Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

28.- CHÁNH KỶ HÓA NHÂN

NAM-THÀNH THÁNH-THẤT

Tuất thời 14 tháng 10 Canh-Tuất (12-11-1970)

_________

Thi:

Sen trắng sinh sôi chốn vũng hồ,

Nhưng lòng vẫn giữ vị thơm tho,

Dù ai cướp mất màu tươi thắm,

Tiết hạnh ngàn năm vẫn phụng thờ.

      BẠCH-LIÊN TIÊN-TRƯỞNG, Tiên Huynh chào chư Thiên Ân hướng đạo, chào các em nam nữ hiện diện đàn tiền.

      Ðược lịnh Tam-Giáo-Tòa, Tiên Huynh hân hạnh hội ngộ cùng các em giờ nay nơi đây, trước là thăm viếng các em, sau nữa là bày tỏ những gì kinh nghiệm trong khoãng đời hành đạo xưa kia để tỏ tình huynh đệ như tự thuở nào.

      Các em ôi! Ðã làm người thật là khó khăn lắm nổi, huống hồ chi lại làm một bậc siêu phàm Thần Thánh mà kết quả của sự tu thân hành Ðạo đem đến cho mình. Tuy vậy, xưa nay có biết bao nhiêu con người đã tiến lên những hàng siêu việt của ngôi vị Thần Thánh Tiên Phật, thì chắc chắn mỗi con người hiện hữu nơi thế gian của chúng ta cũng chắc chắn là sẽ làm được việc cao cả đó.

      Nói như vậy không phải là người tu của chúng ta là những người tham vọng cao kỳ đối với cuộc đời phù phiếm ảo ảnh nầy đâu. Sự thật, việc tu hành là một việc phải có của mỗi người nơi thế gian để có đủ điều kiện vượt bực trên con đường tiến hóa theo định luật tuần hoàn.

      Vì quan niệm như vậy, trải một đời hành đạo của Tiên Huynh dốc hết tâm lực vì Thầy vì Ðạo, mong phát huy truyền bá giáo lý Cao-Ðài trong mọi lòng nhân thế. Song mặc dù đặt để trách nhiệm nặng nề cho mình trước sứ mạng mà Ðức Chí-Tôn giao phó, trên công cuộc thực thi sứ mạng nầy, Tiên Huynh đã gặp rất nhiều chướng ngại từ thể chất đến tinh thần, từ ngoại cảnh ý thức nội tại, làm cho mình lắm khi phải hoang mang giao động cõi lòng, đâm ra thờ ơ buông lỏng!

      Thế nào gọi là chướng ngại thể chất hay ngoại cảnh đó các em?

      Chướng ngại nầy tuy thường xảy ra với mình nhưng ở con người tự tin, với một lập trường vững chắc, thì nó không có nghĩa gì bận rộn lắm. Chẳng hạn muốn thi hành công việc Ðạo vào những chương trình cố định ấy, rủi ro vì tai nạn thời thế đưa đến bất ngờ hay phong vũ bất kỳ mang lại, đành phải ngưng trệ ý định của mình, hoặc vì kẻ ngoài Ðạo xoi bói gièm pha làm cho mình xiêu lòng ngã dạ không còn tiếp tục việc tu hành nữa. Những điều đó rất thường xảy ra đối với mọi người.

      Còn một chướng ngại rất lớn lao cho việc tu hành nữa là chướng ngại tinh thần.

      Thế nào là chướng ngại tinh thần hay lý trí đó các em?

      Theo Tiên Huynh, mỗi người sứ mạng của chúng ta không ai không nhiệt thành vì tiền đồ cơ Ðạo, và ai cũng muốn xương minh làm cho cơ Ðạo được thịnh hành. Nhưng chính vì mối nhiệt thành tâm Ðạo ấy thường lại xảy ra những va chạm ý thức lẫn nhau trên phương châm hành Ðạo, nếu không khéo nuông chiều lẫn nhau sẽ đưa đến hậu quả đáng tiếc. Một ý riêng, một lời nói đưa ra mà không được ai chấp nhận để cùng thi hành lại còn phủ nhận bài bác thì dĩ nhiên con người với bản tánh phàm phu lại phát sinh ý niệm giận hờn, cho mình là phải, nếu mọi người không nghe theo là công việc sẽ hỏng hết.

      Tiên Huynh nói thật, chính Tiên Huynh đã gặp trường hợp đó rồi. Vậy phải giải quyết chướng ngại ấy bằng cách nào đây?

      Sau một cơn thịnh nộ tưng bừng vì phản xạ tự nhiên của tánh phàm, trong lúc trầm lặng tâm hồn, cõi lòng như mặt nước hồ thu, thì mọi vật đều lộ diện, kể cả cái vụng về của mình cũng phô bày thật là khó coi, vội vàng tự hối, tự hứa với lòng sẽ mãi giữ sự bình tĩnh ấy để phán đoán, để quyết định mọi sự kiện mình muốn đem ra. Ðó là cái lúc mà con người thật của mình làm chủ hoàn toàn đúng theo Thánh ý đó các em. Bởi ai cũng có tánh xấu tật hư, và ai cũng có lòng tốt và ngay cả đến kẻ trộm cướp cũng đều có tánh thiện, chỉ bị phàm tánh dục vọng che mờ mà thôi.

      Nhìn thấy lịch trình diễn biến của cõi lòng như vậy, Tiên Huynh mới sửa soạn lại quyết định của mình, quả thật mình không hoàn toàn đúng hẳn đâu, vì nhơn vô thập toàn, và người khác cũng chẳng hoàn toàn sai cả. Ðem cái dở của mình mà trừ cái dở của người khác, đem cái hay của mình mà cộng với cái hay của người khác là xây dựng được một nền tảng thiện mỹ cho chung.

      Hơn nữa, chúng ta là những người Thiên Ân hướng đạo, là tín đồ thuần thành của Chí-Tôn, làm công việc cho Ngài, tức là công việc thánh thiện. Mang lấy nhiệm vụ Thánh vào thân, phải dùng tâm Thánh để hành động việc của Thánh cho phù hợp mới nên kết quả, chớ như tự hãnh diện mình là sứ mạng Thánh, đem ra khoa trương với thiên hạ mà tâm địa không chút nào là Thánh thì có khác chi đem chén ngọc để vào dĩa đất vậy, đã xem không đẹp mắt mà lại phải bị vỡ tan, thật là uổng tiếc vô cùng!

      Ðó là những sự kiện, những trạng thái mà ngày xưa còn sanh tiền cũng như các em thường phải vướng mắc, nhờ sớm ý thức được phương diện tổng quát về sự hòa hợp tinh thần để chen vai hành Ðạo.

      Nầy các em! Thầy đã dạy chúng ta, Thầy là biểu hiện của sinh tồn, của năng lực toàn chân toàn thiện. Trái lại, ma vương là biểu hiện cho sự diệt vong, không toàn thiện toàn mỹ, cho nên chúng ta để lòng mình không trong sạch, bụi trần còn dày đặc chung quanh, không hạp với sự chân thiện của Trời, thì ma vương thừa cơ hội xâm nhập vào, làm hại chúng ta mà tự mình không hay biết, ngỡ đó là chân lý, là chánh đại quang minh! Ðúng với câu Thánh xưa đã nói : "Trong nhà có quân-tử thì quân-tử đến. Trong nhà có tiểu-nhơn thì tiểu-nhơn ngoài ngõ cũng đến với mình".

Thi:

Chân lý ở trong một cõi lòng,

Lặng yên thanh thoát Ðạo lưu thông,

Chớ không ở những tay và miệng,

Nếu miệng là chơn, ám muội lòng.

      Trên là Tiên Huynh nêu vài nhận xét kinh nghiệm của mình cho các em soi rọi để tránh chừa những dấu vết lem luốc, khai triển những con đường sáng lạng bao dung, ngõ hầu làm tròn câu "Ðộ đời tế chúng" mà sứ mạng các em đã từng gánh vác và hứa hẹn.

Thi:

Chánh kỷ rồi sau mới hóa nhân,

Dẹp đi những chướng ngại tinh thần,

Một lòng ai cũng lòng lo Ðạo,

Thì phải làm chi những nợ nần.

----> NEXT

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh