Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

8.- SONG TU ĐỜI ĐẠO

Thánh Thất B́nh Ḥa, Tuất thời, Rằm tháng 8 Nhâm Tư (22-9-1972)

____________

      DIÊU-TR̀ KIM-MẪU VÔ-CỰC TỪ-TÔN, Mẹ linh hồn các con nam nữ!

      Các con ôi!

Thi:

Thương con cực nhọc bấy nhiêu ngày,

Góc biển ven trời hội đến đây,

Dự lễ Trung Thu chầu Đức Mẹ,

Thế nên Mẹ trở lại đàn nay.

      Các con ôi!

Thi:

Lắm kiếp nhiều đời đă xuống lên,

Mang nhiều quốc tịch, tuổi và tên,

Loanh quanh trong bánh xe luân chuyển,

V́ bởi quên căn với móng nền.

Thi:

Mống nền đạo lư dạy con hiền,

Tôn giáo khai minh Phật Thánh Tiên

Cạn mực bút ṃn thiên vạn điển,

Nhưng con học hỏi có bao siêng.

Thi:

V́ thế nên gây lắm nghiệp trần,

Mấy đời mấy kiếp dấn vào thân,

Trả vay, vay trả hoài chưa rảnh,

Sanh tử, tử sanh với nợ nần.

Thi:

Tu một rồi con tạo nghiệp hai,

Thế nên phá sản chốn thiên đài,

Khi lâm trần thế toàn căn thiện,

V́ vậy chuyển luân măi thế hoài.

Thi:

Tam-Kỳ nay đă gióng hồi chuông,

Cho kẻ nguyên căn tỉnh mộng hồn,

Kíp kíp quay về đừng lạc lơng,

Để cho ḷng Mẹ ngóng trông buồn.

Thi:

Buồn thương con trẻ đă say mê,

Lặn hụp trần lao chưa chịu về,

Tứ khổ bốn tường giam trẻ măi,

Làm con quên mất những lời thề.

Thi:

Thề rằng: xuống thế luyện linh đơn,

Hành đạo, giúp đời, tế trợ nhơn,

Công quả, công tŕnh, tu luyện kỷ,

Vẹn tṛn phận sự phục lai huờn.

Thi:

Thế mà con trẻ nhớ chi đâu,

Tạo nghiệp oan gia măi dăi dầu,

Nhỏ lớn rồi già đau lại chết,

Xuống lên, lên xuống cảnh đau sầu.

Thi:

Ngày nay con trẻ chớ say mê,

Thức tỉnh lo tu sớm trở về,

Tém vén việc đời cho gọn gọn,

Song tu đời đạo mới an bề.

Thi:

Đừng rằng tại bị lắm nghe con,

Việc méo khéo tu cũng được tṛn,

Tên tuổi các con đừng để mất,

Diêu-cung Mẹ sẵn bút và son.

Thi:

Để ghi tên tuổi trẻ tu hiền,

Hành đạo, giúp đời cần mẫn siêng,

Sớm tối đạo đời toan liệu gánh,

Sao cho khỏi hổ mặt tṛ Tiên.

Thi bài:

       Thu Nhâm Tư mấy ḍng Mẹ để,

       Cho các con trần thế ghi ḷng,

              Tu là lóng đục tầm trong,

Phân thanh khử trược từ ḷng đến thân.

       Con hỡi con! phong trần nặng nợ,

       Con hỡi con! chớ ở lâu dài,

              Dẫu rằng có luyến trần ai,

Đừng gây nghiệp xấu dông dài nghe con.

       Hăy làm phước tu ḅn công đức,

       Hăy làm nhân góp sức chung công,

              Việc chi ḿnh chẳng hài ḷng,

Đừng làm kẻ khác trong ṿng thế gian.

       Lựa việc tốt ngay đàng thẳng lối,

       Chọn việc lành thúc hối nhau làm,

              Việc đời con đă quá ham,

C̣n đâu giờ giấc để làm công phu.

       Con hỡi con! Lo tu kíp kíp,

       Con hỡi con! c̣n kịp quay về,

              Về nơi bến giác trọn bề,

Để xa bến muội sông mê cuộc đời.

Thi:

Mẹ từ Diêu-Điện đến trần gian,

Chẳng có bồ đào để xách mang,

Hầu đặng đăi con cho phỉ dạ,

Nên dùng bạch thủy điển ân ban.

Thi:

Ban ơn con trẻ khắp trung đàn,

Đồng ẩm hồng ân Đức Mẹ ban,

Để trợ thân tâm cho mẫn tuệ,

Vượt bao thử thách của trần gian.

Ngâm:

        Ban ân con trẻ trung đàn

Chí tâm hành đạo Thiên đàng Mẹ lui…

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh