng:

Hội Đồng Chức Sắc & Niên Trưởng, Hội Đồng Điều Hành
và Hội Đồng Minh Tra CĐGHN.

TẠ THÀNH THƯỜNG - NGUYỄN XUÂN HẠNH

(Hồng Lan đánh máy lại tại hải ngoại, 18-10-2003)

Click For More...Go 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh