CÂU ĐỐI TẾT 2011

 

1.   Tu tâm, tâm tĩnh lặng như Trời Xuân trong ngày Tết,

      Lập hạnh, hạnh hiền ḥa như Khách Tết giữa tiệc Xuân. 

 

2.   Tết tới lo tu, Công Quả Công Phu làm quà Tết,

      Xuân về học Đạo, Sự Sống T́nh Thương ấy thơ Xuân.

 

3.   Mừng Xuân đến, tâm như Xuân lâng lâng vui ư Đạo,

      Đón Tết về, ḷng như Tết rộn ràng nhớ t́nh Quê.

 

4.   Đón Tết mừng Xuân sang,

      Xuân của Đất Trời, Xuân trong ḷng Người,

      Xuân là Đạo nhiệm mầu vô cùng tận!

 

      Mừng Xuân vui Tết đến,

      Tết của Quê Hương, Tết t́nh Dân Tộc,

      Tết ấy lẽ Nghĩa Nhân măi lưu truyền!

 

5.   Tết nguyện công phu kiên thiền trong từng phút;

      Xuân lo công quả chu chí mỗi việc làm. 

 

6.   Hạt nếp trắng, lá chuối xanh, bánh tét đậm đà hương vị Tết;

      Hoa mai vàng, câu đối đỏ, gia đường rạng rỡ cảnh t́nh Xuân.

 

7.   Tết tới, Tết quê hương, nhân nghĩa t́nh thương: quà chúc Tết;

      Xuân về, Xuân đạo pháp, tu công lập đức: lễ mừng Xuân.

 

8.   Bánh tết của nhà tu, nhưng nhụy đậm đà mùi đạo đức;

      Hoa xuân trong cửa Đạo, sắc màu rạng rỡ nét giới qui.

 

9.   Kiên cố tín tâm, sớm tối kệ kinh, mừng Tết đến;

      Trau dồi đức hạnh, mai chiều qui giới, đón Xuân sang.

 

10  Như giựt ḿnh Tết đến nữa rồi, chẳng tiễn chẳng mời, Tết đi rồi Tết đến!

      Mà hoan hỉ Xuân chừng đâu đó, tâm hồn thanh tịnh, Xuân măi ở cùng ta!

 

11. Đón Tết tha hương, nhắc nhở cháu con lời đạo đức,

      Vui Xuân đất khách, hàn huyên bè bạn chữ tu thân.

 

12. Tết tới vững tâm tu, công quả gắng bồi, công phu bền giữ,

                              sớm tối chẳng quên câu “lục tự”,

      Xuân về bền chí học, lư Đạo nghiệm suy, t́nh đời thanh thỏa,

                                      mai chiều nhớ măi chữ “ngũ tam” (1).

 

13. Tết tới tết đi, thời gian như vỗ cánh.

      Xuân này xuân nọ, lẽ Đạo măi luân lưu.

 

Nguyễn Thiện Tranh (Tacoma, WA)

 

Chú thích:

(1) Ngũ tam: Ngũ giới, tam quy.