Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐÀN KHAI XUÂN NĂM TÂN DẬU 1981

MINH LƯ THÁNH HỘI

Ngày 7-2-1981

* * * * *

DIỆU tu diệu chứng pháp Tam Tông,

QUANG đại hàm hoằng thể đức khôn,

CHƠN thực thỉ chung tâm trọn đạo,

NHƠN dày quả đủ nhập Không môn.

            Tệ sĩ chào mừng xuân Tân Dậu, cầu chúc chư Thiên ân nam nữ và toàn thể Minh Lư môn sanh một năm an vui, tu học, hành đạo. Chư Thiên ân thanh tịnh mà nghinh giá Chí Tôn. Đạo trưởng Minh Hạnh, khi Chí Tôn giáng dạy, nhượng quỳ một bên, c̣n chính giữa để cho chư Thánh đồ bái thọ sắc ân. Toàn thể nam nữ thành tâm đón mừng Bát Nhă Thiền Sư lai đàn điểm xuân Tân Dậu, tiểu đệ xin xuất cơ...           

            (Tiếp điển:)

BÁT NHĂ mừng xuân, xuân BÁT NHĂ,

THIỀN SƯ chúc tết, tết THIỀN SƯ,

Tết ơn Trời Đất, ơn Sư phụ,

Xuân của xuân chung, phước cộng đều.

            Bần tăng chào chư đệ muội, mừng chư Thiên ân nam nữ, chư đạo tâm và toàn thể gia đ́nh anh em bổn đạo.

Nhơn loại mong chờ đức tái sanh,

Xuân ban sự sống, lập thanh b́nh,

Nước trời chảy đến ḷng khô khát,

Thuốc thánh ban cho kẻ bịnh t́nh.

Xuân xé màn đêm, xua ám chướng,

Xuân tô ngày mới, hé b́nh minh,

Xuân tâm chắc thực vui muôn thuở,

Xuân cảnh dầu tươi cũng mộng huỳnh.

            Hôm nay Bần tăng vui mừng sự hiện diện của chư Thiên ân, phận sự được vầy hợp dưới mái Thánh đường. Trải bao nhiêu xuân lại xuân qua, xuân đi xuân ở, vật đổi sao dời mà tâm tu, t́nh đạo không hề biến măn. Trên đường giác ngộ trở lại cội nguồn, cả một sự gay go thử thách, thuận nghịch khó lường, nếu không thấu lẽ Thiên cơ, hiểu thông u hiển th́ làm sao kềm vững con tâm thỉ chung với Thầy, với bạn.

            Hôm nay, Bần tăng để ít lời về ư nghĩa của ngày Tết, ngày Xuân. Tết và xuân năm nào th́ cũng vậy, đều như vậy, đó là Tạo hóa muốn nhắc nhở cho con người biết lẽ hơn thua lựa chọn.

            Xuân là nguyên khí phát dương, tài bồi cho vạn vật, cơ động xuất thúc đẩy muôn loài vươn lên đứng dậy, mạnh mẽ sáng suốt hành động như xuân. Cái lư nguyên tự thể hiện ra 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông, sanh rồi trưởng, trưởng rồi thâu, thâu rồi tàng, th́ mùa nào cũng có một công dụng. Khi khí dương trương ra th́ vạn vật theo đó mà hoạt dụng tinh ba tài trí của ḿnh để tô điểm cho vũ trụ, nước non, thêm hương hoa màu sắc mới là triển khai hết tâm trí của tự ḿnh để giúp vào công tạo hóa, làm cho cảnh thêm đẹp, người thêm vui, t́nh thêm đậm, sự sống được dồi dào.

            C̣n kẻ đạo tâm th́ đem sự hiểu biết của ḿnh mà dựng đời dạy đạo, đó là xuân sanh, xuân trưởng để phô bày lợi ích cho nhơn quần. Tâm đă phóng ra gây được nhiều thiện cảm, thành tựu được nhiều công đức, sự nghiệp vẻ vang, th́ lúc đó là thâu gặt kết quả. Kết quả có rồi th́ tàng trữ chứa cất, ấy là thâu hồi phóng tâm. Xuân, hạ là động, là sanh trưởng; thu, đông là tịnh, là thâu tàng, th́ cái quư nhứt là cái kết quả, là cái sự nghiệp, là những mùa thu và mùa đông. Thế mà có ai ưa cái nắng hạ, mưa đông. Vui xuân là bày tỏ được cái chí của ḿnh, nhưng nào ai biết vui chỗ đó.

            Năm nay, cơ cấu Thánh hội Minh Lư được kiện toàn, các động cơ trong nguồn máy lănh đạo cần nhịp nhàng chuyển động để chờ đạo chuyển vận. Thiên ân và hàng môn sanh, ai nấy cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng thường trực, khi được sắc dụ Chí Tôn th́ cập thời hành đạo.

            Chư Thiên ân, dầu ở cấp nào cũng được một đặc ân của Thầy, của Chí Tôn và Tam giáo, người ấy có quyền mà Trời Phật đă trao, th́ một lời nói, một việc làm, dầu nhỏ đến đâu, cũng là quyền năng như Thượng Đế. Nên người Thiên ân phải hiểu 4 chữ “THIÊN ÂN QUYỀN PHÁP”. THIÊN là Trời, ÂN là cho, QUYỀN là có quyền định đoạt, PHÁP là đặt để luật lệ sinh động.

            Tóm lại, Trời đă cho quyền định đoạt thay Trời, Trời đă trao pháp luật nghiêm tôn cho Người quyết định, th́ người Thiên ân khen là Trời khen, chê là Trời chê, phạt là Trời phạt, thưởng là Trời thưởng, bỏ là Trời bỏ, mà lấy là Trời cũng y theo.

            V́ vậy, người Thiên ân thay Trời mà hành đạo gọi là thế Thiên hành hóa, đâu phải tầm thường! Dầu người Thiên ân có hẹp ḥi trái lẽ th́ Trời sẽ nghiêm trị, nhưng lời nói, việc làm đă ban ra th́ Trời cũng y đó, dầu cho quỷ thần là kẻ vô h́nh tác ân, tác họa, mà một lời người Thiên ân cho ở mới được ở, đuổi đi liền phải đi, huống là người.

            Vậy sứ mạng của Thập nhị Khai pháp, Thập nhị Nữ đồ, nên đặt ḿnh vào ḷng Thượng Đế.

            Người Cha (Linh mục), một tín hữu bị tội ngổ nghịch đại ác, khi đến trước Linh mục xưng tội, nếu Linh mục bằng ḷng tha th́ người đó không c̣n phạm tội, mà Chúa Trời cũng thuận y. Ôi! Thiên ân quan trọng là dường nào, mà Trời đă ban cho chức vị quyền pháp th́ không hề lấy lại, trừ khi chúng tự bỏ, Trời mới ban cho người khác.

            Hiện nay, trong Minh Lư chúng ta c̣n sống sót một Thiên đồ Minh Hạnh đương quyền nhiệm trong B́nh nghị, đóng vai đàn anh của Thiên ân, chư hiền nên kính trọng cho tṛn đạo nghĩa. C̣n Minh Cường bịnh tật, đó cũng là nghiệp duyên, nếu con chiên ấy không bịnh hoạn th́ là con chiên đắc lực, khuyên Minh Cường đặt nặng vào công phu tịnh định, hầu sau hữu dụng.

            C̣n quyền pháp hiện nay đặt cả trong tay Khai pháp và Nữ sứ đồ, dưới có nam nữ tịch Tường phụ tá hành tŕ, không bao lâu nữa sẽ đương vi quyền pháp. Các vai trong B́nh nghị như các hiền dự liệu, Bần tăng thấy cũng so le phải không. Làm sao cho khỏi so le?

            (- Minh Hạnh bạch: Bạch Ngài, phải cho mấy vị định vào bổ sung cho B́nh nghị thất.)

            - Hiền và Ban B́nh nghị dự liệu bổ sung ai?

            (- Minh Hạnh bạch: Chúng đệ tử dự định cho Khai Ngộ lănh Chủ tŕ như Ngài đă dạy; Tường Tịnh lănh Tài chánh thế Khai Ngộ; Tường Sơn lănh Củ nghi thế ông Khai Trừng; ông Khai Trừng điếc mà lẫn, hay quên, nên xin cho làm Tổng cán.)

            - Khai Trừng lănh Tổng cán viên e thiếu oai nghi th́ c̣n chỉnh đốn được ai.

            (- Minh Hạnh bạch: V́ thiếu người nên phải tạm đỡ chờ khi nào có đủ. Tổng cán rủi có sơ sót điều ǵ cũng không tai hại bằng Củ nghi.)

            - Tường Tịnh th́ Bần tăng vui ư, c̣n Tường Sơn tuy có khả năng, nhưng rán lập công khổ hạnh mới đủ sức cảm đến thần, cập đến người. Tường Vân cũng tương đối nhưng cần dọn ḿnh lo đạo, nhẹ bớt tư gia, đạo c̣n chinh nghiêng mà ḿnh yên ổn sao được. Chư hiền nếu biết rơ chắc chắn đạo mới có thể đem lại an b́nh cho nhơn loại, th́ sá ǵ cái thân mà không hy sinh hành đạo.

            (- Minh Hạnh bạch: Bạch Ngài, đệ tử c̣n một điều thắc mắc là đệ tử không rơ phận sự Pháp chủ là làm ǵ, xin Ngài dạy.)

            - Đúng nghĩa của nó là giám định mọi việc về Tịnh đường và Thánh sở, song hiện nay sức yếu th́ tùy đó mà lo, được chừng nào hay chừng nấy, mọi sự th́ có Khai Minh giúp tay, Diệu Chơn Minh hổ trợ, cũng nhẹ đôi phần.

            Về nữ giới, khuyên các nữ đồ nhứt trí cùng nhau. Minh Lư Thánh Hội ta hiện giờ thiếu người tài đức xứng đáng ngồi trên quyền chính vị mà điều hành quyền pháp, chỉ có thương nhau, dạy lẫn nhau, dầu thiếu tài cũng thành tài, thiếu đức cũng được đức.

            Thôi, đến đây chư hiền đệ muội thành tâm tiếp nghinh Thánh giá đến ban ơn cho Thánh hội một năm lành mạnh tiến tu hành đạo. Bần tăng xuất cơ...

            (Tái cầu:)

NGỌC lành là Đạo giữ nghe con,

ĐẾ lịnh Thầy trao phải vẹn tṛn,

CHÍ quyết tu hành th́ đắc quả,

TÔN ti thượng hạ một ḷng son.

            Thầy ban lành cho mỗi con nam nữ và toàn đạo vui sống trong Thầy. Hôm nay, Thầy đến chứng ḷng mỗi con, trải công lao tu học hành đạo, cùng sống với nhau ḥa hiệp nhứt trí th́ dầu bước đời, nghiệp chướng, đường đạo vi thâm, cũng có ngày các con đến nơi mục đích.

            Đạo Minh Lư được thành h́nh, Thầy không quên những con để tay xây đắp nhiều sức lực và tinh thần, những kẻ đă qua cũng như những con c̣n sống ngày này, được Thầy lần lượt điểm hóa ban ơn. Thầy ban cho những đạo đồ quá văng, mỗi con lănh một việc, phụ sức vận chuyển vô h́nh hổ trợ cho các con thành quả trên đường hoằng pháp lợi sanh, trên công phu tu học.

            Thầy sắc ban  cho Minh Chánh         : Giám Đàn Chơn Quân

                                    cho Minh Đàm            : Quản Tế Chơn Nhơn

                                    cho Minh Đạo             : Khai Thiền Chơn Nhơn

                                    cho Minh Ngôn           : Phổ Thiện Chơn Nhơn

                                    cho Minh Đức             : Ly Cấu Chơn Nhơn

                                    cho Khai Diệu             : Thông Huyền Đạo Nhơn

                                    cho Khai Tịnh             : Trợ Đàn Hiền Nhơn

                                    cho Tường Phong      : Quảng Ứng Thiên Thần

                                    cho Huyền Như Tịnh  : Phổ Thiện Nương Nương

                                    cho Diệu Biện             : Thông Tâm Ngọc Nữ Thần

                                    cho Bất Diêu               : Kiến Đức Nương Nương

            Thầy sẽ ban ơn dịp Hạ Chí, những con đó chưa đủ công phu hành đạo, tu luyện, nên cần đưa ra lập công trấn giữ các nơi Thánh đường, Thánh sở và bảo vệ Thiên ân, hộ tŕ môn sanh Minh Lư.

            C̣n các con, Thầy cũng định điểm hóa từng người, hoặc công đức, hoặc tư đức, hoặc chứng tu, hoặc thiểu tu, hoặc phạm luật, để con tự sửa đặng kịp ngày giờ, nếu không th́ đừng trách Thầy sao giao cho quỷ ma.

            Các con trong dịp xuân này, Thầy ban cho mỗi con một ơn sáng mạnh từ Hướng, Chí, đến Khiết, Vĩnh, sư, cô, và ban sự sống vui cho Minh Hạnh, Minh Cường, Khai Minh, Khai Trừng, Khai Ngộ, Khai Tịch, Khai Tinh, Tường Định, Tường Tịnh, Tường Vân, Tường Minh, Tường Thủy, Tường Sơn, Tường Thanh và tất cả trong tịch Tường sống trong ơn Thầy, ơn đạo, một năm lành mạnh.

            Ban ơn cho Thập nhị Nữ đồ, các con cùng nhau ḥa hiền lo tu lo đạo, chư nữ trong tịch Huyền gắng hơn. Minh Lư ngày mai là của các con, xuân Đạo ngày mai là các con làm chủ, làm sao cho hơn, cho bằng các chị địa vị hơn ḿnh.

            Trong đám ái nữ các con, Thầy chỉ thấy 7 con hào quang sáng sủa, c̣n lại th́ mờ chưa hiện rơ, các con cố gắng thêm. Thầy cũng không quên công thưởng những con không ở trong tịch Tường như Thanh Minh... Thầy hứa sẽ điểm hóa từng con một trong năm nay, đứa nào tu học lập công để con thấy mà lo tu nữa.

            Thầy ban thánh thủy để tẩy tâm uế chướng cho xuân tâm được mở.

       Đêm đă dài Thầy chưa nói hết,

       Khuyên các con sống chết một ḷng;

               Lo tu sớm được lục thông,

Hầu tṛn sứ mạng phổ thông Đạo Trời.

               Bao nhiêu Thánh ư nhớ lời,

Các con lo đạo, cung Trời Thầy thăng...

            (23 giờ 25 phút)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh