Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁNH GIÁO CỦA BÁT NHĂ THIỀN SƯ

MINH LƯ THÁNH HỘI, ngày 19-10-1980

* * * * *

 

BÁT NHĂ THIỀN SƯ đến hộ tŕ,

Thiên ân nam nữ học vô vi,

Quyết ḷng giải thoát ngoài oan chướng,

Để trọn tâm không luyện mỗi th́.

            Chào chư Thiên ân, chư đạo tâm nam nữ. Chư đạo tâm an tọa.

            Hôm nay, đáng ra Khai Sắc luyện thành Huệ mạng Kim thân, nhưng trải qua mấy đợt công phu, chưa đợt nào được vào Tam muội, căn trần c̣n dính, thức nghiệp chưa chuyển xong, cũng phải trải qua nhiều lần nữa, th́ lễ phong thánh Tam giáo sẽ ban quyền cho Khai Sắc theo Bần tăng hóa độ nhơn sanh, bảo tŕ chư Thiên ân, đạo hữu trong Minh Lư Đạo.

            Kể ra công tŕnh nghiên cứu tu học của Khai Sắc cũng khá công phu, so với hàng Thiên ân th́ Khai Sắc cũng không kém thua các hàng tăng ni giáo phẩm của các giáo bạn hiện thời, song chưa ngộ nhập Diệu sắc Giác minh Chơn tâm là v́ chấp nặng phần thức tướng.

            Tuy cố hành theo B́nh đẳng trí nhưng c̣n cố gắng chưa tự nhiên, dầu sự hiểu biết đó cũng nằm trong bát thức, nên nay vào Tam muội Bát nhă chưa được vô tâm, mà lửa ấy sức kim cương không chịu nổi, th́ làm sao nghiệp chướng của thức tâm dám can đảm nhập Tam muội Bát nhă, nhưng Bần tăng cũng đôi lần đến Trung cung Đâu Suất xin Tam giáo vào thăm và có chỉ điểm những bí quyết thoát hóa thức căn.

            Hôm nay cũng đă gần hoàn tất công phu Kim thân, sẽ chứng Huệ mạng, để cùng chư Thiên ân tham cầu tu học thiền công Tam muội hầu đủ trí huệ đương hành Đạo pháp ngày mai. Song mặc dầu chưa hoàn thành Kim thân Huệ mạng trong hàng La hán, nhưng hôm nay cũng được phép Tam giáo cho lai đàn thăm viếng anh em, chị em đồng đạo, nhưng cũng không được chuyện tṛ lâu dài v́ c̣n trong công phu đại định Tam muội.

            Hôm nay Bần tăng muốn nói cùng chư Thiên ân nam nữ đạo tâm trong Minh Lư, trên đường tu học phải kham chịu bao điều khó khăn thua thiệt. Đă là người Thiên ân được điểm hóa, giác ngộ cái đạo pháp tối thượng th́ phải lập tâm tu hành, cởi mở bao sự ràng buộc, để cho tâm thung dung thanh tịnh, đừng quản đến vui, khổ, mất, c̣n, đừng v́ một đôi thử thách bên ngoài mà dừng chân thối chí. C̣n, mất, được, thua, nó đến, nó đi, cũng chẳng lấy đó làm lo, làm sướng, mà làm sao giữ cho được cái vô tâm, luyện sao như tượng phật ngồi trơ, châm châm một niệm.

            Muốn được vậy phải trả một giá rất đắt, hy sinh tất cả những ǵ lợi lộc, khôn ngoan, gia thế sự nghiệp, đổi lấy cái vui vĩnh cửu, cái thân tự toại muôn kiếp chẳng thay. Đừng nghĩ chờ ai, đợi ai đem cái hạnh phúc cho ḿnh, mà ḿnh tự tạo lấy nó, rán tu.

            Tu mà c̣n cái ǵ làm bận rộn, đ̣i hỏi, ràng buộc, th́ vất cả, để cho ḷng thanh tịnh, được thanh tịnh rồi là được Đạo, được Tiên. Đă là Đạo th́ có quyền trên các thứ quyền, được chủ trên mọi chủ của vua chúa. Bỏ đi cái nhỏ nhen, yêu quư tầm thường để đổi lấy cái lớn lao, yêu đương cao thượng. Sở dĩ chúng sanh c̣n khổ họa, phải nhận nhiều thứ khốn đốn bức bách là v́ nghiệp xưa. Ta v́ chỗ tội lỗi đó mà tu, để đồng nhứt với Thiên cơ đặng hóa đời tạo thế.

            Biết vậy rán nghe Bần tăng, thanh tịnh tâm để hưởng thanh tịnh cảnh, nó đến ngay trong lúc ḷng ta chuyển đổi.

            Minh Hạnh, Khai Minh, Diệu Chơn Minh, sau ngày đợt tu Đông chí sẽ thiết đại đàn, Tam giáo Tổ sư sẽ ban quyền, ban tước vị cho Khai Sắc, và Khai Sắc sẽ làm Hộ pháp hộ tŕ cho Thiên ân Minh Lư. Bây giờ Bần tăng trợ điển cho Khai Sắc nhập đàn, chư Thiên ân đọc bài cầu, thanh tịnh tâm tiếp điển, Bần tăng chào chư đệ muội. Thăng...

            (Tiếp điển:)

PHẠM hạnh dung nghi hạnh thánh hiền,

THANH cao giải thoát ấy thần tiên,

THỜI trung muôn thuở đừng sai thất,

Pháp đạo một ḷng giữ chính chuyên,

Danh tướng huyễn mê che tự tánh,

KHAI tâm Bát nhă tỏ cơ huyền,

SẮC không đầu mối gây tranh chấp,

Mừng gặp lại nhau dạ phỉ nguyền.

            Chào mừng chư Thiên ân, quư huynh tỷ đệ muội và chư đạo hữu có mặt và không có mặt. Tệ đệ rất hân hạnh xin có mấy lời. Trước hết mời quư huynh tỷ đệ muội an tọa.

       Hôm vừa bỏ xác thân tứ đại,

Hồn nhẹ nhàng trở lại cung Tiên.

       Nhưng chưa sạch dứt năo phiền,

Tâm tư bận rộn nghiệp duyên bao ngày.

       Buồn những lúc chia tay xa bạn,

Nhớ những khi tối sáng chuyện tṛ.

       Bùi ngùi ḷng mảng buồn lo,

Quên theo Sư phụ xuống đ̣ về nguyên.

            Tệ đệ chưa quen nhập cơ nên khó viết. Thôi, hôm nay được lịnh trở về thăm quư Thiên ân đạo hữu và để lời thăm các bà con họ hàng thân thuộc và quư anh chị em đạo Cơ quan Phổ thông Giáo lư và chùa An Phú. Tôi, viết rất khó, sau ngày bỏ xác, hân hạnh được Sư phụ Bát Nhă Thiền Sư tiếp dẫn đưa về cung Đâu Suất thọ pháp Tổ sư, luyện Huệ mạng hoàn Kim thân, song nghiệp trần chưa dứt sạch, tâm thức c̣n ẩn hiện nhiều, công phu ở thế c̣n non, nên học đạo theo kinh điển bằng hiểu biết, bằng thức giác, nên c̣n chấp chặt nhiều chỗ theo kiến thức, chưa giải thoát được nghiệp chướng, nên lúc về cung Đâu Suất được hồng ân cho huờn thánh thể, nhưng mỗi khi nhập Tam muội giải thoát môn không đủ định lực, may nhờ Sư phụ hộ tŕ.

            Hôm nay cũng đă hoàn thành bảy đợt trong chín đợt. V́ lời hứa của Tôn sư, nên hôm nay Tôn sư xin cho tôi được lai đàn để chư huynh tỷ khỏi trông. Chúng ta c̣n nhiều chuyện phải bàn nhau để thấy con đường “Không môn Bát nhă” mà trước kia tôi hiểu rất lờ mờ v́ c̣n mang phàm thân nhục thể, bị nghiệp chướng che ngăn, cho nên ai cũng có phần chấp cái hiểu riêng của ḿnh mà không theo lẽ đạo.

            Tôi rất vui mừng muốn thuật lại ngày ra đi và khi vào luyện Kim thân Huệ mạng, song Đạo Tổ chưa cho phép v́ sợ gợi lại tâm thức làm trở ngại, hại cho hai đợt tu sau.

            Vậy ông Chủ tŕ và ông Tổng lư, các anh chị em giúp tôi được về thọ phong nhập đàn vào đợt tu Đông chí. Tôi cũng chưa gặp được ông Khai Diệu, Khai Tịnh và chư đạo hữu v́ c̣n trong thời kỳ đại định, 36 ngày nữa tôi sẽ t́m gặp tất cả, sẽ thuật lại cho bà con ta hay.

            C̣n việc gia đ́nh, Diệu Chơn Minh cũng hiểu tôi quá nhiều, nay đáng ra gặp lại cũng nói sơ vài việc cần, song ơn trên cũng chưa cho phép, sợ khơi lại chuyện đời, phiền Diệu Chơn Minh cảm thông, sau sẽ tâm t́nh.

            Đến đây đă khuya, xin chào chư Thiên ân huynh tỷ muội.

            Thăng...

            (22 giờ 15 phút)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh