Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

24.- ÐỨC HY SINH

THÁNH THẤT BÌNH-HÒA

Tý thời Rằm rạng 16 tháng 8 Canh-Tuất (15-9-1970)

_________

      MẸ linh hồn các con!

Thi:

DIÊU vọng con thơ Mẹ cảm hoài,

TRÌ tâm nào ngại cõi trần ai,

KIM bằng nhơn loại chung phàm thất,

MẪU tử thiêng liêng hiệp bửu đài.

dục vô tư về cội cả,

CỰC hành cực chí vượt sông dài,

TỪ ân muôn thuở lời muôn thuở,

TÔN trọng cùng nhau một chẳng hai.

      Mẹ mừng chung các con nam nữ.

      Một lần nữa, Mẹ xuống với các con giờ nầy để ban ơn và huấn từ cho các con sau những giờ mệt nhọc, sau những ngày tháng bận lo vì nhiệm vụ.

Thi:

Con ôi! Mẹ lại đến đêm nầy,

Trong cả lòng con cả đó đây,

Từng nhịp thời gian đi chẳng đợi,

Bên bồi bên lở luật vơi đầy.

      Mẹ miễn lễ, các con đồng an tọa tịnh tâm lắng nghe lời Mẹ.

      Nầy các con! Trải qua những năm rồi, công lao hành Ðạo của các con đã đóng góp vào sứ mạng phụng sự Ðạo đời. Tuy chưa gầy thành sức mạng hoàn toàn đủ để thay đổi cuộc diện đau thương, nhưng cũng cố gắng thể hiện tinh thần của người con hiếu thảo đối với Mẹ hiền. Vậy cứ tinh thần ấy mà tiến thêm nghe các con!

      Hỡi các con nữ phái! Mẹ hằng mong mõi các con đồng đi với nhau trên cùng một con đường và không quên nhau khi hoạn đồ chơn trợt, không bỏ nhau khi lỡ bước sai đường, đứa khôn ngoan dắt dìu đứa khờ dại để cùng tới nơi cố định. Nếu các con đã cổi ra mãnh áo vị ngã, để mặc vào manh áo vị tha, nói đúng hơn, chiếc áo của sáng suốt, của công bình, thì các con sẽ thấy rõ sự tương hệ giữa con và người, giữa con người và Ðấng Chí-Tôn.

      Những mãnh choàng trí thức, những lớp áo cao sang không đủ làm cho các con tự tôn tự mãn đối với người hạ tiện, vì nó không phải là cái che chở miên viễn cho con mà con may mắn được mang mặc vào mình.

      Các con đừng mặc cảm, đừng thấy con nghèo con dốt mà không làm được việc Ðạo, đắc được lý Ðạo, rồi đâm ra hờ hửng buông trôi. Cũng đừng nghĩ rằng con giàu sang, con thông thái mà làm nên việc Ðạo, ngộ được lý Ðạo, rồi hớ hênh tự mãn, rốt cuộc các con không hiểu, không làm được chi cả, trái lại rất thương hại vô cùng!

      Kìa những Huệ-Năng, những Jésus, những Thị-Kính, nếu đã tự ti mặc cảm, thiếu đức tinh tấn giác ngộ thì nhơn loại có cần biết chi tới những hạng tiều phu, những hàng dân giả xa xưa ấy! Và những Thích-Ca, những Lão-Tử, những Diệu-Thiện, nếu đã tự tôn tự đắc, không cần tầm tu học Ðạo, hạ mình luôn luôn, thì nhân loại có cần biết chi tới những ông quan, những vì hoàng tử xa xưa ấy!

      Hiểu được như vậy, các con mới giải thoát được những mặc cảm ngăn chận đường tiến hóa về ngôi xưa vị cũ của mình ngõ hầu tận dụng đức hy sinh độ đời tế chúng.

      Hỡi các con nữ phái! Nói đến đức hy sinh, Mẹ tưởng nó đã trở thành một định luật, một định luật mà tất cả vạn vật dưới Trời nầy đều phải chung chịu, từ loài cao nhất là con người, đến loài thấp nhất là thảo mộc cũng không tránh khỏi, nhưng sự hy sinh có đúng đường đúng lúc hay không, có giá trị cao cả hay không là do cách xử dụng của các con, vì hết thảy những chuyện thế gian đều có bề mặt, trái, như cái dao có hai sống, nếu khéo léo thì ích lợi, bằng vụng về thì tai hại.

      Mẹ nhìn thấy trong các con, con nào cũng có đức hy sinh. Sự yên vui êm ấm cho gia đình là do bàn tay hiền hậu hy sinh một cách âm thầm, cay đắng mà được. Nay bước chân vào xã hội, vào Ðại Ðạo, các con cũng nên dùng đức hy sinh đó bằng tất cả tâm thành để xã hội thêm phần hạnh phúc, để Ðại-Ðạo thêm phần mở mang.

      Vì muốn hoán cải một xã hội nhơn loài đông đảo, các con hãy bắt đầu ngay bản thân tự thể của chính các con. Còn việc phân tách thế nào là hy sinh đúng chỗ hay không đúng chỗ, Mẹ để mỗi con tự hiểu lấy hay hơn.

Thi:

Hy sinh con mới được tồn sinh,

Muôn một tằm tơ kén dệt thành,

Nếu chẳng đem thân vì đại nghĩa,

Thì đừng chôn lắp dưới hư dinh.

      Cứ làm theo hoài bảo của Mẹ đi các con, kết quả ra sao con phân vân chi cho mệt. Cứ tận tụy xây dựng cho hiện tại một nền tảng vững chắc đi, các con sẽ thấy kết quả không ngờ đến.

Bài:

            Thu qua trải mấy ngàn Thu,

Con vui trong khổ, con cười trong đau.

      Một cơn gió xuyến xao lòng trẻ,

      Những tàng cây xen kẻ lưng nhau,

            Lá vàng dù phải tiêu hao,

Cội tươi rễ chắc làm sao oại-oằn.

      Mùa gặt hái con ăn no dạ,

      Ðể tới hồi tàn tạ lạnh lùng,

            Hột nầy dành lại sang Xuân,

Cuốc giồng gieo xuống Hạ nhuần móc mưa.

      Giống nào lép con chừa nó lại,

      Lựa rặt ròng những trái tốt lành,

            Ðừng cho sâu đục chuột phanh,

Mới lên chồi đẹp tươi xanh Thiên thời.

      Hôm sớm hấp khí Trời chất đất,

      Phòng những khi gió Bấc mưa Nam,

            Ðồng đều vun tưới cho kham,

Ðẹt đèo chớ nhổ e cam lỗi lầm.

      Nay tính lại bốn lăm năm có,

      Vườn Ðạo mầu bóng thỏ thưởng hoa,

            Biết chăng hương vị mặn mà,

Nhốt trong khóm cỏ chòm hoa u huyền.

      Hỡi nữ phái con hiền của Mẹ!

      Mãnh thân nầy san sẻ cho nhau,

            Sóng trần bảy dập ba đào,

Nương thuyền Bát-Nhã cùng nhau tới bờ.

      Sự tiểu tiết thờ ơ gạt bỏ,

      Ðại cuộc lo gắn bó thêm hơn,

            Nữ nhi bình thản tâm hồn,

Nghiệp trần phó mặc đừng hờn dỗi chi.

      Canh thâu Mẹ cũng vì con trẻ,

      Hội thường tiên bước lẹ từ đây,

            Trung-Thu trong những giờ nầy,

Sẵn sàng con nhận ân dày bố ban...

----> NEXT

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh