Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

18.- ĐẠI THỂ H̉A ĐỒNG

NAM-THÀNH THÁNH-THẤT

Tuất thời, 25-5 nhuần Tân Hợi (17-7-1971)

      Mẹ linh hồn các con!

Thi:

VÔ-CỰC vô phương tỏ lư mầu,

TỪ-TÔN thị hiện khắp năm châu;

DIÊU-TR̀ vọng nguyệt hoài nhân thế.

KIM-MẪU y vân điệp ngọc lâu.

Sứ mạng có ǵ cơn khổ nạn,

Lệ ngôn được bởi cuộc thương dâu;

Này con có nhớ điều tâm niệm,

Nhiều cơi cùng chung đứng một bầu.

      Mẹ mừng chung các con ái nữ hiện diện đàn tiền trước ngôi Diêu-Tŕ Bửu-Điện. Mẹ rất hài ḷng mà nh́n thấy sự có mặt đông đủ của các con khắp nơi về đây để hầu lịnh.

      Các con ! Với tinh thần nhứt trí của các con hôm nay, Mẹ đến để đôi lời cùng các con tất cả. Vậy Mẹ ban ân các con tịnh tọa lóng nghe Mẹ tỏ bày:

Thi:

Ḷng thành chờ đợi các con hiền,

Mẹ đến trần gian bởi điển thiêng;

Nhắn nhủ cho con lời thiết thạch,

Ghi vào dạ trẻ chẳng hề quên.

      Hỡi các con nữ phái trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ!

      Hiện hữu các con là những cánh chim sứ mạng khắp bốn phương rải rác trong mọi địa vực trần gian lo bề hứng khởi niềm an vui cho thế cuộc. Các con lại nghe theo tiếng gọi Thiêng-Liêng bay về đây, về đây với một tấm ḷng thành tha thiết với tiền đồ Đại-Đạo, với vận mệnh của cuộc đời đang đau khổ. Mỗi con là mỗi tâm hồn, mỗi đoàn thể của các con là mỗi hệ thống ư thức, nhưng trong lúc các con xích lại gần nhau, ngồi bên nhau, càng gần càng tốt không quản chi sự chật vật xác thân, tức là các con đă hiệp một tinh thần cùng nhau rồi vậy. Do đó, Mẹ nhân dịp này để nói lên sứ mạng độ đời duy nhứt trong mọi chiều hướng khác nhau, dù chỉ khác nhau về danh từ.

      Hỡi các con nữ phái! các con đă sống trong đại gia đ́nh Đại-Đạo hay đại gia đ́nh nhơn loại, th́ mỗi con, mỗi tập thể con cũng được quyền tạo phương tiện tinh thần phụng sự bằng phương cách khác nhau. Đó là điều phong tục của gia đ́nh, mà đó cũng là điều kiện mà Mẹ đă đặt để an bài, nhưng hiềm v́ các con chưa thông cảm được vai tṛ riêng biệt ấy trong một mạch sống đại đồng rồi phân tâm thành kiến, tự tách ḿnh ra ngoài nguồn sống vĩ đại ấy, đến nỗi quên rằng ḿnh đă và đang sống trong sự  đùm bọc che chở của bực tổ tiên cha mẹ. Cũng v́ t́nh trạng ấy nên nhiều lần Mẹ nhắc nhở luôn cho các con ghi ḷng tạc dạ.

      Con ôi! ḱa là trùng dương, kia là bể cả, màu nước thiên thanh đang trập trùng trắng xóa không chút cáu cặn bởi bùn nhơ. Các con là sông hồ, là vũng lạch, các con có nghe chăng những giọt sóng trùng dương đang reo đùa, đang nhảy múa giữa ṿm trời bao la của vũ trụ, để chờ đón các con xuôi ḿnh ra để đổi lấy những ḍng nước thiên thanh xanh biếc.

      Trần ai! các con sao khỏi những dan díu trần ai. Chỉ các con tự quay về nh́n tận mặt nước cơi ḷng, nh́n tận đáy sâu của tâm trung, th́ các con mới thấy những cặn bă, những bợn nhơ u mờ trong con mà vươn ḿnh lên t́m đại dương để thay đổi tâm hồn. Nếu tự thể các con không muốn ngăn bờ đắp đê giam nhốt khối nước muôn thuở của ḿnh để cho những cơn hạn hán làm khô cạn, những giọt mưa rơi trên đất ruộng nhảy xuống mang theo bùn śnh nhuốc nhơ, th́ ít nữa các con cũng không để cho ai ngăn bờ đắp lũy làm bế tắc nguồn sống của các con trong thời gian chờ đợi phương tiện thi hành.

      Nói như vậy không có nghĩa bảo các con, nào sông, nào lạch, nào ao, nào hồ đều dồn về biển cả và không bao giờ trở lại để an cái bổn phận của ḿnh, phận của ḿnh (của con) là một con người, là một sứ mạng thế Thiên hành đạo. Nếu buộc các con phải đồng nhứt sáp nhập vào đại dương, không c̣n là ao, là hồ, là chi chi nữa, th́ con người sẽ sống với ai và nhờ vả ai? Họ sẽ thấy bơ vơ lạc lơng trước mênh mông của trùng dương bạo lực chăng?

      Đó là điều kiện để các con ư thức được sự nhứt vật lưỡng tiện, nghĩa là toàn thể các con không bao giờ phải tách rời để giam ḿnh trong vỏ ốc cá thể muôn năm, v́ con là một thành phần của nguyên lư tương đối ở thế gian.

      Các con ôi! Mẹ muốn bảo ngay với các con rằng tất cả các con là những người sứ mạng đồng thể với nhau do Mẹ phó giao từ thuở, nhưng trên hoạn đồ thế sự, trên bước tu tiến độ đời, các con đều có đường hướng tiểu tiết riêng, và cái riêng đó không đáng kể để làm cho các con xa ĺa nguyên bổn chung, hay nếu cần, các con có thể cùng nhau cởi bỏ những sắc thái ấy để trở về một đại thể ḥa đồng ngơ hầu đáp ứng nỗi nhu cầu nhơn loại đang đ̣i hỏi bởi những chia rẽ trầm trọng về tinh thần, về ư thức giữa  nhau. Dĩ nhiên là cái sứ mạng, là người được Mẹ dạy dỗ sẽ am tường hoàn cảnh ấy hơn ai hết.

      Như vậy, không v́ lư do ǵ để các con măi đi trong ṿng lẩn quẩn, khiến những h́nh thức danh từ bên ngoài che mờ đôi huệ nhăn của các con.

      Cuộc đời sanh chúng đang đau khổ về tâm, thân nhiều lắm rồi đó con, tưởng Mẹ chẳng phải nhắc lại làm chi. Các con là hiện thân của Mẹ, dù lớn dù nhỏ, dù ở đây hay ở đâu, dù đoàn thể này hay đoàn thể khác đi nữa, chỉ với mục đích là đem t́nh thương Vô-Cực gắn liền mọi đổ vỡ tâm hồn cho sanh chúng lân nhân.

      Trong lúc đó, tự các con là bản chất thuần thành của keo sơn, t́nh thương Đại-Đạo rồi, c̣n nói chi đến những phân hóa nội t́nh, phải không các trẻ? Ấy là Mẹ muốn cho các con thực tế hơn để không phải cứ ăn bánh vẻ măi mà phát chán, để khỏi phải nh́n tay mà ngỡ rằng trăng, khỏi phải thấy những ước lệ qui điều mà ngỡ ḿnh đang đạt Đạo.

      Khó lắm các con ơi!  nhưng đừng v́ cái khó đó mà lơi ḷng nản chí. Những ǵ người xưa làm nên cho thiên hạ được nhờ qua công tŕnh to lớn về tinh thần, th́ nay lẽ nào các con chẳng làm được như họ hoặc hơn họ sao ?

      Mẹ tưởng hiện nay các con có đủ phương tiện để hành đạo độ đời, truyền bá t́nh thương của Mẹ cho đại chúng hơn ngày xưa, nhưng chỉ c̣n trở ngại bởi nhân tâm điên đảo, mà chính tâm của các con cũng điên đảo nữa mà thôi!

      Vấn đề đặt ra không phải là đặt trên phương diện luận bàn qua năm này tháng nọ, nhưng vấn đề chánh yếu là các con hăy bắt tay vào việc với tất cả chân t́nh, tất cả tâm huyết mà làm, mà hợp tác cùng nhau trong tiết nhịp quy nguyên đạo lư. Chừng đó các con  sẽ thành tựu, sự thành tựu rất tự  nhiên không mong cầu, không ao ước.

      Hỡi các con yêu quí của Mẹ!

Bài:

       Bốn mươi thu niên trường có lẻ,

       Phận liễu bồ nặng nhẹ gánh gồng;

              Gánh đời đời cũng chưa xong,

Lại mang gánh đạo, đạo không trọn nguyền.

      Con ôi!

       V́ tham vọng đảo điên thiên hạ,

       V́ h́nh danh làm chóa mắt người;

              Đêm trường hố thẳm chơi vơi,

Con cầm đuốc tuệ tỏ ngời đừng lu.

       Những biến nạn phù du tới tấp,

       Kết đoàn nhau đặng lập quả công;

              Cho qua bao cuộc gió dông,

T́nh thương là sức đại đồng vững an.

       Thương cho trẻ gian  nan lắm nỗi,

       Thương cho đời đen tối bao phen;

              Trao cho giữ một ngọn đèn,

Ngọn đèn bác-ái khêu lên cơi trần.

       Hăy tự ḿnh tiến thân đạo đức,

       Hăy nấu nung tâm thức quân b́nh;

              Cứu đời cho hết nghiêng chinh;

Bằng câu ḥa thuận bằng t́nh Thiêng-Liêng.

       Hỡi nữ phái mối giềng con nắm,

       Đừng buông lơi phải đắm bể trần;

              Muôn vàn chỉ một tinh thần,

Nơi Trời nơi Đạo tân dân phước hồng.

       Nữ Chung Ḥa ḥa đồng nhứt thể,

       Có ḥa rồi tát bể cũng vơi;

              Muốn am sứ mạng cứu đời,

Ḷng con phải tựa ḷng Trời mới nên.

       Nữ Đoàn đă đề tên Đại-Đạo,

       Trương ngọn cờ chánh giáo hoằng dương;

              Gọi kêu em chị lên đường,

Lên đường thống hợp khoa trường ứng thi.

       Mẹ đem cả Diêu-Tŕ danh hiệu,

       Ban cho con tiêu biểu t́nh thương;

              Bao nhiêu cũng một lập trường,

Tu thân hành đạo thoát đường quẩn quanh.

       Mẹ nh́n thấy phù sanh nhi nữ,

       Dân tộc con máu mủ của con;

              Điêu linh vất vả hăy c̣n,

Nạn dân ách nước mỏi ṃn bơ vơ.

       Muốn nương tựa, tựa nhờ ai đó,

       Muốn tiến thân, thân có ai màng;

              Nỗi đời c̣n lắm ly tan,

Lại thêm nỗi Đạo nhiều đàng phân vân.

       Con cứ giữ tinh thần duy nhứt,

       Không lệch chênh ư thức ngược xuôi;

              Đạo Trời cho rơ ngọt bùi,

Cơi ḷng thanh tú đượm mùi vô ưu.

Thi:

Ưu tư con trẻ lắm ưu tư,

Mẹ chạnh niềm thương tự bấy chừ;

Ḍ dặn chớ quên lời thiết yếu,

Khỏi oan uổng trải mấy thu dư.

      Này các con! đáng lẽ giờ đây bằng sự vui vẻ hài ḷng của Mẹ bởi sự đông đủ của các con, Mẹ phải ban cho mỗi con một đặc ân nào để gọi là đặc trưng tinh thần v́ Đạo. Nhưng con  ôi! những tiểu tiết ấy không có nghĩa ǵ đâu. Mẹ muốn cho tâm hồn của mỗi con mở rộng thênh thang hơn, bao quát hơn, đủ để chở che những con người sa đọa dưới tầm tay, và đủ để tiến lên con đường đạt Đạo. Nhưng dù đến đâu đi nữa, các con phải gần gũi họp đoàn về cả b́nh diện tinh thần, thể thức với nhau giữa các con mới có thể đương đầu trong những cơn gió lốc phũ phàng sắp đến, và để tiếng nói vô thinh của Mẹ ngân vang rung chuyển trong mọi ḷng nhân thế, để họ tươi cười với nhau mà bắt tay nhau trong nguồn sống đạo đức mặc dù họ là thù địch lẫn nhau ngày trước. Hướng nhắm của các con là đó. Mẹ đặt trọn niềm tin tưởng nơi các con, v́ ngoài các con ra, Mẹ không làm cách nào để truyền đạt nguồn sống vô biên ấy cho cơi trần đầy hỗn độn vô minh.

Ngâm:

       Thương con gởi trọn tấm ḷng,

Tấm ḷng Từ-Mẫu mấy ḍng trên kia;

       Giă từ con trẻ canh khuya,

Điển quang Mẹ lại trở về Diêu-Cung...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh