Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

14.- T̀NH ĐỜI THẾ ĐẠO

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư, Tuất thời 26 tháng Chạp Nhâm Tư (29-1-1973)

____________

 

      DIÊU-TR̀ KIM-MẪU VÔ-CỰC ĐẠI-TỪ-TÔN, Mẹ linh hồn các con. Mẹ mừng các con.

Bài:

              Giáng đàn giữa lúc cuối đông,

Thăm con lớn nhỏ hồng trần thế nao?

       Đă mấy phen rạt rào ấm lạnh,

       Trải bao lần trong cảnh bể dâu,

              Con vui hay đă héo sầu?

Con an phận Đạo hay cầu vinh quang?

       Đông sắp măn Xuân sang đây trẻ,

       Con thiết tha nên Mẹ giáng đàn,

              Ban cho con một mùa Xuân,

Mùa Xuân đạo đức tinh thần tốt tươi.

 

      Mẹ miễn lễ các con đồng an tọa.

      Hỡi các con! Mẹ đến trần gian giờ này với các con khi trần gian c̣n mờ mịt bụi hồng. Mẹ đến để khuyên nhủ vỗ về các con trước cảnh phân hóa rẽ chia của t́nh đời thế đạo.

      Trong khi đó th́ nước non dân tộc của các con đă được hồng ân Đức Thượng-Đế ban bố. Chính ḿnh Thượng-Đế lâm trần khai Đạo mở cơ cứu cánh tận độ quần sinh giữa thời Hạ Nguơn ly loạn.

      Rồi trên bốn mươi năm dằng dặc trôi qua, Mẹ nghĩ các con cũng đă giác ngộ tĩnh tâm ghi nhớ lời giáo huấn của Đức Chí-Tôn và chư Phật Tiên để vững niềm tin làm tṛn Thiên chức nhơn vị của sứ mạng Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

      Trải qua mấy mươi mùa Xuân vui ít buồn nhiều, thế gian nhơn loại đă vội vàng chen đua trên từng nhịp cầu cộng nghiệp.

      Ôi! đó là luật đào thải đang diễn hành trong cơn mạt pháp kỳ tam.

      Hiện t́nh thế sự ngày nay các con đă nhận định được mọi việc xảy ra đều do biến cố ở ḷng người. Ḷng người c̣n phân hóa th́ xă hội non nước các con thử hỏi làm sao an định được hỡi các con?

      Nếu các con là hàng đạo tâm sứ đồ môn đệ của Đức Thượng-Đế Chí-Tôn, là bực lănh đạo thay Trời hành hóa, không thực thi nhiệm vụ của chính ḿnh trong lúc này th́ c̣n ngày giờ đâu để các con hoàn thành sứ mạng!

      Các con ơi! Các con hăy thực sự thương yêu bảo vệ lẫn nhau, hăy d́u dắt nâng đỡ lẫn nhau, dù kẻ chơn mây, người góc biển mà tinh thần ḥa hợp bất diệt của các con sẽ là bức tường thành vạn năng vững chắc cho sanh linh ẩn núp trong cơn nắng lửa mưa dầu.

      Nếu các con v́ lư do tiểu tiết ǵ đó, Mẹ e sứ mạng Đại-Đạo cứu cánh không hoàn thành, các con khó tránh luật Thiên-điều.

      Trước khi Xuân về, Mẹ gởi cho các con vài lời giản dị, các con ghi nhớ.

Thi:

Con hăy thương yêu kẻ ghét ḿnh,

Thương đời mạt kiếp khó tồn sinh,

Thương thân cá chậu ṿng oan nghiệt,

Thương phận chim lồng chốn nhục vinh,

Thương kẻ tội t́nh chưa thức tỉnh,

Thương người mê muội măi u minh,

Có thương con mới dày công quả,

Công quả là đường đến Ngọc-Kinh.

 

      Hỡi các con! Là bậc tu hành chơn chính, các con hăy b́nh tĩnh hơn lúc nào hết, để nhận định giả chơn, lợi hại, hầu làm tṛn sứ mạng trong Tam-Kỳ Phổ-Độ nghe các con! Đừng dại dột tranh chấp lèo lái khi con thuyền đang vượt trùng dương.

Thi bài:

       Dù thế sự khóc cười thay đổi,

       Dù nhơn t́nh giả dối đấu tranh,

              Con nên giữ vững tinh thần,

Giác mê khải ngộ khoát màn vô minh.

       Đời có kẻ buôn t́nh bán nghĩa,

       Đời có người mai mỉa thị phi,

              Con nên nhẫn nại thủ tŕ,

Gieo mầm bác ái đúng kỳ sanh sôi.

       V́ thế đạo suy đồi băng hoại,

       Bởi nhơn t́nh mặt trái khôn lường,

              Con nên giữ vững lập trường,

Hóa nhơn hoằng kỷ xiển dương Đạo mầu.

      Các con vui vẻ đón mừng Xuân mới và nhớ lời Mẹ dạy nghe các con!

      Mẹ ban ân toàn thể các con nam nữ lớn bé yêu quí của Mẹ, Mẹ hồi cung…

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh