Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

3.- BAN ÂN TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

NGỌC-MINH ĐÀI, Tuất thời mùng 1 tháng Giêng Tân-Hợi (27-1-1971)

      Mẹ linh hồn các con!

Thi:

DIÊU vọng hồng trần mấy độ Xuân,

TR̀ tâm hướng thượng Mẹ vui mừng;

KIM thân năm mới con bồi bổ,

MẪU hệ ngày xưa trẻ định phần.

thủy nguyên sinh gồm vũ trụ,

CỰC chung bổn thể khắp nhơn quần;

TỪ khi những Hạ, Thu, Đông măn,

TÔN một mùa qua vạn đại ân.

      Mẹ mừng các con đẳng đẳng nam nữ đàn tiền.

      Trước điện trần gian, Mẹ hạ điển ngày Xuân ban ân lành các trẻ. Mẹ miễn lễ, các con đồng tịnh tọa lắng nghe Mẹ tỏ đôi hàng.

      Con ôi ! Mỗi lần Xuân đến là mỗi lần niềm hy vọng của Mẹ trông vào các con, vào vai tuồng hành hóa của các con nơi trần gian ảo ảnh. Các con cứ vui hưởng những ngày Xuân c̣n lại đi, để rồi tiếp tục hướng về chân Mẹ, và nhớ là trong lúc các con hỉ hạ với trời xuân, th́ ở những nơi nào đó, ở những thế giới nào đó đang có những người, những loài không hưởng được mùa Xuân ngoài sự đau khổ dày ṿ.

      Các con tạm vui với ngày Xuân thế sự để quên những nỗi khổ, những điều lao nhọc của ḿnh, bên cạnh các con lo vun bồi ḷng Xuân muôn thuở để sống dài với không gian vô tận trong lư đạo miên trường.

      Các con ôi ! Như các con đă hiểu: mùa Xuân là một mùa trong bốn mùa ứng với lư đạo, là nó ở vào Đạo Kiền. Đức của nó là Đức Nguyên. Nguyên là khởi đầu, là nơi phát xuất sự sinh tồn cho muôn loài vạn vật. Vậy th́ các con hưởng Xuân, vui Xuân, chúc Xuân, không cứ là một mùa Xuân ngắn ngủi hạn định như cánh mai kia, mà để nhắc nhở khêu gợi cho các con một tấm ḷng Xuân trường cửu của đạo lư, của Đức Nguyên trong bốn đức, của một mùa trong bốn mùa.

      Mùa Xuân chỉ cho sự phát sinh sức sống cho vạn loài, không giới hạn, không đóng khung vào một hoàn cảnh một thời gian nào, v́ Đạo theo Đức Nguyên là thể hiện được ḷng Trời, thương yêu dưỡng dục chan ḥa mọi kẻ mọi nơi, không riêng tư, không cá biệt, làm cho thiên hạ nên, mọi người được yên ổn mà không thấy ḿnh là kẻ tạo nhân hay ân nhân của trong thiên hạ.

      Các con là những sứ mạng mà Mẹ đă phó giao từ những Xuân rồi. Hăy thể theo mùa Xuân vĩnh cửu của Đức Nguyên ấy mà hành đạo độ đời. Các con xem ḿnh là mùa Xuân, là Đạo chan ḥa khắp cả thế nhân mà không c̣n thấy có ḿnh nữa. Làm nên trong đạo lư là thiên hạ nhờ đạo lư được đi đúng thời tiết nhịp nhàng Tạo Hóa chớ không phải là con nữa. Thế mới gọi bằng danh từ “Nữ Chung Ḥa” đó các con.

      Mẹ nh́n thấy mỗi con, con nào cũng vậy, hễ cứ Tết đến Xuân về là đầu tắt mặt tối lo đủ mọi cách để cung phụng cho ngày Xuân, dù các con không đủ phương tiện cũng gắng gượng lo tṛn để được như thiên hạ. Chi vậy các con?

      Trong khi đó, các con đă quên mất ở ḿnh một Trời Xuân cao cả bền c̣n trong thời gian và hằng hữu. Đó là Đức Nguyên của Đạo Kiền, đó là thật sự một mùa Xuân bất tận.

Thi:

Đạo là như vậy đó con ôi !

Vui với ḷng con với lẽ Trời;

Từng nhịp hơi đưa từng nhịp sống.

Dung ḥa vũ trụ chẳng riêng nơi.

      Ngày Xuân, Mẹ muốn nhân đó để khuyên tất cả các con nữ phái nên kết đoàn nhau cùng chị em lại chặt chẽ thêm hơn. Từ những đoàn thể nhỏ đến những đoàn thể lớn ở các nơi Thánh Thất, Thánh Tịnh, Cơ Quan, các Hội Thánh, đều cần kết hợp lại để ứng phó với hoàn cảnh thế gian trong những ngày sắp đến. Được như vậy, Đại Đạo mới nói lên được tiếng nói trung thực của ḿnh và hoài băo của Mẹ trao cho các con mới được thực hiện toàn vẹn. Các con cứ quyết định thi hành lời Mẹ dạy đi. Khi mà các con kết hợp được một đoàn nữ đạo duy nhứt rồi, chừng ấy các con cứ mở cuộc Đại Hội để qui định danh từ cho chung các con nữ phái. Việc các con làm, nếu tiến thủ được, Mẹ sẽ hộ tŕ nâng đỡ cho.

      Các con ôi ! trong sứ mạng mà các con đang thi hành, không phải là phương tiện để các con mưu cầu danh vọng riêng ḿnh đâu. Con đừng nên nghĩ như vậy, mà nó rất quan trọng vô cùng. Chính v́ sự quan trọng ấy mà Mẹ hằng tâm nhắc nhở luôn luôn.

      Đến nay, nh́n lại công cuộc nữ phái, Mẹ rất khen ngợi nhiệt t́nh hành đạo của các con, nhưng vẫn chưa hoàn bị v́ c̣n những mối dị đồng. Mẹ thấy những đứa có đầy đủ phương tiện vật chất th́ lại cầm chừng với nhiệm vụ Đạo để gây thêm sự nghiệp của đời, c̣n những đứa thật sự hiến dâng cho Đạo th́ lại trở ngại v́ không có phương tiện hỗ trợ tinh thần. Thật là một đàng th́ thái quá, một đàng th́ bất cập. Các con liệu lượng dung ḥa. Các con không thể nào vừa làm tôi cho vật chất ma vương, vừa làm tôi cho Đấng Thượng-Đế. Quyền pháp vô cùng, trong hai đường, các con đă chọn một, và con đường duy nhất đó là con đường chánh phải đi, phải tới và phải làm bằng tất cả chân t́nh. C̣n sự nghiệp vật chất chỉ là hậu thuẫn để giúp công cuộc ấy mà thôi.

      Đêm Xuân này, Mẹ để mấy lời, các con ghi nhớ mà tiến thủ.

       Ở trần con hăy lo tu,

Đi t́m chân lư ám mù phá tan.

       Quang minh ḱa một con đàng,

Ngày Xuân dọn sạch huy hoàng tâm trung.

       Ngại chi thiên lư nan trừng,

Con ôi ! có Mẹ hộ cùng cho con.

       Tạm ngưng Mẹ t ng̣i son,

Trở về Diêu Cảnh mỏi ṃn chờ tin;

       Giă từ các trẻ đàn tiền,

Trở về Điện Ngọc điển Thiên Mẹ hồi.

Thăng...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh