Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Suy ngẫm kỳ trước:

............

       Câu bia miệng ngàn đời tồn tại,

       Giữ thanh danh mãi mãi trắng trong,

              Ðừng cho hoen ố bụi trần,

Ngàn năm bia miệng chung thân dưới mồ.

       Bóng dầu khuất danh ô muôn thuở,

       Tiếng nhuốc nhơ giặt rửa không tuyền,

              Làm người danh phận giữ nguyên,

Mới là quân-tử thuyền-quyên trong trần.

............

Cao Đài Thượng Đế (20-7-1977)

>>> Bấm vào đây để xem nguyên bài

>>> Kỳ trước

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh