Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

21.- QUAN NIỆM VỀ HIẾN TẾ NGƯỜI QUÁ VĂNG

Văn Pḥng Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư, Tuất thời 14-5 Kỷ Dậu (28-6-1969)

____________

        DIỆU HẠNH TIÊN CÔ, Ngu Tỷ chào chư hướng đạo, chư hiền đệ hiền muội đạo tâm nam nữ. Xin mời đồng an tọa.

        Ngu Tỷ được THÁNH NỮ mời dự lễ, nhân tiện cũng có đôi hàng đạo đàm cùng chư liệt vị.

        Hôm nay hoan hỉ được nh́n thấy chư liệt vị, hầu hết là những người có căn xưa vị cũ, chung họp lại nơi đây đă tạo một khối điển lành to lớn tỏ rạng vọng đến không trung, Ngu Tỷ mừng lắm.

        Nghĩ mỗi người vào cửa Đạo thường thường là có quan niệm thích việc lành, việc nhân nghĩa phúc đức, ra công lập công quả, tạo điều âm chất để nhờ các Đấng hộ tŕ cho gia đ́nh lớn nhỏ được b́nh an trong cơi đời hiện sống, và đến khi măn nợ duyên cỗi lớp xác trần ai linh hồn được nhẹ nhàng bay bổng về cơi non bồng nước nhược. Như Thiêng Liêng hằng dạy, người tu có hai phần: phần tu phước và phần tu huệ.

        Tu phước là do công quả giúp đời bố thí, làm nhiều âm chất, kiếp lai sinh sẽ được hưởng gấp mười gấp trăm ngàn lần phần âm chất ấy. Nhưng lâu lắm măi nhiều kiếp luân hồi chuyển kiếp mới được giải thoát.

        Phần kế là tu huệ. Tu huệ ở đây là chú trọng về phần tinh thần giác ngộ, học hỏi giáo lư, thông suốt đường đi nấc bước từ cơi hữu h́nh đến cơi vô h́nh.

        Nói tóm lại: Tu huệ là người đă hoàn toàn giác ngộ sự đời đâu là chơn đâu là giả. Người ấy đă từng sinh hoạt về nội tâm hơn phần ngoại thể. Hiểu được hai phần đó rồi mới có quan niệm rơ ràng. Con người tu hành muốn đắc đạo sớm, cần phải đủ hai điều kiện ấy là tu phước và tu huệ.

        Trong giới tu hành có câu: "Tu là cứu bản thân cũng là cứu cửu huyền thất tổ". Vấn đề này cần phải phân tích rơ ràng hơn để người đời không ngộ nhận.

        Biết rằng những linh hồn quá cố cũng có thể thọ hưởng phần âm chất do thân nhân c̣n tại tiền lo tu bồi gầy dựng âm chất và hiến riêng cho những linh hồn đó. Nhưng linh hồn chỉ được hưởng trong giới hạn nào mà thôi chớ không được siêu thoát như chính tự ḿnh phải tu và phát huệ, v́ những linh hồn ấy chỉ được hưởng cái phước đức của thân nhân nhưng không bao giờ hưởng được cái huệ của thân nhân.

        Nhân tiện đây Ngu Tỷ cũng xin tŕnh bày khía cạnh đó cho quí hiền huynh hiền tỷ c̣n tại tiền có quan niệm về sự hiến tế người quá văng.

        Với luân lư của người Việt Nam, phần lớn ảnh hưởng về Khổng Giáo, đă xem sự sanh như thể sự tồn. Do đó, đến ngày kỷ niệm thân nhân quá văng, đều sắm lễ vật hiến dâng để thể hiện "cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông", làm gương hiếu đạo cho con cháu hậu tấn. Đó là việc làm quí báu. Nhưng sự cúng tế phải trọng tâm về mặt tinh thần hơn là mặt vật chất.

        Một thí dụ: người sống tại thế gian này, mỗi quốc gia dùng tiền tệ mỗi khác, từ quốc gia này sang du lịch hay thương măi ở quốc gia khác phải đổi tiền tệ khác.

        Một thí dụ khác: Người trước khi ĺa bỏ cơi đời này, từ bịnh nhẹ đến bịnh nặng, lần hồi không ăn không uống, rồi dứt hơi thở cuối cùng. Có thể nói v́ không ăn uống để thu nhập sự dinh dưỡng mới gọi là chết. Khi qua thế giới khác, linh hồn phải tùng theo mọi sự sinh hoạt ở thế giới đó, đâu thể nào trở lại dùng thực phẩm ở thế gian này. Do đó sự cúng tế trong Đạo Cao Đài tuyệt đối không dùng giấy tiền bạc, giấy đất đồ mă cùng sát sanh để hiến lễ. Nếu có làm v́ muốn đáp ơn trả nghĩa th́ làm một dịp khác, đừng nói là sát sanh để cúng người quá văng th́ tội nghiệp cho linh hồn.

        Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh