Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

26.- SỨ MẠNG CỦA DÂN TỘC ĐƯỢC CHỌN

Thánh Thất Bàu-Sen (Chợ Lớn - Việt Nam)

Ngọ thời 23 tháng 11 Đinh-Mùi (24-12-1967)

      Ma-Thiêu (Mathew) chào chư Thiên mạng nam nữ. Vâng lịnh báo đàn có Thánh Chúa giá lâm. Chào chư liệt vị, thăng...

      (Tiếp điển)

      Ta đến với một mùa đông đầy gió rét,

      Để hy sinh cứu rỗi cho nhân loài;

      Ta lại đến trong cơn lửa bỏng dầu sôi,

      Để cất tiếng từng hồi gọi đàn chiên lạc lơng.

      Chúa Cứu Thế muôn đời c̣n măi sống,

      Sống muôn đời và sống măi muôn đời;

      Việt-Nam ơi! Hồng-Lạc ơi!

      Đấng Thượng-Đế, Đức Cao-Đài đang ngự trị.

      GIA-TÔ GIÁO-CHỦ JÉSUS CHRIST, Ta chào chư sứ mạng, chào chư hiền nam nữ.

      Điển lành của Thượng-Đế vẫn toàn vẹn nơi ḷng chư hiền trên mọi bước đường thế Thiên hoằng Đạo. Miễn lễ, chư hiền an tọa.

      Một lần nữa, đông thiên lại đến với nhân loài, tuyết lại rơi băng giá lạnh lùng, cái rét mướt se da cắt thịt bao trùm cho nhân loại.

      Thêm lần nữa, chư hiền kỷ niệm ngày Ta giáng lâm. Khi thái dương bừng sáng, Ta lại đến, đến để hành tṛn sứ mạng thiêng liêng.

      Hỡi dân tộc được chọn! Hỡi dân tộc được thương yêu! Nầy chư hiền nam nữ! Quốc gia nầy c̣n tan tác là dân tộc nầy chưa vừa ư trong sứ mạng của Thượng-Đế Chí-Tôn.

      Một hân hạnh lớn lao, một hănh diện to tát, chư hiền được đem ra từ một dân tộc của một quốc gia trong muôn vàn quốc gia mà Đại-Từ-Phụ điểm nhuận. Trách vụ cam go chỉ giao cho người chí khí. Mọi thử thách sẽ định giá cho thành quả của sự vụ mai sau.

      Ta nói với chư hiền: Chính sự dày ṿ của tâm tư, sự nhọc nhằn của thể xác, sự g̣ ép, sự chết chóc sẽ điểm Đạo cho hàng Thiên mạng. Xem gương Ta đi trước mà mạnh bước vượt qua rừng sâu bể khổ. Ta đă đến với nhơn sinh trong đau khổ lạnh lùng, đem thân ḿnh ḥa đồng trong băng tuyết, trong gió rét đêm Đông.

      Có người đă bảo chư hiền: Không vào tận hang cọp làm sao bắt được hùm con. Ta lại nói: Chỉ có đem ḿnh vào bể khổ mới cứu vớt sự đắm ch́m của nhơn loại.

      Hăy xem gương Do-Thái, lấy đó làm gương cho chư hiền. Không một phần thưởng nào không ban cho đứa khôn ngoan. Không một trách phạt nào không ban cho đứa phản lại ư thành của Bề Trên.

      Hỡi chư hiền của dân tộc được chọn! Sứ mạng mà chư hiền được Chí-Tôn giao phó, không phải là người vun phân, mà là người gieo giống. Sự quan trọng không phải những điều kiện khởi phát mà là mầm khởi phát.

      Có ai bảo cái hoang phế của mùa Đông, cái trơ trọi dưới lớp tuyết dày mà không có sự sống, hay cái nguy nga rực rỡ, cái đồ sộ của lâu đài mà bảo rằng không có sự tàn tạ suy vi. Đừng thấy cái cháy bỏng của sa mạc mà bảo rằng sau một cơn mưa, băi cát chết mà không là đồng cỏ đầy sinh khí.

      Ḱa xem quá khứ, hiện tại và tương lai, có bao giờ Ta ngự trên ngai vàng vua Do-Thái. Chính cái ngai vàng David đă vùi chôn về cho David, mà cái tâm tư của nhơn sinh âu vẫn là ngai vàng bất diệt. Hăy noi gương Ta mà hành tṛn sứ mạng.

      Điều cần nhứt cho người được mang danh là Thiên mạng, không phải chỉ biểu tượng h́nh thể của Chí-Tôn tại bên ngoài, mà chính là phải quyết ḷng biểu dương Thiên ư vào ở mọi từng lớp nhân sinh. Những cái tạm bợ cũng trở về cho tạm bợ, cái bất diệt đều trả về cho bất diệt.

      Tất cả mọi sự ở thế gian đều là một phương tiện, một cứu rỗi vô sanh bất diệt cho nhân sinh. Gieo một giống tốt, dầu sớm hay muộn, hăy chờ ngày gặt hái. Không chú trọng cái tạm bợ, nhưng mượn cái tạm để thi hành cứu cánh.

      Chư hiền hăy dọn ḿnh cho sẵn. Ngày giờ đến đang sửa soạn đến. Cái sống của mùa Xuân đang luân lưu trong mùa Đông chết chóc, trong đêm tối âm u là b́nh minh dọn đường bừng sáng.

      Hỡi dân tộc được hiến dâng! Đừng mê ngủ, đừng say đắm, đừng mơ màng trong bóng tối đêm đông. Hăy bừng tỉnh, hăy đợi chờ ánh Xuân quang đến khi không ai ngờ đến.

      Sứ mạng của kẻ chăn chiên trong mùa Đông là canh chừng. Phải hiền từ hơn tất cả kẻ hiền từ, phải khôn ngoan hơn tất cả sự khôn ngoan. Cái lạnh lùng nó ru ngủ con người trong mê dại để rồi đi vào cơi chết. Chỉ có những kẻ tỉnh mới thoát khỏi quyến rủ của giá lạnh đêm đông.

      Ḱa đàn chó sói đói khát đang ŕnh rập chư hiền và đàn chiên trong mọi lối. Hăy cố gắng lên! Lấy sức mạnh của người được đặt để, đem dũng cảm của người dọn đường mà hành Đạo.

      Chư hiền nên lưu ư: Sứ mạng vẫn là sứ mạng. Kẻ được chọn vẫn là được chọn. Nên lấy quá khứ để làm đà tiến, đem hiện tại để làm phương tiện, lấy tương lai làm cứu cánh. Càng băo tố phủ phàng, càng biểu dương tinh thần của kẻ vững lèo vững lái. Sự nhứt tâm trong sứ mạng, sự đoàn kết trong thực hành sẽ giúp chư hiền vượt qua muôn ngàn thử thách. Đừng dại dột phân tranh trên phi cơ khi gió loạn. Ngoại cảnh phũ phàng, nội bộ điên nguy sẽ đua nhau nhận chư hiền đắm ch́m trong phong đô hỏa ngục.

      Hỡi chư hiền! Hăy thương những người đi trước chư hiền, v́ đó mới có vết chân đi trước. Hăy thương những bực đi sau chư hiền, v́ đó mới có vết chân đi sau. Nhạc trùng dương không bao giờ dứt. V́ mọi làn sóng cứ kế tục theo nhau ngày đêm chẳng cách ngăn rời rạc.

      Cuối cùng Ta muốn nói với chư hiền về Thiên mạng vi nhơn là hăy làm con chiên khôn ngoan hơn là làm người chăn chiên u tối. Giá rét nào không trở lại mùa Đông, sứ mạng nào không trao cho người đă chọn.

Việt-Nam ơi! Hồng-Lạc ơi!

Đấng Thượng-Đế, Đức Cao-Đài đang ngự trị!

      Ta chào chư hiền nam nữ được toàn vẹn ân điển trong mọi chư hiền. Đêm nay, Ta ban ơn lành cho tất cả con người nơi thế gian được bằng an và làm sáng danh Ta, danh Đạo trong muôn thuở. Ta cũng giáng khắp nơi và để lời dạy dỗ nhơn sanh tùy tŕnh độ, tùy hoàn cảnh. Chào chư sứ mạng, chào chư hiền nam nữ, Ta trở lại nước Thiên-Đàng.

      Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh