Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

16.- HY SINH ĐẮC QUẢ

BÁT-NHĂ THIỀN-ĐƯỜNG (Long Hải)

Tư thời Mùng 10 rạng 11 tháng 8 Đinh Mùi (13-9-1967)

NGÂM:

       Lâu ngày vừa tái ngộ nhau,

Nửa mừng vội tủi vội chào người xưa;

       Nói sao cho phỉ cho vừa,

Th́ giờ ngắn ngủi, xin thưa ít hàng.

       Cho chư huynh tỷ được tàng,

Gia đ́nh cốt nhục trong hàng thê nhi.

THI:

GIÀ dặn quả công với Đạo Trời

LAM điền mới đặng trổ nên tươi;

ĐỊA linh muốn được ân Thiên Hậu,

THẦN Thánh dạy truyền chớ dễ ngươi.

CHÁNH-Ư hoài nhơn cùng bạn đạo,

TRẦN tâm trọng nghĩa với người đời;

HỮU duyên lại gặp kỳ ân xá,

THINH rạng danh đề chỉ thế thôi.

      GIÀ-LAM ĐỊA-THẦN Chánh Ư Trần Hữu Thinh, Tệ Đệ chào chư Thiên Sắc, chào mừng chư sư, đạo huynh, đạo tỷ và sau cùng tôi mừng nhị hiền nương cùng các nhục tử. Xin mời quí liệt vị đồng an tọa để khỏi tổn đức cho tệ đệ.

      Thật là một cơn ác mộng đă trôi qua, nhưng ḷng nhân thế cùng quí bạn hiền đă c̣n ghi lại nỗi niềm thương tiếc.

      Muôn việc ở đời không chi là ngẫu nhiên “Nhứt ẩm nhức trác giai do tiền định”. Một sự dứt bỏ ra đi một cách vội vàng khó tránh khỏi gây sự hoang mang cùng phân vân cho người dương thế, nhưng khi hiểu được lẽ vô thường, âu không chi lạ, là v́ nơi vùng này là vùng c̣n dẫy đầy ác khí, nên chi, mặc dầu bao nhiêu điển lành cùng tâm đạo đem kư nhà tịnh nơi này, cũng khó nỗi đàn áp được những luồng hắc khí xung thiên từ những oan hồn uổng tử, đă gây ra bao nhiêu sự rủi ro trong khi xây cất.

      Lúc bấy giờ, Tệ Đệ tự xét thấy đời đạo đức của ḿnh c̣n quá muộn màng trễ năi hơn các hàng huynh tỷ đệ muội, rất đỗi so sánh với hàng thê nhi mà Tệ Đệ vẫn c̣n thua kém. Nỗi ḷng băn khoăn v́ công quả không biết làm sao? Một giấc chiêm bao một đêm nào cũng nơi nầy, vừa mơ màng nửa say nửa tỉnh, Tệ Đệ chợt thấy vô số oan hồn đang tranh đua ngăn cản những việc làm từ thiện cùng hoằng dương đạo pháp nơi vùng này. Tệ Đệ bèn vội vàng qú xin thọ khổ phần nhục thể h́nh hài để làm lắng dịu bao nỗi oan hồn và cũng để thay mạng sống cho những người quả công v́ đại cuộc. Và Tệ Đệ có hứa sẽ nhân một dịp nào, đề nghị cùng Hội Thánh có nhiều buổi lễ cầu siêu bạt độ âm hồn trở lại đường chân thiện mỹ. Do đó, mọi việc sắp xếp đă qua, rồi… sáng lại, chư huynh tỷ đệ muội vừa phát giác một việc đă rồi.

      Hôm nay, Tệ Đệ xin Lăo Tổ được phép trong hơn một khắc để trần t́nh mọi sự vừa qua, cùng để giúp cho người bạn xưa vẹn toàn lời hứa. Tệ Đệ ngưỡng mong ơn từ quí vị đại đức trong Hội Thánh Minh Lư tới các hàng sư huynh sư tỷ, mỗi ngày vào tịnh cũng như nhựt thời, nên nhớ cầu nguyện cho các oan hồn ấy được sớm cởi ṿng oan nghiệt, hầu trở lại đường đạo đức tu hành, do lời khuyên giải của quí liệt vị.

      Đức Lăo Tổ sắp đến, Tệ Đệ xin chư liệt vị nghiêm đàn thành tâm tiếp điển. Xin thân ái kính chào chư liệt vị đạo đức cùng thê nhi, xin kiếu...

      (Tiếp điển:)

GIEO MẦM CỨU RỖI

THI:

Muôn kiếp độ người cơi thế gian,

Thoát ṿng sanh tử đến Thiên Đàng;

Tam-Kỳ sứ mạng lâm trần thế,

Chánh Đạo hoằng dương cứu vạn bang

      ĐÔNG-PHƯƠNG LĂO-TỔ mừng chư Thiên sắc, mừng chư đệ tử, mừng chư hiền đệ muội. Miễn lễ toàn thể đàn trung đồng an tọa.

      Chư đệ tử, chư hiền đệ hiền muội! công cuộc xây cất phần hậu Bát-Nhă Thiền-Đường đă trải qua những cơn khảo thí hăi hùng, nhưng chư đệ tử đă nêu cao tinh thần đạo đức vượt qua mọi nỗi khó khăn thử thách ấy, đến được ngày hôm nay, tuy chưa hoàn tất, đă được một phần cho chư đệ tử làm nơi tựu hợp tịnh dưỡng tâm thần tu luyện hầu t́m lại bổn tánh chơn như. Bần Đạo khá khen chư Chức sắc Tiên-Thiên Đại-Đạo Minh-Lư Thánh-Hội đă có sáng kiến tạo lập Bát Nhă Thiền Đường để t́m lối vô sanh giải thoát cho chẳng những riêng ḿnh, mà cho luôn thế hệ sau này kế tiếp.

      Chư chức sắc và thiện nam tín nữ đă hữu công, hữu sản, hữu tâm, hữu lực, thể hiện được một trụ tướng, một điều đáng lưu ư là chư đệ tử cần nên tiếp nối chí hướng và chương tŕnh đă hoạch định, để có đầy đủ phương tiện khai triển cơ sở này trở thành một đại chủng viện trong tương lai, có chỗ có nơi để đào tạo lớp người mới có căn bản, có nề nếp duy nhứt cho việc truyền Đạo sau này, hầu giúp dân độ thế.

      Bần Đạo cũng lưu ư một điều nữa là chư đệ tử đừng có mặc cảm rằng hậu Thiền Đường tạo trước, e thỏa măn với hiện hữu rồi trở ngại hoặc không tiến hành được phần tiền điện.

      Thiền-Đường Bát-Nhă là một nơi góp công rất lớn cho Đại-Đạo trong việc hoằng pháp sau này, mà cũng là một cứu tinh cho dân chúng địa phương vùng Long-Hải, v́ đă có rất nhiều điển lực đàn áp và khuyên giải được những oan hồn từ thời tiền chiến đến hậu chiến. Với trụ tướng như ngày nay đă nói lên được sự kiên tâm tŕ chí của chư đệ tử vượt mọi khó khăn.

THI:

Chí có tâm thành chí đảm đương,

Đất linh Bát-Nhă lập Thiền-Đường;

Cho người đến giũ ḷng trần tục,

Mở trí huệ nh́n khắp bốn phương.

THI BÀI:

       Khắp bốn phương nhiều đường khổ nạn,

       Cảnh hồng trần bể hoạn mênh mông;

              Sanh linh đắm đuối giữa ḍng,

Thuyền từ cất mái rộng ḷng độ tha.

       Đem lại chỗ Ba La Bát Nhă,

       Để soi vào vọng ngă phàm tâm;

              Hết cơn tán loạn hôn trầm,

Phục hồi nguơn tánh gieo mầm từ bi.

       Cảnh hùng vĩ non Tùy một dăy,

       Thú tiêu dao bể Thái muôn ḍng;

              Rằng đây ai Chủ Nhơn Ông,

Ǵn non giữ nước khỏi ṿng tang thương.

       Tay Tạo Hóa phô trương gấm vóc,

       Cơi Trời Nam ngang dọc giang sơn;

              Dầu cho nhân thế ghen hờn,

Cảnh thiên nhiên vẫn vẹn phần thiên nhiên.

       Tuồng thế sự triền miên tạm bợ,

       Nợ làm người là nợ sống chung;

              Ai ôi! nắm kiếm thư hùng,

Đoạn phân nghiệp lực vẫy vùng trần lao.

       Điểm linh quang Thiên Tào ban phú,

       Mượn xác thân thường trụ duyên lành;

              Có Trời mới có nhơn sanh,

Có ơn cúc dục mới thành vi nhơn.

       Có cây cỏ giang sơn vật chất,

       Có đồng bào gia thất đệ huynh;

              Xét ra ḿnh hiểu lấy ḿnh,

Vô vi cùng với hữu h́nh song song.

       Tánh nơi người, tánh đồng nguyên thỉ,

       Mạng nơi Trời, mạng khí Tiên Thiên;

              Tánh ĺa mạng, chẳng vững yên,

Mạng cùng với tánh tách riêng không c̣n.

       Kinh Dịch nói: “Càn dương chi đạo”,

       Sách Trung Dung: “Thiên mạng tánh chi”

              Thế nên tánh mạng tương tùy,

Song tu cho trọn đức uy làm người

       Hiền Thánh xưa tùy thời trị thế,

       Dưỡng tánh âu tiết chế tồn tâm;

              Tu thân luyện mạng vững cầm,

Đạo đồng nhứt lư cao thâm diệu mầu.

       Người sớm biết song tu tánh mạng,

       Đời vững vàng vạn trạng an nguy;

              Đạo đời nào có khác chi,

Rằng đời, rằng Đạo chung qui cũng người.

       E chẳng hiểu được lời đạo lư,

       E chưa thông Thánh ư phân qua;

              Bôn chôn t́m kiếm Ta-bà,

Đầu non góc bể không ra nơi nào.

       Đạo ở đâu? Làm sao t́m kiếm?

       Phải ở nơi Nam Thiệm Bộ Châu?

              Hoặc là Phi, Mỹ, Úc, Âu?

Hoặc nơi hang thẩm sơn đầu rừng xa.

       Hay Đạo tại trong ta sẵn có.

       Trong mỗi người mỗi bộ tiểu Thiên;

              Ngoài Trời ḱa máy Khôn Kiền,

Bốn mùa tám tiết tiếp liên vận hành.

       Hễ ngưng lại chúng sanh khó sống,

       Suốt ngày đêm vận động luôn luôn;

              Thân người trong cũng ư khuôn,

Là bộ máy nhỏ Càn Khôn của người.

       Biết mấu chốt dùng hơi điều khiển,

       Biết huyệt cung vận chuyển đúng thời;

              Đường đi nước bước bao hơi,

Đi về tiến thối nhặt lơi thể nào.

       Bộ máy nhỏ nhiệm mầu vô thượng,

       Phật Thánh Tiên cũng tượng nơi đây;

              Sa Tăng ác quỉ nghiệt loài,

Cũng do nơi đó chuyển xoay bởi ḿnh;

       Lớn không có tượng h́nh b́ kịp

       Nhỏ không cùng một nếp li ti;

              Ai ơi! cố gắng tu đi,

T́m cơ siêu thoát đă ghi trong người.

      Giữa thời buổi khó khăn càng ngày càng ráo riết, rán lo tô bồi âm chất, công quả tịnh niệm, để được Thiêng Liêng thông công giúp sức trợ điển cho qua hồi khốn khó.

THI:

Lố thấy ven mây chuyển đến rồi,

Hăy lo xúc gạo đổ vô nồi;

Không thôi mưa đến không mong hưởng,

Thế cuộc chuyển vần khó nói thôi.

* * *

Đêm khuya lời dạy đă chu toàn,

Chư đệ tuân hành khá tiến phăng;

Một bước chần chờ muôn bước lỡ,

Rồi sau dang dở khó ăn năn.

* * *

Ăn năn th́ việc đến nơi rồi,

Thần Thánh dầu thương cũng hỡi ôi!

Nghiệp chướng bởi người gây tạo lấy,

Lo tu tự cứu hưởng ân Trời.

      Bần Đạo ban ơn lành toàn thể, thăng...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh